+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Vážení klienti, návštěvníci,

děkujeme Vám za zaslání Vašich názorů, dotazů. Všechny připomínky jsou vždy předány na příslušná oddělení našeho zdravotnického zařízení. Rádi bychom Vás ujistili, že všechny příspěvky - ať už pochvalné či kritické - jsou projednány.

Po prošetření Vašich upozornění, názorů či podnětů budete o výsledku i o případných nápravných opatřeních informováni.

Vedení nemocnice vítá veškeré příspěvky, které napomohou k dalšímu zkvalitnění péče o klienty a návštěvníky Slezské nemocnice v Opavě.

Formulář pro zaslání názoru
  Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu "jméno, příjmení" za účelem zveřejnění mého názoru na tomto webu. Pokud uvedete "e-mail", bude zpracován pouze za účelem odpovědi na Váš názor či dotaz a po ukončení této činnosti nebude dále uchováván. Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat - více informací viz. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PACIENTY.

 

Napsali jste nám v letošním roce
Napsal(a): Janetta Mochová a Martin Schwarz
Datum: 19.12.2012 15:13:48

Vážený pane řediteli, dovolte nám prosím, abychom touto cestou poděkovali Vaší porodnici za velmi příjemný a pozitivní prožitek z porodu. Jsme z Kravař a 13.12.2012 v brzkých ranních hodinách jsme zvažovali, jestli jet do porodnice v Porubě nebo Opavě. Zvolili jsme nakonec opavskou porodnici. Velmi vřele mne přijala MUDr. Sefčíková a na porodním sále také paní
Hanelová. Oběma patří mé obrovské díky za velmi lidský přístup v průběhu celého porodu, obrovskou míru empatie v tak důležitém životním okamžiku, profesionální přístup a opravdu příjemný porod. Díky oběma mám o 70% lepší zážitek než z prvního porodu. Přejeme Vám i celému kolektivu spolupracovníků hezké a klidné prožití vánočních svátků a hodně spokojených maminek i miminek.
 
Napsal(a): Zuzana Binarová
Datum: 18.12.2012 08:10:57

Dobrý den, v pátek jsem byla nucena navštívit gynekologickou ambulanci, kde právě sloužil pan primář Dörr. Musím jej pochválit - perfektní přístup, velice citilivé vyšetření, se kterým jsem se dlouho nesetkala, prostě bych mohla pokračovat a bylo by to jen v superlativech. Byla jsem až dojata jeho zájmem o můj problém. Pane primáři ještě jednou moc díky.
 
Napsal(a): Eva Hrušková
Datum: 30.11.2012 11:59:46

Dne 9.11.2012 byla rychlou záchrannou pomocí převezena na JIP paní Vlasta Novotná ze Lhotky u Litultovic. Její stav byl vážný, téměř kritický. Po její stabilizaci byla přeložena na oddělení L3. I tam nám nedávali mnoho nadějí, že se její stav zlepší. Ale díky příkladné péči všech lékařů a celého kolektivu sester pod vedením vrchní i staniční sestry se její stav den ode dne zlepšoval. Z beznadějného stavu se až zázračně dostala. Toto je zcela jistě zásluhou vašich zaměstnanců. Přístup lékařů i sestřiček byl výborný. Vždy si na nás udělali čas, vše nám vysvětlili, vždy (hlavně sestřičky) nám byli nápomocny. Nikdy nechyběl úsměv, milé slovo. I díky tomu máme velkou naději, že budeme mít p. Vlastu Novotnou na Vánoce doma. Chtěly bychom proto všem vyslovit veliké poděkování, úctu k jejich těžké a záslužné práci a popřát všem mnoho pracovních i osobních úspěchů v dalším životě. Eva Hrušková (snacha a osoba pečující) a Lucie Hrušková (vnučka a osoba pečující), Lhotka u Litultovic.
 
Napsal(a): Ing. Petr Tyleček
Datum: 27.11.2012 10:47:01

Vážený pane řediteli, dovolte abych vyjádřil uznání a poděkování kolektivu pracovníků urologického oddělení, vedeného primářem MUDr. Romanem Staňkem, po dobu mé hospitalizace v říjnu 2012. Jsem neobyčejně potěšen úrovní péče o pacienty, profesionalitou a laskavostí pana primáře a ošetřujících lékařů. Ing. Petr Tyleček, Brušperk.
 
