Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Zdravotní klauni získali mezinárodní Certifikát Medical Clowning [ 15.07.2013 ]
V letošním roce získali všichni zdravotní klauni certifikát z berlínské univerzity Steinbeis-Hochschule Berlin. Občanské sdružení Zdravotní klaun se tak stalo první organizací svého druhu na světě, která má certifikované zdravotní klauny. Tato akreditace je zárukou profesionality zdravotních klaunů, kteří přicházejí za nemocnými dětmi také do naší nemocnice.   ...zobrazit celou zprávu
Slezská nemocnice v Opavě rozkvetla oranžovými balónky a smíchem dětí [ 04.06.2013 ]
Slezská nemocnice v Opavě se letos poprvé připojila k výzvě Světové zdravotnická organizace za větší bezpečí pacientů a zorganizovala v pátek 10. května 2013 pro veřejnost velmi zajímavou akci ke Světovému dni hygieny rukou.   ...zobrazit celou zprávu
Interní oddělení se dočká nového pavilonu N [ 12.04.2013 ]

Po několika letech intenzivních jednání se pacienti Slezské nemocnice Opava dočkali zahájení výstavby nového interního pavilonu N. Slavnostní položení základního kamene, za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, se uskutečnilo 11. dubna 2013.   ...zobrazit celou zprávu
Oční oddělení zahájilo provoz na novém operačním sále [ 12.04.2013 ]

Oční oddělení Slezské nemocnice v Opavě úspěšně prošlo dlouho plánovanou rekonstrukcí operačního sálu. Nový operační sál slavnostně otevřel hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.   ...zobrazit celou zprávu
Změna ceny parkovného v SNO [ 19.07.2012 ]

Od 1.8.2012 se mění cena parkovného ve Slezské nemocnici v Opavě. Parkovné je stanoveno na 30,- Kč a vztahuje se na každou započatou hodinu. Prvních 30 minut je parkovné v areálu zdarma.   ...zobrazit celou zprávu
Plná moc k poskytování zdravotních služeb dítěti [ 05.04.2012 ]
Podle § 35 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách je od 1.dubna 2012 nutné, aby u nezletilého pacienta vyslovili souhlas se zákrokem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav dítěte nebo kvalitu jeho života, OBA RODIČE dítěte.
 
Pro případ, že se jeden z rodičů nemůže dostavit do nemocnice k vydání tohoto souhlasu osobně, lze tuto situaci vyřešit písemným zmocněním druhého rodiče. K tomuto účelu rodič doprovázející dítě do nemocnice předloží vyplněnou plnou moc, podepsanou druhým rodičem, jehož podpis nemusí být úředně ověřen.
 
Tento formulář si stáhněte v sekci Pro veřejnost v nabídce Formuláře.   ...zobrazit celou zprávu
Ohledání zemřelých v SNO [ 04.04.2012 ]
Na základě nového Zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (podle §110, odst.1b) zajišťuje Slezská nemocnice v Opavě ohledání zemřelých, kteří nemají registrujícího praktického lékaře, svými lékaři.   ...zobrazit celou zprávu
  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6    
   
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924