+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Vážení klienti, návštěvníci,

děkujeme Vám za zaslání Vašich názorů, dotazů. Všechny připomínky jsou vždy předány na příslušná oddělení našeho zdravotnického zařízení. Rádi bychom Vás ujistili, že všechny příspěvky - ať už pochvalné či kritické - jsou projednány.

Po prošetření Vašich upozornění, názorů či podnětů budete o výsledku i o případných nápravných opatřeních informováni.

Vedení nemocnice vítá veškeré příspěvky, které napomohou k dalšímu zkvalitnění péče o klienty a návštěvníky Slezské nemocnice v Opavě.

Formulář pro zaslání názoru
  Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu "jméno, příjmení" za účelem zveřejnění mého názoru na tomto webu. Pokud uvedete "e-mail", bude zpracován pouze za účelem odpovědi na Váš názor či dotaz a po ukončení této činnosti nebude dále uchováván. Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat - více informací viz. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PACIENTY.

 

Napsali jste nám v letošním roce
Napsal(a): M.Schreier
Datum: 11.12.2009 11:56:59

Rádi bychom touto cestou poděkovali týmu pracovníků SN v Opavě, kteří pomohli s příchodem na svět naší malé dcerušce Adélce, která se narodila v Opavě dne 20.11.2009. Konkrétně velmi oceňujeme profesionální přístup pana MUDr. Fabiána a porodní asistentky p. Neisserové, kteří mj. dokázali vždy ve správnou chvíli ochotně podat rodičce potřebné informace, což je hlavně během porodu velmi důležité. Poděkování (zejména od malé Adélky) bychom také chtěli vzkázat paní doktorce Krejčí a sestřičkám z novorozeneckého oddělení (v čele s vynikající staniční sestrou) za láskyplnou péči o naše miminko. děkují Michal Schreier a Lenka Riemlová s dcerou Adélkou
 
Napsal(a): Lenka Kubelová
Datum: 04.12.2009 11:56:57

Vážený pane řediteli, v uplynulých dnech jsem byla hospitalizována na oddělení TRN, mým ošetřujícím lékařem byl pan doktor. MUDr. Lumír Heralt. Byla jsem velmi mile překvapena jeho obětavostí a osobním přístupem, pečlivým vysvětlením postupu léčby a včasným a \"pro laika srozumitelně podaným\" zhodnocením výsledků provedených vyšetření. Panu doktorovi určitě patří mé poděkování, jakožto i všem sestřičkám na plicním oddělení za jejich laskavý a milý přístup. DĚKUJI, Kubelová

 
Napsal(a): Bohumil NIKEL
Datum: 19.11.2009 09:40:25

Vážený pane řediteli, dovolte mi vyjádřit velký obdiv k práci Vašich zaměstnanců lůžkové části neurologického oddělení H – ženy, kteří pečovali o mou těžce nemocnou manželku tři týdny v říjnu letošního roku. Můj dík patří především MUDr. M. KIŠŠOVI, primáři neurologie, ošetřujícím lékařům, zejména MUDr. Novobilské a v neposlední řadě sestrám tohoto oddělení, jejichž přístup k pacientkám byl příkladný a záslužný úcty. Bohužel to vše nestačilo překonat chorobu mé ženy, jejíž diagnóza nedávala naději. Přesto všem výše uvedeným děkuji za péči, kterou manželce věnovali. Bohumil NIKEL, manžel.
 
Napsal(a): Eva nyklová
Datum: 19.11.2009 08:37:00

Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat pesonálu dětského oddělení M4. Byla jsem zde hospitalizována se svou vnučkou záčátkem listopadu 2009. Naše Amálka byla na adenotomii. S pobytem na oddělení jsem byla velice spokojena, hlavně s ochotou personálu. Jsou opravdu příkladní. S pozdravem Eva Nyklová Bruntál
 
Napsal(a): Nestroj Jindřich
Datum: 19.11.2009 06:53:08

CHtěl bych poděkovat touto cestou oddělení chirurgie V2celému lekařskému personalu vedený primařem Hajkem a taky všem zdravotním sestram zavřelé přijetí a pečlivou zdravotní péči na tomto odělení a zaroven děkují operujicimu lekaři doktorovi Holušoi za vynikající zakrok Tuto spravu by chtěl doručit Pan řediteli Děkují Vam Jindřich Nestroj Komárov Kravařovská 29
 