Napsal(a): Simona Patermannová
Datum: 15.11.2012 17:43:40

Pane řediteli, ve dnech 13. 11. - 15.11. 2012 byla moje šestiletá dcera hospitalizována na oddělění dětské chirurgie. Byla jsem tam s ní jako doprovod. Chtěla bych touto cestou poděkovat lékařům a hlavně sestřičkám, které po celou dobu našeho pobytu na oddělení pracovaly s obrovským nasazením a neskutečnou ochotou, kterou musím jako matka ocenit. Ještě jednou jim moc děkuji a přeji jim v jejich nelehké práci hodně úspěchů a také zdraví. Simona Patermannová
 
Napsal(a): Petra Odnohová
Datum: 05.11.2012 09:10:26

Chtěla bych touto cestou srdečně poděkovat svému ošetřujícímu lekaři MUDr. Kinčekovi za skvělý operativní výkon a následnou lékařskou péči s milým a vstřícným přístupem, dále bych chtěla poděkovat celému kolektivu sestřiček a lékařů na chirurgickém odd. V3, díky kterým se stal můj pobyt v nemocnici velmi příjemným. Se srdečným pozdravem Odnohová Petra.
 
Napsal(a): Karla Nováková
Datum: 29.10.2012 12:51:51

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se dne 16.10.2012 podíleli na mém již třetím porodu a pomohli mi přivést na svět našeho syna Lukáška, především pak paní doktorce Šefčíkové, panu doktoru Fabiánovi a všem sestřičkám. Také bych chtěla poděkovat personálu na šestinedělí a novorozeneckém. Byla jsem velice spokojená s přístupem a ochotou. Spokojení rodiče Petr a Karla Novákovi.
 
Napsal(a): Kateřina Václavíková
Datum: 26.10.2012 12:10:13

Chtěla bych poděkovat kolektivu sester a lékařů na odd.šestinedělí - jmenovitě MUDr.Šefčíkové, za vzornou péči,ale i lidský přístup a hlavně vždy příjemný úsměv na tváři, ať Vám to vydrží a hodně úspěchů v práci i osobním životě. Také sestřičky byly moc milé, ochotné i přívětivé, taktéž vše nejlepší nejen v další práci. Ještě jednou díky za péči při porodu naší Gábinky 2.10.2012.
 
Napsal(a): Jana Gvizdová
Datum: 12.10.2012 10:13:36

Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat za úžasnou péči, přátelský profesionální lidský normální přístup personálu odd. V4. V dneší zlé době se to málokde vidí. Holky jste úžasné! Díky Vám, Vašim radám, Vaši pomoci a péči náš strach, obavy a nervozita ze zákroku a z celého pobytu u Vás rychle opadnul, cítili jsme se příjemně a v bezpečí. ;-) Moc děkujeme. Přejeme z celého srdíčka, ať se Vám daří jak v práci, tak i v osobním životě. Janička a Jana Gvizdovy.
 
Napsal(a): Kateřina Koňaříková
Datum: 04.10.2012 13:17:08

Ráda bych touto cestou poděkovala personálu oddělení M4 za příkladnou péči o děti. Jejich chování bylo profesionální a lidské, malí pacienti se tady opravdu cítí jako doma. Rovněž provoz odborných ambulanci je na vysoké odborné úrovni. Všem patří můj dík a obdiv.
 
Napsal(a): Miroslava Čiržová
Datum: 01.10.2012 19:33:41

Chtěla bych poděkovat za péči, kterou věnoval MUDr. Ondraschek mojí mamince na dialýze. Je to skvělý člověk a lékař, který je nenahraditelný a velmi mě trápí, že odchází. Přeji mu, ať se mu daří v novém pracovišti, ale nejštastnější bych byla, kdyby mohl zůstat... NEMOHU POCHOPIT, ŽE PO 22 LETECH ŠPIČKA VE SVÉ PROFESI OPOUŠTÍ SVÉ ODDĚLENÍ, PACIENTI JEJ MILUJÍ...
 
