+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dobrý den,

vítáme Vás na stránce věnované dárcovství krve a krevních složek.

Zařízení transfuzní služby (transfuzní oddělení) Slezské nemocnice v Opavě je součástí Hematologicko-transfuzního oddělení SNO a nachází se na pavilonu C. Vstup pro pěší je přes samostatnou branku z Olomoucké ulice, vjezd na parkoviště pro osobní automobily a stojany na kola jsou rovněž z Olomoucké ulice.

Provádíme odběry dárců plné krve a přístrojové odběry plazmy a krevních destiček. U všech dárců je posouzena způsobilost k dárcovství dle platné legislativy. Do programu dárcovství plazmy (přístrojové odběry) se můžete zařadit, pokud alespoň jedenkrát darujete na transfuzním oddělení v Opavě plnou krev.

Prohlédněte si materiály pro zájemce o dárcovství krve:
Poučení dárce krve
Dotazník dárce krve
Informační materiál pro dárce
Bonusový program pro dárce
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Provozní doba a kontakty
Úsek evidence dárců (administrativa, vystavení potvrzení, objednávky, dotazy):
  Provozní doba
Pondělí - Pátek 06:00 - 15:00
Odběr dárců krve (příjem k odběru):
Příjem dárců bez předchozího objednání:
  Provozní doba
Pondělí 06:30 - 11:00
Úterý 06:30 - 09:00
Středa 06:30 - 09:00
Čtvrtek 06:30 - 09:00
Příjem dárců po předchozím objednání (na telefonním čísle 800 800 127, 553 766 493 nebo osobně):
  Provozní doba
Pátek 06:30 - 11:00
Odběry dárců plazmy:
odběry pouze po předchozím objednání (na telefonním čísle 800 800 127, 553 766 493 nebo osobně):
  Provozní doba
Pondělí 06:00 - 12:00
Úterý 06:00 - 12:00
Středa 06:00 - 12:00
Čtvrtek 06:00 - 12:00
Pátek 06:00 - 12:00
Autologní odběry (autotransfuze):
odběry pouze po předchozím objednání (na telefonním čísle 800 800 127, 553 766 493 nebo osobně):
  Provozní doba
Středa 10:00 - 12:00
Transfuzní laboratoř (pavilon C):
tel. 553 766 494
  Provozní doba
Pondělí - Pátek 07:00 - 15:30
Aktuality

Pro dárce je zřízeno nové bezplatné telefonní číslo 800 800 127, platí i původní telefonní číslo 553 766 493.

Odběry krve a plazmy v období vánočních svátků a přelomu roku.

Dárcům všech krevních skupin nabízíme možnost odběru plazmy.

Připomínáme, že na každý pátek je nutné se k odběrům telefonicky nebo osobně objednat!

Transfuzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě se připojilo ke kampani Moravskoslezkého kraje Normální je darovat! Přijďte nás podpořit a darujte krev, plazmu, krevní destičky nebo se zapište do registru dárců kostní dřeně na našem transfuzním oddělení, předem děkujeme!

Upozornění - cestování a darování krve

Hematologicko-transfuzní oddělení upozorňuje zájemce o dárcovství krve na podmínky v transfuzním lékařství spojené s cestováním. V souladu s doporučenými postupy České společnosti pro transfuzní lékařství a dle platné legislativy vyřazujeme z odběru všechny dárce, kteří navštívili země mimo Evropskou unii, a to na dobu 4 týdnů od návratu. Prosíme proto, abyste si plánovali návštěvu transfuzního oddělení až po uplynutí 4 týdnů po návratu ze zahraničních cest do těchto lokalit (při splnění dalších podmínek pro dárcovství). Dárci, kteří navštívili země Evropské unie, mohou být dočasně vyřazeny z dárcovství dle aktuální epidemiologické situace v dárcem navštívené oblasti a dle doporučení odborné společnosti.

K získání informací můžete využít rovněž kontaktní mailovou adresu transfuzni.darci@snopava.cz nebo zavolat na úsek evidence dárců - tel. 553 766 493 nebo bezplatné telefonní číslo 800 800 127.

Odkazy na média
Dárci krve ve Slezské nemocnici Opava   [ 26.07.2017 ]
Všeobecné informace

Všeobecné informace o dárcovství krve a krevních složek se můžete dovědět na webových stránkách Společnosti pro transfúzní lékařství ČR a na webových stránkách Slezské nemocnice Opava.

Zařízení transfuzní služby Slezské nemocnice v Opavě zajišťuje odběry dárců krve a krevních složek pro výrobu transfuzních přípravků, odběry plazmy pro výrobu krevních derivátů a dále odběry autotransfuzí.

U všech provedených odběrů je dle platné legislativy pro transfuzní službu prováděno kompletní vyšetření vzorků v předepsaných testech. Odběry jsou zpracovávány na příslušné transfuzní přípravky a vstupní suroviny pro výrobu krevních derivátů, je zajištěno jejich uskladnění a expedice klinickým oddělením SNO a dalším zdravotnickým zařízením. Zpracovatelům plazmy je expedována zmražená plazma pro výrobu krevních derivátů.

Všechny požadované procesy výroby probíhají dle zásad SVP (Správné výrobní praxe) a jsou kontrolovány pomocí vnitřních a externích kontrol. Na základě výsledku kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo vydáno "Povolení k výrobě". Vlastní kontroly rovněž provádí zpracovatel plazmy.

Zařízení transfuzní služby vyrábí standardní řadu transfuzních přípravků - koncentráty červených krvinek, krevních destiček a přípravky plazmy.

Seznam a označení transfuzních přípravků:

• erytrocyty bez "buffy coatu" resuspendované,
• erytrocyty deleukotizované,
• plazma čerstvá zmrazená (pro klinické využití),
• trombocytární koncentrát deleukotizované,
• autologní přípravky pro autotransfuzi (standardně - erytrocyty pro autotransfuzi, plazma z plné krve pro autotransfuzi, zcela výjimečně na základě indikace se zhotovuje plná
  krev pro autotransfuzi).

Pro výrobu krevních derivátů je určena čerstvě mražená plazma z plné krve nebo z aferézy (přístrojový odběr plazmy).

Všechny požadované procesy výroby probíhají dle zásad SVP (Správné výrobní praxe) a jsou kontrolovány pomocí vnitřních a externích kontrol. Na základě výsledku kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv bylo vydáno "Povolení k výrobě". Vlastní kontroly rovněž provádí zpracovatel plazmy. Laboratorní úsek splnil podmínky auditu II společnosti NASKL.

Neváhejte se dotázat na další informace spojené s dárcovstvím krve a krevních složek. Děkujeme za zájem a za podporu dárcovství.

   
 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924