Napsal(a): Marie Turková
Datum: 14.10.2009 11:41:35

Vážený pane řediteli, dovoluji si Vás pozdravit jako obyvatelka našeho města a také pacientka, která byla přinucena využít služby zdravotníků Slezské nemocnice v Opavě. Dne 5.9.2009 po laskavém přijetí lékařkou z interního žurnálu jsem byla odeslána na neurologické oddělení pavilonu H1 zdejší nemocnice.
Pohled na budovu z venku, tak i zevnitř na mne zprvu zapůsobil velmi depresivně a pobytu zde jsem se obávala. Byla jsem umístěna na pětilůžkovém pokoji, což ještě znásobilo mé stísněné pocity. Tyto pocity mě začaly opouštět při styku s lékaři oddělení, zdravotními sestrami i ostatním personálem a nakonec i se spolupacientkami.
Lidské a laskavé přijetí primářem MUDr. Kiššem a ošetřujícím lékařem MUDr. Schreierem mě zbavilo mého strachu z prostředí a dodalo víru, že zde mi pomohou vyřešit mé zdravotní potíže. Na již výše uvedené podmínky Vaší nemocnice mě zde překvapila čistota provozu a vstřícnost zdravotních sester a pomocného personálu. Nakonec se dostavila vděčnost za spolupacientky a také poznání, že člověk není na světě se svými potížemi sám.
Za pět dní své hospitalizace jsem dospěla k poznání, že zdravotní tým pod vedením primáře MUDr. Mariana Kišše, který je nejen odborník na svém místě, ale také velmi lidský, kvalitní péči o nás pacienty si zaslouží naše poděkování.
Těmito svými řádky a za podpory mých spolupacientek na pokoji č.5 neurologického oddělení chci poděkovat za vzornou zdravotní péči celému oddělení.
Ráda bych, aby jste naše poděkování tlumočil všem pracovníků tohoto oddělení za jejich kvalitní a obětavou práci.
Přeji Vám co nejvíce takových spolupracovníků a věřím, že se Vám podaří pro naši nemocnici získat dostatek finančních prostředků na zlepšení vnějšího vzhledu nemocnice tak i vybavení všech pavilonů.
Věřím, že Slezská nemocnice v Opavě bude v budoucnu takovým prostředím, ze kterého nebudou mít pacienti žádné obavy.
Do další Vaší obětavé práce Vám přeji hodně zdaru.
 
Napsal(a): anonym
Datum: 14.08.2009 07:53:34

Děkujeme p. primáři infekčního oddělení MUDr. Kümpelovi, všem lékařům i sestřičkám a taky celému dialyzačnímu oddělení pod vedením MUDr. Ondraschka, za velmi pečlivou a obětavou péči o naši nemocnou maminku, paní Annu SLANINOVOU. Touto cestou bychom chtěli také poděkovat za účast při posledním rozloučení, dne 13.7.2009. Zarmoucená rodina.
 
Napsal(a): Eva Králová
Datum: 27.07.2009 06:33:36

19.6. 2009 se nám narodila nádherná holčička Terezie Králová, chtěla bych touto cestou poděkovat personálu oddělení šestinedělí a novorozeneckého oddělení za skvělou péči.
 
Napsal(a): Táňa Kolková
Datum: 13.07.2009 06:45:51

Dobrý den, chtěla bych velice poděkovat paní doktorce MUDr.Cibulkové za její odborný, citlivý přístup a za to, že jde hned na první pohled vidět, že tuto práci dělá z láskou. A taky zdravotním sestřičkám z dětského oddělení M2 za odbornou péči, kterou poskytly mému skoro třílétému synovi s laryngitidou. Nejen, že byly velmi příjemné, ale také ochotné se vším poradit.Opravdu jim moc děkuji, leželi jsme na tomto oddělení 5 dní, ale opravdu díky nim nám ani nevadilo, že jsme v nemocnici. Ještě jednou moc děkuji. Kolková Táňa
 
