+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dobrý den,

vítáme Vás na stránce věnované dárcovství krve a krevních složek.

Zařízení transfuzní služby (transfuzní oddělení) Slezské nemocnice v Opavě je součástí Hematologicko-transfuzního oddělení SNO a nachází se na pavilonu C. Vstup pro pěší je přes samostatnou branku z Olomoucké ulice, vjezd na parkoviště pro osobní automobily a stojany na kola jsou rovněž z Olomoucké ulice.

Provádíme odběry dárců plné krve a přístrojové odběry plazmy a krevních destiček. U všech dárců je posouzena způsobilost k dárcovství dle platné legislativy. Do programu dárcovství plazmy (přístrojové odběry) se můžete zařadit, pokud alespoň jedenkrát darujete na transfuzním oddělení v Opavě plnou krev.

Prohlédněte si materiály pro zájemce o dárcovství krve:
Poučení dárce krve
Dotazník dárce krve
Informační materiál pro dárce
Bonusový program pro dárce
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Provozní doba a kontakty
Úsek evidence dárců (administrativa, vystavení potvrzení, objednávky, dotazy):
  Provozní doba
Pondělí - Pátek 06:00 - 15:00
Odběr dárců krve (příjem k odběru):
Příjem dárců bez předchozího objednání:
  Provozní doba
Pondělí 06:30 - 11:00
Středa 06:30 - 09:00
Čtvrtek 06:30 - 09:00
Příjem dárců po předchozím objednání (na telefonním čísle 800 800 127, 553 766 493 nebo osobně):
  Provozní doba
Pátek 06:00 - 11:00
Odběry dárců plazmy:
odběry pouze po předchozím objednání (na telefonním čísle 800 800 127, 553 766 493 nebo osobně):
  Provozní doba
Pondělí 06:00 - 11:00  
Úterý 06:00 - 11:00  
Středa 06:00 - 11:00  
Čtvrtek 06:00 - 11:00 13:00 - 16:00
Pátej 06:00 - 11:00  
Autologní odběry (autotransfuze):
odběry pouze po předchozím objednání (na telefonním čísle 800 800 127, 553 766 493 nebo osobně):
  Provozní doba
Středa 10:00 - 12:00
Transfuzní laboratoř (pavilon C):
tel. 553 766 494
  Provozní doba
Pondělí - Pátek 07:00 - 15:30
Aktuality

Pro dárce je zřízeno nové bezplatné telefonní číslo 800 800 127, platí i původní telefonní číslo 553 766 493.

Ve dnech 23. 7. – 30. 7. 2018 budeme přijímat k odběru krve dárce všech krevních skupin, pouze dárce skupiny AB trvale po předchozí objednávce.

Od 1. června 2018 může každý dárce získat za odběr krve, plazmy nebo krevních destiček volnou VIP vstupenku do Šiklandu - Šiklova mlýna u Zvole nad Pernštejnem, největšího přírodního zábavného areálu v ČR.

Připomínáme, že na každý pátek je nutné se k odběrům telefonicky nebo osobně objednat!

Akce pro dárce

• Inspirujte se rozhodnutím Cristiana Ronalda a buďte dárcem - https://www.bethe1donor.com/

Upozornění – cestování a darování krve

Hematologicko-transfuzní oddělení upozorňuje zájemce o dárcovství krve na podmínky v transfuzním lékařství spojené s cestováním. V souladu s doporučenými postupy České společnosti pro transfuzní lékařství a dle platné legislativy vyřazujeme z odběru všechny dárce, kteří navštívili země mimo Evropskou unii, a to na dobu 4 týdnů od návratu. Prosíme proto, abyste si plánovali návštěvu transfuzního oddělení až po uplynutí 4 týdnů po návratu ze zahraničních cest do těchto lokalit (při splnění dalších podmínek pro dárcovství). Dárci, kteří navštívili země Evropské unie, mohou být dočasně vyřazeny z dárcovství dle aktuální epidemiologické situace v dárcem navštívené oblasti a dle doporučení odborné společnosti.

K získání informací můžete využít rovněž kontaktní mailovou adresu transfuzni.darci@snopava.cz nebo zavolat na úsek evidence dárců - tel. 553 766 493 nebo bezplatné telefonní číslo 800 800 127.

Odkazy na média
Dárci krve ve Slezské nemocnici Opava   [ 26.07.2017 ]
Všeobecné informace

Všeobecné informace o dárcovství krve a krevních složek se můžete dovědět na webových stránkách Společnosti pro transfúzní lékařství ČR a na webových stránkách Slezské nemocnice Opava.

Zařízení transfuzní služby Slezské nemocnice v Opavě zajišťuje odběry dárců krve a krevních složek pro výrobu transfuzních přípravků, odběry plazmy pro výrobu krevních derivátů a dále odběry autotransfuzí.

U všech provedených odběrů je dle platné legislativy pro transfuzní službu prováděno kompletní vyšetření vzorků v předepsaných testech. Odběry jsou zpracovávány na příslušné transfuzní přípravky a vstupní suroviny pro výrobu krevních derivátů, je zajištěno jejich uskladnění a expedice klinickým oddělením SNO a dalším zdravotnickým zařízením. Zpracovatelům plazmy je expedována zmražená plazma pro výrobu krevních derivátů.

Všechny požadované procesy výroby probíhají dle zásad SVP (Správné výrobní praxe) a jsou kontrolovány pomocí vnitřních a externích kontrol. Na základě výsledku kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo vydáno "Povolení k výrobě". Vlastní kontroly rovněž provádí zpracovatel plazmy.

Zařízení transfuzní služby vyrábí standardní řadu transfuzních přípravků - koncentráty červených krvinek, krevních destiček a přípravky plazmy.

Seznam a označení transfuzních přípravků:

• erytrocyty bez "buffy coatu" resuspendované,
• erytrocyty deleukotizované,
• plazma čerstvá zmrazená (pro klinické využití),
• trombocytární koncentrát deleukotizované,
• autologní přípravky pro autotransfuzi (standardně - erytrocyty pro autotransfuzi, plazma z plné krve pro autotransfuzi, zcela výjimečně na základě indikace se zhotovuje plná
  krev pro autotransfuzi).

Pro výrobu krevních derivátů je určena čerstvě mražená plazma z plné krve nebo z aferézy (přístrojový odběr plazmy).

Všechny požadované procesy výroby probíhají dle zásad SVP (Správné výrobní praxe) a jsou kontrolovány pomocí vnitřních a externích kontrol. Na základě výsledku kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv bylo vydáno "Povolení k výrobě". Vlastní kontroly rovněž provádí zpracovatel plazmy. Laboratorní úsek splnil podmínky auditu II společnosti NASKL.

Neváhejte se dotázat na další informace spojené s dárcovstvím krve a krevních složek. Děkujeme za zájem a za podporu dárcovství.

   
 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924