Napsal(a): Silvie Kalafutová
Datum: 27.09.2012 10:10:42

Dne 7.7.2012 se mi ve Vaší porodnici narodil krásný zdravý chlapeček a já bych touto cestou ráda vyslovila pochvalu personálu gynekologicko-porodnického oddělení, jmenovitě pak šikovné a profesionální paní doktorce Alence Ševčíkové, kterou bych nenazvala jinak než Sluníčko - vždy usměvavá, velmi ochotná a sdílná. Stejně tak bych chtěla vychválit práci porodních asistentek, v mém případě vedla porod paní Najsrová, která mi byla po celou dobu porodu ochotně k dispozici a starala se o mě a mé pohodlí, působila na mě velmi profesionálně. V neposlední řadě bych ráda poděkovala a pochválila kompletní personál novorozeneckého oddělení, jmenovitě pak sestřičku Pechníkovou, jež byla přítomna u porodu a během mého pobytu na poporodním mi pomohla zvládnout první dny péče o syna. Chválím i ostatní personál zkušených sester za obětavou péči a milý přístup. Za sebe můžu říct, že na svůj porod budu vždy ráda vzpomínat a že nemalý podíl na tom má právě personál opavské porodnice. JEŠTĚ JEDNOU VŠEM VELKÝ DÍK. S vřelým pozdravem Silvie Kalafutová.
 
Napsal(a): Magda Binarová
Datum: 21.09.2012 11:05:12

Děkuji tímto svému ošetřujícímu lékaři MUDr. Sekretovi a všem členům personálu ženské chirurgie za profesionální přístup v průběhu mého léčení. Jsou to profesionálové s velkým \"P\"! Oceňuji vždy pozitivní naladění pana doktora, které jistě znamená polovinu úspěchu léčby, trpělivost a vstřícnost zdravotních sester a oštřovatelek, jejichž práce není vůbec lehká, navíc konaná v tak malém počtu (2 na jednu směnu), kdy se ani ve dne, ani v noci nezastaví. Současně zpětně děkuji za psychickou podporu a lidský přístup týmu angiografie v pav. G konající ERCP vyšetření, stejně tak personálu chirurgické převazové ambulance. Děkuji! Binarová.
 
Napsal(a): Dagmar Čanková, Zlaté Hory
Datum: 17.09.2012 08:28:38

Dobrý den, děkuji celému lékařskému kolektivu Infekčního oddělení za profesionální péči při mé léčbě. Především děkuji sestřičkám, andílkům, které i přes své mnohé problémy jsou k pacientům milé, laskavé, lidské, usměvavé.
 
Napsal(a): Marcela Pospíšilová
Datum: 29.08.2012 07:23:30

Ráda bych touto cestou poděkovala panu primáři z gynekologicko-porodnického oddělení a také sestřičkám, které při zákroku asistovaly. Dne 20.8.2012 jsem v 33 týdnu těhotenství prošla u Vás lokální anestezii z důvodu abscesu Barthol. žlázy. Ač to byl zákrok nepříjemný, pan primář MUDr. Igor Michalec byl vstřícný, vše mi ochotně vysvětlil a choval se velice mile, stejně tak sestřičky, které mu u zákroku asistovaly (jedna starší s brýlemi - bohužel nevím jméno a pak mladší Gabka, která se o mne starala i po zákroku). Děkuji za tento lidský a profesionální přístup a přeji celému gynekologickému oddělení hodně spokojených pacientek a maminek. S úctou a srdečným pozdravem Marcela Pospíšilová.
 
Napsal(a): Milan Baláž
Datum: 27.08.2012 08:04:28

Vážený pane řediteli, chtěl bych poděkovat touto cestou celému týmu primáře MUDr. Hájka z chirurgického oddělení, kteří se po celou dobu mé nemoci o mě dobře a starali, s lidským přístupem chovali, hlavně operatérům, sestřičkám na JIP a na lůžkovém oddělení. MOCKRÁT DĚKUJI a přeji mnoho dalších spokojených pacientů.
 
Napsal(a): Lucie Bena Ryšková
Datum: 27.08.2012 08:01:46

Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala za perfektní přístup porodního personálu, konkrétně panu MUDr. Marku Fabiánovi, za profesionálně vedený porod mého syna a následnou péči gynekologického personálu na oddělení V8. Ze srdečným pozdravem L.Bena Ryšková.
 