Napsal(a): Alexander Godovský
Datum: 30.06.2009 07:46:04

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat ošetřujícímu lékaři mého tatínka Mudr. Zámostnému z interního oddělení L2 na kterém byl můj otec hospitalizován. I když tatínek po dlouhém pobytu v nemocnici svůj souboj prohrál, cítím povinost vyjádřit dík Mudr.Zámostnému za lidský přístup, jak k mému otci, tak k nám jeho nejbližším příbuzným. Dále mé poděkování směřuje celému personálu JIP na tomtéž oddělení. Za celou rodinu Alexander Godovský
 
Napsal(a): Jiří Holub
Datum: 29.06.2009 10:20:34

Dobrý den,tímto způsobem bych také já rád poděkoval panu Mudr.Kokořovi,primáři.Mudr.Staňkovi a celému personálu urologického oddělení,kde jsem bych hospitalizován v dnech 2.6.-8.6.2009.Děkuji moc Jiří Holub
 
Napsal(a): Jaroslava Žůrková
Datum: 26.06.2009 07:26:18

Dobrý den, chtěla bych vyjádřit velké poděkování sestřičce, paní Věře Vaňkové z gynekologicko porodnického oddělení, která byla přítomna při mém zákroku na tomto oddělení. Chování bylo opravdu takové, jaké by si každý z nás, kdo navštívíme nemocnici přál. Milá, vlídná, ochotná a lidská svým upřímným přístupem ke mně, k pacientce. Jsem moc ráda, že takoví lidé existují právě v zařízení, kde se pracuje s naším zdravím. Děkuji Žůrková Jaroslava
 
Napsal(a): Kateřina Kuzníková
Datum: 08.06.2009 07:28:50

V pátek 13.3.2009 v 21:52 se nám narodila krásná holčička Lucinka Kuzníková. Chtěli bychom touto cestou mnohokrát poděkovat MUDr. Marku Fabiánovi a jeho skvělému týmu, který o nás tuto noc výborně pečoval a také sestřičce p.Zdeňce Batkové z šestinedělí za její obětavou péči a laskavý přístup. Ještě jednou děkujeme. Kateřina, Tomáš a Lucinka Kuzníkovi
 
Napsal(a): Rudolf Boháč
Datum: 28.05.2009 08:27:14

Dne 4.5.09 jsem byl přijat k hospitalizaci v opavské nemocnici na neurologickém oddělení. Na oddělení přišla sestra a začínala vypisovat dotazník. Poté, co byla hotová, jsem jí poděkoval, že se ke mně chovala slušně a měla trpělivost.
Zároveň viděla, že před ní sedím a mám veliké bolesti. Po sepsání dotazníku, mě odvedla na pokoj. V tom okamžiku jsem poznal celý lékařský personál. Hezkými slovy mě uvítal sám pán primář MUDr. Marián Kišš, jeho zástupce MUDr. Martin Krobot a paní MUDr. Haratimová. Ihned se dali do práce. Nastalo rychlé vyšetření a mohla začít léčba. Sdělili mi, že můj případ je nevyléčitelný, ale další potíže, které jsem měl, mně perfektně vyléčili. Už nemívám bolesti, které jsem před hospitalizací měl a které mně nedovolili spát. Musel jsem přespávat několik týdnů v sedě na křesle. To, co slyšíme o opavské nemocnici, takové nějaké urážky v novinách od některých pacientů, kteří byli v nemocnici hospitalizováni, považuji za urážku lékařů a sester, kteří se o mou osobu vzorně starali. Děkuji celému lékařskému a ošetřujícímu týmu za vzornou péči a také sestřičce p. Markétě Bouchalové. I když dneska bydlím v domově důchodců ve Vítkově, chodím také k odborným lékařům z Opavy a vítkovští pacienti si chválí doktory z Opavy. Napsal, jsem toho asi málo, ale myslím si, že to přesvědčí každého, co jsem napsal.
 
