+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Vážení klienti, návštěvníci,

děkujeme Vám za zaslání Vašich názorů, dotazů. Všechny připomínky jsou vždy předány na příslušná oddělení našeho zdravotnického zařízení. Rádi bychom Vás ujistili, že všechny příspěvky - ať už pochvalné či kritické - jsou projednány.

Po prošetření Vašich upozornění, názorů či podnětů budete o výsledku i o případných nápravných opatřeních informováni.

Vedení nemocnice vítá veškeré příspěvky, které napomohou k dalšímu zkvalitnění péče o klienty a návštěvníky Slezské nemocnice v Opavě.

Formulář pro zaslání názoru
  Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu "jméno, příjmení" za účelem zveřejnění mého názoru na tomto webu. Pokud uvedete "e-mail", bude zpracován pouze za účelem odpovědi na Váš názor či dotaz a po ukončení této činnosti nebude dále uchováván. Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat - více informací viz. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PACIENTY.

 

Napsali jste nám v letošním roce
Napsal(a): I. Fajkusová a paní Hřibková
Datum: 05.12.2008 07:46:00

Chtěly bychom touto cestou poděkovat personálu – ošetřujícím lékařům a sestřičkám - ženského odd.(V9) za vstřícný a příkladný přístup k nám, pacientkám po operaci .
 
Napsal(a): Eva Čižmářová
Datum: 05.12.2008 07:31:56

Ráda bych poděkovala všem sestřičkám a lékařům z JIP, kteří o mně pečovali tři týdny v květnu a červnu roku 1997, když jsem na služební cestě do Opavy zkolabovala v důsledku perikardity. Zvláště děkuji panu MUDr. Kříbkovi, který mi vše důkladně vysvětlil a měl velmi lidský přístup. Již si nepamatuji jména všech lékařů a sestřiček, ale musím uznat, že péče byla příkladná, řekla bych až nadstandardní. Sestřičky se mi samy nabídly, že mi umyjí vlasy nebo že mi donesou knihy na čtení, a když mě přeložili do naší nemocnice na Tomášově ve Zlíně, byl to strašný šok, a to jak v nepříjemném chování sester a lékařů, tak v prostředí (nepopsatelná špína ve sprchách a na WC, jakou jsem nikdy v nemocnici nezažila) a v neposlední stravě i příšerná strava. A proč děkuji až teď? Tehdy jsem ještě neměla internet a dnes jsem náhodou narazila na webové stránky této skvělé nemocnice.
 
Napsal(a): Lucie Stříbná
Datum: 02.12.2008 13:56:39

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych alespoň takto vyjádřila své nejhlubší poděkování panu primáři MUDr. Petru Hermanovi za záchranu mého života a života mé dcery. Stalo se to sice už před více jak rokem a půl, ale neměla jsem možnost dříve napsat. Kdyby mě včas nevyšetřil a neurčil včas přesnou diagnózu, už bychom tu nebyly. Děkuji mu za rychlou operaci, která nás obě zachránila a za pooperační starostlivost. Jeho profesionální a nesmírně lidský přístup mě velmi mile překvapil a potěšil. Dále děkuji všem sestřičkám, které se o mě několik dnů na JIPu staraly, zvláště pak hlavně sestřičce Bronislavě Fabiánové za její obětavou péči a laskavý přístup. Nikdy na tento pobyt nezapomenu a nepřestanu být minimálně těmto dvěma lidem nesmírně vděčná. Ještě jednou DĚKUJI. Stříbrná Lucie s Leontýnkou.
 
Napsal(a): Pozděnová E.
Datum: 25.11.2008 07:37:46

Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování Prim.Mudr.HÁJKOVI, Prim.Mudr.VÁGNEROVI a celému kolektivu urologického oddělení,kteří se starali o mého manžela po celou dobu jeho léčby. Díky za laskavý přístup, ochotu a příkladnou péči.
 
Napsal(a): Terka
Datum: 29.10.2008 08:07:35

Dobrý den Chtěla bych poděkovat celému pesonálu oddělení V4 dětské chirurgie za úžasný přístup k malým pacientům. Rodičům kteří se rozhodují kde své dítě nechat hospitalizovat (ať už samotné nebo v doprovodu jednoho z rodičů) doporučuji právě toto oddělení, protože úsměv celého personálu a jejich snaha zpestřit dětem pobyt, jim vlastně pomáhá se vyrovnat s odloučením od rodiny, strachu z tohoto prostředí, operace nebo léčby jako takové. Ještě jednou vám s Terkou děkujeme za to jací jste. Mamka Dáša s tygříkem Terkou
 
Napsal(a): Jan Kryšpín
Datum: 29.10.2008 08:05:41

Vážený pane řediteli, s mírným časovým odstupem mi dovolte, abych poděkoval všem lékařům a sestrám chirurického oddělení V2 za profesionální a lidský přístup v době mé hospitalizace. Ještě jednou děkuji. Jan Kryšpín, Opava
 
Napsal(a): Marcela a Alena Widlovy
Datum: 22.10.2008 13:56:13

Vážený pane řediteli,
vyjadřujeme naši nejhlubší vděčnost a dík zaměstnancům onkologické ambulance za péči o naši babičku a maminku paní Marii Zavadilovou. Vřelý dík za péči a empatický přístup MUDr. Petra Štěpánka. Kéž by bylo takových lékařů co nejvíc.
 