Napsal(a): Němec R., Budišov n. Budišovkou
Datum: 13.08.2012 14:59:12

Rád bych tímto způsobem poděkoval za bezkonkurenční lékařskou péči a bezvadný operativní výkon, stejně jako následnou hospitalizaci týmu lékařů a zdravotních sester a personálu urologického oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Jmenovitě primáři oddělení MUDr. Romanu Staňkovi, MUDr. Pavlu Vágnerovi, MUDr. Tomáši Kokořovi, MUDr. Davidu Ježovi, MUDr. Michalovi Quis a MUDr. Adree Onderkové, z personálu pak vrchní sestře Aleně Beinhauerové, zdravotním sestrám Šárce, Aleně, oběma Martinám, Libuši, Zdeňce, Barboře, Daně, Haně, Ireně, Dáši, Romaně a Evě. V neposlední řádě pak zdravotní sestře JIP paní Paterové a sestrám ambulance.
 
Napsal(a): Aron Vladimír
Datum: 13.08.2012 07:05:08

Chtěl bych i touto cestou poděkovat kolektivu GDO (pavilon F) a především ošetřovatelskému personálu za výbornou, trpělivou a ochotnou péči o mou maminku, paní Ludmilu Aronovou. Vím, že péče o staré nemocné pacienty je v některých ohledech hodně náročná a namáhavá, proto oceňuji přístup všech, kteří se o mou maminku starali.
 
Napsal(a): Petra Hudcová
Datum: 07.08.2012 14:45:00

Dobrý den, chtěla bych touto cestu poděkovat za vstřícný přístup jak sestřičkám na porodním sále, tak i na novorozeneckém oddělení. Dne 23.7. se nám narodil zdravý syn Matěj, vše proběhlo bez naprostých komplikací a problémů, takže ještě jednou moc děkuji. Velký dík patří porodním asistentkám, bohužel nevím jména, a MUDr.Šefčíkové za vlídné jednání. Děkuji:-))
 
Napsal(a): Jana Bezecná
Datum: 06.08.2012 07:35:03

Dobrý den pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala personálu gynekologicko - porodnického oddělení za profesionální, empatický a ochotný přístup. Rovněž bych chtěla poděkovat personálu z novorozeneckého oddělení. Byla jsem moc spokojena a velký dík patří i lékařce Ševčíkové za vlídné, přátelské a profesionální jednání. Děkuji :)
 
Napsal(a): Renáta Barnetová
Datum: 01.08.2012 08:51:33

Dobrý den,dnes jsem byla na stomatologické ambulanci na extrakci rozpadlé osmičky a musím moc poděkovat panu doktoru Horákovi za naprosto profesionální péči a opravdu zlaté ručičky. Pan doktor Horák je velice příjemný a hlavně lidský -dnes už se málo setkáte s takovým přístupem -většinou ve vás vidí jen další body. A ještě víc mě udivuje takovýto skvělý přístup k pacientům v nesoukromém zařízení. Ještě jednou mockrát děkuji a možná díky Vám se už konečně přestanu bát zubařů :-)
 
Napsal(a): PaedDr. Jitka Ekartová
Datum: 25.07.2012 14:51:47

Dovolte, abych poděkovala vedení Slezské nemocnice, zejména lékařům a ošetřujícímu personálu odd. L2 a LDN /pavilon F/ za léčení a vyléčení mého klienta, p. Josefa Hartmanna, který byl dnes předán do domácí péče.
Jeho stav byl v určitém období hospitalizace velmi vážný a personál udělal všechno pro to, aby se jmenovaný zbavil poměrně dlouho trvajících horeček a rozsáhlého zánětu plic. Vaši snahu a výsledky hodnotím kladně o to víc, že znám pacienta jako obtížně přizpůsobivého až rigidního, problémového v komunikaci a spolupráci s tím, kdo o něj pečuje.
Vážím si práce všech, kdo přispěli k uzdravení p. Hartmanna a poděkovat bych chtěla zejména mladé lékařce, MUDr. Bialkové z L2, která odpovídala za léčbu pacienta, byla vždy vstřícná a ochotně a objektivně informovala jak mě, pečovatelku a kontaktní osobu pacienta, tak i jeho nejbližší rodinu.
PaedDr. Jitka Ekartová, asistentka soc. péče p. Hartmanna.
 
Napsal(a): Pavla Pospiechová
Datum: 24.07.2012 10:30:39

Děkuji touto cestou celému kolektivu Infekčního oddělení 2.p. za péči, kterou věnovali mému manželovi Honzovi Pospiechovi v období duben až červenec 2012. Po celou dobu jeho hospitalizace byli všichni ochotní, úslužní a obětaví. Zvlášť bych chtěla poděkovat vrchní sestře Janě Zavadilové. Dlouho jsem se nesetkala s tak lidským přístupem k pacientům. Ještě jednou velký dík.
 