Napsal(a): Vendula Nováková
Datum: 11.05.2009 07:24:55

Mockrát bych chtěla poděkovat gynekologicko-porodnickému oddělení, hlavně paní doktorce Marketě Martinkové a porodním asistentkám, které o mě pečovali než se nám na svět ukázala naše malá a krásna holčička Viktorka Švachová z Holasovic.Přišla na svět 2.5.2008 49minut po půlnoci, tím to bych Vám chtěla s mým přítelem ještě jednou moc poděkovat. Děkujeme za všechno Vendula, Radek a Viktorka z Holasovic
 
Napsal(a): Táňa Karešová
Datum: 27.04.2009 07:37:44

Mockrát bych chtěla poděkovat celému oddělení TRN!! Moje mamča tam ležela 3 týdny s těžkým zápalem plic, byla do nemocnice přivezena jak se říká za minutu 12. Moc jste ji pomohli, nebýt Vás už bych tady mamku neměla. Ještě jednou mockrát děkuji a přeji mnoho dalších uzdravených pacientů jako moje mamča.
 
Napsal(a): Vladěna Banková
Datum: 16.04.2009 14:49:51

Dne 15.4.2009 jsem byla nucena se svým synem Zdeňkem Hrbáčem navštívit opavskou oční pohotovost. Velice mile mne překvapilo příjemné prostředí, ochotný a milý přístup a rychlost ošetření. Mockrát děkuji.
 
Napsal(a): Radka Tichopádová
Datum: 14.04.2009 11:10:20

Dobrý den, chci poděkovat celému týmu lékařů a sestřiček z dětského oddělení a z oddělení ORL. Byli všichni velmi milý a ochotní. I našemu synovi Filípkovi se na dětském oddělení velmi líbilo. Moc děkujeme, jsem ráda, že jsem si vybrala právě tuto nemocnici! Radka a Filípek ze Zlatých Hor.
 
Napsal(a): Ing. Valter Boček
Datum: 06.04.2009 14:51:02

Dovolte mi upřímně a z celého srdce za celou rodinu PODĚKOVAT za Vaši ochotu a péči, kterou jste babičce, pí. Felicitas Bočkové, v posledních letech jejího života věnovali. Jsem přesvědčen o tom, že jste se pro babičku za posledních 7 let jejího života, během kterých jezdila k Vám na dialýzu, stali její "druhou rodinou". Nebylo to mnohdy lehké, stálo to spoustu sil a úsilí a třebaže to tak někdy ani nevypadalo, jsem přesvědčen o tom, že Vaše pomoc pro mou babičku hodně znamenala, hodně jí pomáhala a babička si jí nesmírně vážila a cenila.
Závěrem bych Vám chtěl ještě jednou vyslovit upřímné "DĚKUJI" za Vaši pomoc a ochotu.
Valter Boček, vnuk a celá zarmoucená rodina.
 
Napsal(a): Anděla Surovková
Datum: 30.03.2009 11:44:38

Dobrý den, rádi bychom poděkovali gynekologicko-porodnickému oddělení za pomoc při narození našeho děvčátka, která se narodila 21.12.08, bohužel její stav byl velice vážný a musela být převezena do ostravské nemocnice a pak následně do Fn Motol. Děkujeme za pomoc při tak těžké situaci, za profesionální přístup, milé chování, za ochotu naslouchat. Za lidskost, které je hodně potřeba. Děkujeme a přejeme samé zdravé dětičky a milé rodiče. Manželé Surovkovi
 
Napsal(a): Regina Sázelová
Datum: 17.03.2009 07:27:33

Mé velké díky patří celému týmu infekčního oddělení. Panu primáři, lékařkám i lékařům, sestřičkám i bratrovi, i ženám starajicím se o čistotu pokojů. 11.2. 2009 mě k vám do nemocnice dovezla \"rychlá\" sanitka, v mém případě ta nejrychlejší. Děkuji vám všem za vaši Péči, Pomoc, za léčbu a vyléčení, zachránili jste mi život a \"zformovali\" a \"nastartovali\" mozek. Zítra k vám jedu na kontrolu a dovezu vám velké dortové srdce na zformování postavy :-).
 