Napsal(a): Kamil Kupka
Datum: 13.10.2008 14:47:47

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem na ortopedickém odd. Slezské nemocnice v Opavě. Chci poděkovat jak operatérům, lékařům, tak i sestřičkám - prostě všem. Tvoří team, který je opravdu profesionálně sehraný. Ale i po lidské stránce jsou všichni velmi perfektní. Bohužel, kdyľ občas slyším či vidím při své práci, jak se někteří zdravotníci chovají, tak je to zarážející. Ale zde opravdu velké díky a poklona. Tito lidé dělají čest svému povolání. Vždycky jsem měl veliký respekt a obdivoval jsem profesy lékařů, ale hlavně sestřiček, protože jejich práce je málo hodnocena a někdy se nedočkají ani slovíčka děkuji. 12 hodin jsou na nohách a opravdu makají na 120% a někdy ještě více. Komu jsem mohl, tak jsem poděkoval, ale chci poděkovat i takto a to všem. Děkuji. Kamil Kupka, charitní pracovník Domova pro seniory a pacient
 
Napsal(a): Halamčíkovi
Datum: 16.09.2008 07:30:36

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za velmi příkladnou péči na chirurgickém oddělení vedeném primářem MUDR.Hájkem. Obzvláště bychom chtěli poděkovat lékařům konajícím tento den službu na chirurgické ambulanci, kteří tento den dceru operovali a to: MUDr.Sekret, MUDr.Schmidová a MUDr.Rybka. Tito lékaři zachránili život naši dceři, za což jim vyslovujeme velké poděkování. Děkujeme také personálu ARO, CJIP a traumatologickému oddělení, kde byla po operaci hospitalizována.
 
Napsal(a): Hozová Hana
Datum: 21.08.2008 07:30:36

Dobrý den, chtěla bych touto cestou vyjádřit dík za laskavý přístup, ochotu a odbornou péči všem sestřičkám a lékařům, kteří se starali o mého manžela Tomáše Hozu po dobu jeho hospitalizace na odd. Koronární JIP pav.L Zvláště bych chtěla poděkovat paní primářce MUDr. Rýznarové, ošetřujícímu lékaři MUDr. Kříbkovi a MUDr. Janovskému, který se o manžela stará nyní. Děkujeme a přejeme hodně pracovního elánu.Hozovi

 
Napsal(a): Škrobánková Božena
Datum: 20.08.2008 07:30:36

Rádi bychom poděkovali odd. ARO za vlídnou a výbornou péči o moji maminku paní W.Dankowiak, která byla hospitalizována 12.-15.5.2008. Děkujeme setřičkám, lékařům a panu primáři za vzornou péči a citlivý přístup k rodině. A ještě jednou díky sestřičkám odd. ARO.
 
Napsal(a): Edgar Widhalm
Datum: 20.08.2008 07:30:36

Děkuji srdečně lékařům a sestrám ARO a JIP Slezské nemocnice v Opavě za vzornou péči o mou těžce postiženou manželku. Edgar Widhalm, manžel.
 
Napsal(a): Petra Pšenáková
Datum: 26.06.2008 07:30:36

Dne 29.5.2008 ve 3.14 hodin,se mi v Opavské porodnici narodil druhý syn Martin, 48 cm a 3330 g. Na svět mu pomáhala paní doktorka Petra Vytřísalová a porodní asistentky Pavla Hradilíková a Lenka Labancová. Chtěla bych jim tímto moc poděkovat za obrovskou pomoc při ne zrovna lehkém porodu, který jsem absolvovala bez tatínka, který byl služebně mimo republiku.I přesto, že jsem měla z porodu veliký strach, dokázaly mě svým milým přístupem uklidnit a psychicky podržet a za to jim patří veliký dík...Všechny maminky, které váhají, zda v Opavě rodit, tuto porodnici doporučuji i pro její skvělou poporodní péči na oddělení šestinedělí a za úžasný přístup lékařů a sestřiček na novorozeneckém oddělení, které se starají o naše právě narozené drobečky...Ještě jednou všem děkuji za skvělý přístup a péči, s jakou bylo o mě a mého syna postaráno.
 
Napsal(a): Denisa
Datum: 10.04.2008 07:30:36

Dobrý den,rodila jsem u vás 31.1.2007 a chci tímto poděkovat celému personálu za skvěle odvedenou práci.Opravdu skvělé jednání,komunikace a vše co k tomu patří.Určitě můžu všem doporučit.Zdravím všechny hlavně paní Mockovskou(porodní asistentka).Jěště jednou všem velké DÍKY jste skvělý.
 
Napsal(a): Antonín Bouda
Datum: 15.01.2008 07:30:36

Dobrý den, ve dnech 7. - 11. ledna jsem byl hospitalizován na urologickém oddělení vaší nemocnice. Využívám i této možnosti k poděkování všem pracovníkům kolektivu v čele s prim. MUDr. Vágnerem za skvělý a především lidský přístup k pacientům - starali se o nás vąechny (pokud mohu posoudit) vzorně - pokud jsem už po operaci měl náladu, i s humorem! Jeden dotaz na závěr: odkud bere nemocniční kuchyně pletýnky - tak chutné jsem v opavských obchodech ještě nekoupil! S pozdravem Ant. Bouda
 
Starší příspěvky:   2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010  |   2009  |   2008
 
   
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924