Vítejte na chirurgickém oddělení

pavilonu V

Poskytujeme komplexní chirurgickou péči v rozsahu celé všeobecné chirurgie. Akutní péči – urgentní přííjem 24. hodin denně a specializované ambulance. Centrální urgentní příjem se nachází v přízemí - blok A pavilonu V .

Máme nepřetržitý provoz, v pohotovostních hodinách ošetřujeme pacienty nejen chirurgické, ale také urologické, ortopedické, oční, vždy je přivolán lékař daného oboru. K hospitalizaci vážných urgentních a pooperačních stavů využííváme oddělení centrální JIP.

Klademe důraz na komunikaci s pacientem a pořádek na pracovišti. Naší snahou je spokojený a uzdravený pacient s rychlým návratem do normálního života. 
 

Lékaři a sestry chirurgického oddělení jsou zařazeni do programu celoživotního vzdělávání formou stáží na jiných pracovištích, formou kongresů a seminářů, abychom dokázali udržet kvalitu péče na světové úrovni s využitím nejmodernějších poznatků medicíny.
Chirurgické oddělení je též výukovým pracovištěm pro přípravu studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, rovněž je výukovým pracovištěm pro žáky Střední zdravotní školy v Opavě a studenty Slezské univerzity.

 

Primář:
MUDr. Hájek Jiří

tel: 553 766 700

Poslat email  Info
Zástupce primáře:
MUDr. Rybka Petr

tel: 553 766 704

Poslat email  Info
Vrchní­ sestra:
Mgr. Hozová Hana

tel: 553 766 702

Poslat email  Info