Napsal(a): Jiří Kramář
Datum: 03.03.2009 15:26:45

Vážený pane řediteli,
moji spokojenost s Vámi řízenou institucí můžete zvýšit pouze jen tím, že při vhodné příležitosti poděkujete mým jménem panu primáři Hannovi a panu primáři Kümpelovi za skvělou péči, kterou oni osobně, spolu s jimi vedenými kolektivy lékařů a sester, věnovali mé manželce Šárce Kramářové (*1952) z Raduně. Ve dnech kolem 25. 2. 2009, kdy se manželka po 105-ti dnech pobytu na ARO a JIP infekčního oddělení vrátila domů, měl pan primář Kümpel dovolenou a mne napadlo, že se sluší poděkovat Vám všem zatím alespoň tímto způsobem - když péče o manželku mne opět nutí zůstávat v její blízkosti. Rád bych Vám totiž jednou vyjádřil své díky způsobem přiměřenějším a žiji v naději, že přece jen budu mít jednou tu příležitost. Zatím tedy zůstávejte sobě navzájem kolegy - nikoliv pacienty.
Ještě jednou Vám všem děkuje Jiří Kramář
 
Napsal(a): Monika Schenková
Datum: 02.03.2009 07:53:51

Je tomu sice již pět měsíců,co jsem přivedla v Opavské porodnici na svět dcerku Adélku,ale i tak bych chtěla alespoň dodatečně poděkovat sestřičkám i panu doktorovi,kteří se mi snažili tyto chvíle ulehčit a po celou dobu mě podporovali a profesionálne i lidsky se báječně postarali. Následně i sestřičkám na gynekologicko porodnickém oddělení,kde o nás vzorně pečovaly v prvních dnech Adélčina života.. Bohužel jsem nebyla schopna dodnes zjistit,kdo měl službu na porodních sálech 27mého Září 2008 ve večerních hodinách,proto pokud by to bylo možné dohledat,byla bych vděčná za jména těchto báječných lidí. S pozdravem Monika a Adélka
 
Napsal(a): Mocková Marie
Datum: 27.02.2009 07:24:34

Chtěla bych touto cestou velice poděkovat za vzornou péči o našeho tatínka,dědečka,pradědečka,prapradědečka Antonína Otipku která mu byla poskytnuta v době od 22.2.2009 do 26.2.2009 na interním oddělení L2.Tento dík patří nejen sestřičkám,ale i MUDr Márii Pecuchové za její opravdu odborný přístup k nemocnému a ošetřovatelskému personálu za profesionální a lidský přístup ke starším lidem.Ještě jednou děkujem a vzkaz sestřičkám - nikdy nezapomínejte,že i vy budete jednou staří,jste opravdu profesionálky a ženy na svém místě. Za celou rodinu Marie Mocková Stěbořice 73
 
Napsal(a): Hana Zerzavá
Datum: 12.01.2009 14:01:01

Dobrý den, chtěla bych pozdravit všechny sestřičky a doktorky na gynekologicko-porodnickém a novorozeneckém oddělení. Dne 20.12.2008 mi pomohli přivést na svět nádherného chlapečka Radovánka. Všem jim ještě jednou moc děkuji za pomoc a podporu, kterou mi věnovaly během celého průběhu porodu a děkuji i za následnou péči. Přeji všem do Nového roku 2009 hodně sil při práci. Hanka a Radovánek
 
Napsal(a): Jana Škrobánková v.s.
Datum: 07.01.2009 09:23:19

Za Slezskou nemocnici v Opavě si dovoluji touto cestou vyjádřit veliký dík dobrovolníkům z opavského centra Elim.
Po celý rok věnovali svůj čas, obětavost a lásku našim nemocným - klientům, kterým se snaží ulehčit jejich pobyt v nemocnici a příjemně vyplnit dlouhé chvíle na lůžku.
Velice si jejich pomoci vážíme a přejeme jim do roku 2009 jen to nejlepší.
 
Napsal(a): Baláž Milan
Datum: 07.01.2009 09:20:28

Chtěl bych touto cestou poděkovat urologickému oddělení-ambulanci i lůžkové části.Hlavně velké díky patří MUDr.Quiz Michal,který se o mne staral po celou dobu mé léčby a samozřejmě všem sestřičkám kterým nikdy nechyběl úsměv na rtu.Přeji urologickému oddělení a samozřejmě všem zaměstnancům nemocnice do daších let mnoho pracovních i osobních úspěchů. Milan B
 
Starší příspěvky:   2019  |   2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010  |   2009  |   2008
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924