Napsal(a): Ludmila Prášilová
Datum: 24.07.2012 07:04:05

Vážený pane řediteli,v červnu jsem byla pacientkou na infekčním oddělení s meningitidou.Ráda bych touto cestou chtěla moc poděkovat celému kolektivu pod vedenim prim. MUDr. Kümpela, hlavně sestřičkám z JIP za lidský přístup. Mé poděkování patří též panu primáři a všem lékařům. S pozdravem L. Prášilová, Rýmařov.
 
Napsal(a): Alena Bátková
Datum: 15.07.2012 21:15:43

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala celému zdravotnickému kolektivu urologického oddělení včele s panem primářem MUDr.Staňkem Romanem za profesionální přístup při léčbě mého manžela, který byl 13.6.2012 na tomto oddělení operován. Vedle vysoké odbornosti oceňuji především lidský přístup po nelehké operaci a po celou dobu hospitalizace. Ještě jednou mokrát děkuji.
 
Napsal(a): Dagmar Sadovská
Datum: 12.07.2012 14:05:01

Chtěla bych poděkovat celému personálu na gynekologicko-porodníckém oddělení.Dále,bych chtěla poděkovat všem sestřičkám na novorozeneckém oddělení a sestřičkám na šestineděli za vynikající péči ke mě a k mé dceři.
 
Napsal(a): Katka Kovalská
Datum: 24.06.2012 22:32:42

Chtěla bych poděkovat gynekologicko-porodnímu odělení. Tento měsíc jsem porodila ve vaší nemocnici již své druhé dítě. Z porodu jsem měla velké obavy, ale to má asi každá nastávající maminka. Z prvního porodu jsem moc dobrý pocit neměla, ne žeby personál tehdy nebyl dobrý, ale samotný porod byl pro mě tím nejlepším i nejhorším zážitkem v životě. Proto jsem měla obavy i z druhého porodu. Naštěstí vše dopadlo úplně jinak. Po přijetí do nemocnice o mě bylo skvěle postaráno, sestra Hrubá a Kašingová byly skvělé, vstřícné a opravdu pozorné. Všechna nervozita a obavy ze mě ihned spadly. Cítila jsem se moc fajn, mohla jsem se s nimi bavit na téma případného epiduralu i o průběhu celého porodu. Přístup sestry Hrubé, na to že je tak mladá, si nemohu vynachválit a paní doktorka MUDr. Palasová Hana byla taktéž vynikající. Dlouho mi v přítomnosti lékařů nebylo tak dobře. I když jsem měla těsně před porodem malý záchvat a na chvilku jsem se ztratila, ony zachovaly chladnou hlavu a samotný porod nakonec dopadl výborně. Kdybych měla znovu rodit, chtěla bych je tam mít zase. Velmi spokojená pacienkta Katka Kovalská.
 
Napsal(a): Ester Kačenová
Datum: 19.06.2012 21:18:50

Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat panu MUDr. Lučanovi a sestřičkám na porodním sále( bohužel rodila jsem 5.6.2O12 a nezjistila jsem si, které měly službu) za profesionální a až rodinný přístup při porodu mé dcery, dále bych chtěla poděkovat všem sestřičkám, ošetřovatelkám a paní dětské doktorce Krejčí za bezvadně sehraný kolektiv, perfektní péči a za cenné rady do nové situace, byla jsem nadmíru spokojená!!! Všem budu porodnicko-gynekologické oddělení doporučovat! Děkuji všem Kačenová.
 
Napsal(a): Hana Kalusová
Datum: 19.06.2012 11:02:40

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat celému oddělení chirurgie V2 za příkladnou péči, se kterou se starali o mého manžela Ivana Kaluse po dobu jeho hospitalizace. Zvlášť chci poděkovat MUDr. Rybkovi, který manžela operoval. Díky laskavému přístupu personálu a jeho ochotě byl pobyt v nemocnici příjemnější. Děkuji.
 
