Doprava pacientů

SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ

 

Přepravní podmínky

 


Jsme smluvní partneři všech českých zdravotních pojišťoven:

  • 111. Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201. Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 209. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • 211. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
  • 213. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
  • 217. Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance
  • 228. Zdravotní pojišťovna Média

Zajišťujeme odborný zdravotní transport pacientů po celé České Republice i celé Evropské unii.

Pro pacienty pojištěné u výše uvedených českých pojišťoven jsou naše služby zcela zdarma - (pokud má pacient od svého lékaře lístek k přepravě pacienta - ten by v případě nemoci, úrazu či po zákroku měl vystavit Váš lékař - na přepravu sanitním vozem má nárok každý pojištěný pacient pokud se necítí na cestu k lékaři či po výkonu zpět domů sám po své ose.

Pacient musí být však nemocen, sláb, imobilní, otřesen, horší pohyblivost, nevolnost - tedy vždy, když by se sám nemohl bezpečně dostavit do zdravotnického zařízení k výkonu, na kontrolu, ke konzultaci apod. Každý pacient má právo na jeden doprovod, který mu cestou bude pomáhat s určitými věcmi při jeho léčbě, pokud by to sám nezvládl. Pokud cestujete za zdravotním výkonem i do jiného města nežli bydlíte, rádi Vás tam odvezeme - pokud se na tuto cestu sami necítíte.

Pokud pacient nemá nárok na sanitku, tak si ji sám může objednat na své náklady dle platného ceníku telefonicky nebo prostřednictvím našeho objednávkového formuláře.

Všechny vozy jsou plně vybaveny dle platných vyhlášek pro provoz ZDS v ČR specializovanou firmou, která má normované licence k přestavbám sanitních vozů.