+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Kdo jsou dobrovolníci?

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

Jak dobrovolnictví funguje?

Ošetřující personál ve spolupráci s koordinátorem zjišťuje zájem ze strany pacientů, kterým pak vybraný dobrovolník nabízí psychickou podporu, společnost tj. trávení času s nimi, např. povídáním, předčítáním knih, doprovodem na procházku, drobnými službami či nákupy. Dobrovolníci dále vykonávají činnosti, kterými pomáhají personálu nemocnice. Jedná se zejména o přímou pomoc s některými vybranými činnostmi, drobné pochůzky apod. Personálu činnost dobrovolníků přináší odlehčení a více času na odbornou ošetřovatelskou péči, změnu atmosféry a nový pohled na práci na oddělení.

Dobrovolníci mohou po dohodě dále vykonávat:

• činnosti spojené se zlepšováním nemocničního prostředí - estetická výtvarná pomoc,
• činnosti při zvelebení parku, zahrady,
• činnosti, které by přispěly k lepší informovanosti pacientů, návštěv,
• technická činnost (výpomoc v údržbě, počítačové zpracování).

Dobrovolníci navštěvují nemocniční oddělení podle dohody po celý týden a velmi úzce spolupracují s koordinátorkou a zdravotnickým personálem. V žádném případě však zdravotnický personál nezastupují. Nemají přístup ke zdravotním záznamům klienta, nemají právo podávat informace o jeho zdravotním stavu, nemanipulují s léky a jsou povinni dodržovat zásadu mlčenlivosti. Každý měsíc jsou s dobrovolníky prováděny supervize.

Spolupráce s dobrovolníky rozšířila a zkvalitnila systém péče o klienty nemocnice, kteří si tuto službu pochvalují.

Je snahou stále rozšiřovat tuto dobrovolnickou činnost a dík patří všem, kteří napomáhají tomu, aby cesta k uzdravení byla co nejkratší a pokud možno co nejpříjemnější.

Garant:
Mgr. Hana Hozová
telefon: 553 766 103, 724 486 675
e-mail: hana.hozova@snopava.cz
Koordinátor:
zdravotně sociální pracovnice
telefon: 553 766 783, 725 362 523
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924