Napsal(a): Alena Haburová
Datum: 18.06.2012 13:01:56

Chtěla bych poděkovat veškerému personálu interního oddělení za těžkou a obětavou práci, kterou každý den vykonávají. Na přelomu měsíce května a června byl u vás hospitalizován můj tatínek pan Vladislav Krčma. Velký dík patří MUDr. Tesárkovi, který jej přijímal na oddělení Jednotky intenzivní péče. Jeho milý, vstřícný a zodpovědný přístup je vzorem pro další lékaře. Dále bych chtěla poděkovat všem sestřičkám, ošetřovatelkám a sanitářkám z oddělení Jednotky intenzivní péče 1 a L2 za jejich práci, ochotu a lidský přístup, se kterým přistupují ke každému pacientovi. S péčí na těchto odděleních jsme byli maximálně spokojeni, všichni se snažili poskytovat ji co nejlépe. Avšak je vidět, že personálu na těchto odděleních je málo a že se nezastaví po celý den. Ale i přesto se snaží být usměvaví a ochotní za každou cenu pomoci. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme jen samé a spokojené pacienty. Rodina Haburová a Krčmová.
 
Napsal(a): Renata Schreierová
Datum: 14.06.2012 22:13:22

Velice bych chtěla poděkovat všem lékařům a sestřičkám z centrální JIP i panu primáři Hájkovi za naprosto profesionální a hlavně vstřícný přístup k mé sestře Ivetě Králové. Především díky jejich péči, ochotě, milému chování se její pooperační stav tolik zlepšil. Také děkuji za to, jak se chovali k nám příbuzným a známým pacientky - to, že mohla být po celou dobu v takové psychické pohodě, bylo pro ni jistě naprosto zásadní. A to je velká zásluha personálu, který jí to umožnil. Takoví lidé, jako pracují na tomto oddělení, by měli pracovat všude ve zdravotnictví. Ještě jednou - skláním se před vámi a obrovské díky.
 
Napsal(a): Zdenka Maivaldová
Datum: 12.06.2012 07:17:09

Ráda bych poděkovala celému kolektivu, který pracuje na dětském oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Všem lékařům a lékařkám v čele s prim. MUDr. Prejdovou, sestřičkám, ošetřovatelkám a sanitářkám za to, jak dobře a s láskou vykonávají svoji práci. Je to práce náročná jak fyzicky, tak i psychicky hlavně proto, že nemocnými pacienty jsou děti. Sama jsem na tomto oddělení mnoho let pracovala, jak u větších, tak u menších dětí a proto vím, co tato práce obnáší. A o to víc se s úctou skláním před všemi, kteří na tomto oddělení pracují a svou práci dobře zvládají, jak profesně, tak i lidsky. Jsem moc ráda, že jsem tam mohla pracovat a všechny osobně poznat. K dětskému oddělení patří také porodnice, kde dětské sestřičky pečují o narozená miminka s maminkami pod vedením MUDr. Krejčí. Narodily se mi tam 3 vnoučátka a jejich maminky byly s péčí nadmíru spokojené. A také v okolí slyším jen samou chválu. Práce kolem miminek a kojících maminek vyžaduje spoustu trpělivosti a lásky. Chtěla bych Vám všem popřát hodně síly a elánu do další práce a hodně štěstí a zdraví v osobním životě. S úctou Zdenka Maivaldová.
 
Napsal(a): Martina Imrýšková
Datum: 30.05.2012 07:40:15

Dobrý den, ve čtvrtek 8.9.2011 se nám v opavské porodnici narodil syn Matěj. Mohla bych zde psát dlouze o tom, jak moc jsme byli spokojeni... jedním slovem SUPER:) Moc děkujeme za zpříjemnění těch v životě nejzásadnějších okamžiků a věříme, že to nebylo naposledy:)
 
Napsal(a): Romana Grossmannová
Datum: 17.05.2012 12:45:03

Dobrý den,v pátek 11.5.2012 se nám v opavské porodnici narodila krásná a zdravá dcerka Klaudinka.Chtěli bychom touto cestou moc pochválit a poděkovat celému týmu na porodním sále, novorozeneckém oddělení a oddělení gynekologie za profesionální,lidský a hlavně srdečný přístup jak ke mě tak k naši dceři.Ještě jednou a upřímně- ,,holky děkujeme moc\" !!! Zdraví Vás všechny šťastní rodiče Romana,Jirka a náš malinký uzlíček Klaudinka :-)
 
Napsal(a): Brigita Janoušková
Datum: 16.05.2012 12:15:54

Dobrý den, v pondělí odpoledne byl v opavské nemocnici akutně ošetřován můj partner pan Michal Škrobánek. Chtěla bych poděkovat neurologovi MUDr. Jiřímu Královi a MUDr. Tomáši Böhmovi z interního urgentnígho příjmu za profesionální, zodpovědný a velmi lidský přístup k pacientovi. Díky takovým lékařům získává opavská nemocnice důvěru a také jistě kladné hodnocení u široké veřejnosti. Poděkování patří také sestřičkám z interního oddělení, které o pacienta pečovaly.
 
