+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Probíhající projekty:
Název projektu: Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.
Celkové způsobilé výdaje: 98.347.935,- Kč.
Stručný popis projektu: Kvalita návazné péče má ve velké míře vliv na to, zda vůbec a jak rychle se pacientovi dostane požadované péče v centrech vysoce specializované péče. Zlepšení stavu materiálně-technické základny Slezské nemocnice v Opavě, p.o. přispěje k větší efektivitě systému, protože pacienti nebudou referováni do center vysoce specializované péče z kapacitních důvodů nebo z důvodů nedostatečného technického vybavení, ale pouze na základě potřebnosti této vysoce specializované péče.
Cíle projektu: Rozvinout infrastrukturu pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví prostřednictvím pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení sloužících k poskytování zdravotních služeb v oborech návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.
Termín realizace projektu: od 21. 9. 2016 do 31. 12. 2017

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Uzavřené projekty:
Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem
Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních
 
   
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924