Napsal(a): Ing. Marek Bereiter
Datum: 13.05.2012 20:12:26

Dne 10.5. jsme ve 22 hod. přivezli 5. měsíční dceru Terezku na pohotovost ORL. Děkujeme Váženému panu primáři MUDr. Lenertovi za lidský a profesionální přístup při ošetření naši Terezky. Děkujeme Marek a Dáša Bereiterovi.
 
Napsal(a): Mgr. Eva Holušová
Datum: 10.05.2012 10:49:23

Chtěla bych touto cestou poděkovat vynikající paní doktorce MUDr. Vladimíře Heinzové za její dlouhodobou péči a trvalou snahu o zlepšení mého zdravotního stavu. Dále bych chtěla poděkovat MUDr. Zdeňku Učenovi a personálu infekčního oddělení za bezchybnou péči a skvělý přístup k nemocným.
 
Napsal(a): Marie Koreníková
Datum: 10.05.2012 10:44:39

Chtěla bych poděkovat primáři chirurgického oddělení MUDr. Jiřímu Hájkovi, MUDr. Čestmíru Holušovi a celému kolektivu chirurgického oddělení za příkladnou péči a velmi milý přístup při mé hospitalizaci v měsíci lednu a únoru 2012. Zvláštní dík patří MUDr. Dobroslavu Sekretovi, který mě operoval.
 
Napsal(a): Jana Šerková
Datum: 10.05.2012 10:35:41

Na oddělení ortopedie mi byla provedena operace kolena. Dovolte mi, abych personálu tohoto oddělení poděkovala za obětavou a vysoce profesionální péči, která mi byla během operace a následné hospitalizaci věnována.
 
Napsal(a): Gerlinde Čižmárová
Datum: 09.05.2012 12:00:10

Pěkný den, chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu C-JIP pod vedením prim. Dr. Papugy a v.s Bc. Kukolové za veškerou péči, která byla během hospitalizace, poskytována mému manželovi panu Jánu Čižmárovi. Chování všech sestřiček, ošetřovatelek pod vedením s.s. Malé, bylo vždy milé, vstřícné a empatické. Osobní dík za veškerou lékařskou péči patří prim Dr. Hájkovi, pracovníkům operačních sálů a anesteziologickému týmu.
 
Napsal(a): Gerlinde Čižmárová
Datum: 03.05.2012 08:54:00

Děkuji touto cestou kolektivu GDO, pavilon F - pod vedením primářky Dr. Rýznarové a v.s. Hradilové za veškerou péči během hospitalizace / od 20.3 - 29.3.2012 / mého manžela pana Jána Čižmára.
 
Napsal(a): Gerlinde Čižmárová
Datum: 03.05.2012 08:53:31

Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat TRN ambulanci - Mudr. Heraltovi ml. a všem sestřičkám za vždy milé a povzbudivé přijetí při léčbě mého manžela pana Jána Čižmára.
 
Napsal(a): Gerlinde Čižmárová
Datum: 30.04.2012 11:46:13

Chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu oddělení L4 pod vedením pana primáře Maretha a v.s. Bc. Kurkové. Byl zde od 2.3. do 20.3.2012 hospitalizován můj manžel,pan Jan Čižmár. Poděkování za péči patří i paní doktorce Doležalové, s.s. Matějkové a jejim sestřičkám, ošetřovatelkám a pomocnicím. Obětavou práci plnili i sanitáři interny pod vedením sestřičky Jany Bystrické. Děkuji i MUDr. Štěpánkovi za snahu a pomoc a kolektivu gastroendoskopické ambulance na pavilonu V za profesionalitu během vyšetření.
 
Napsal(a): Martin Šoltys
Datum: 30.04.2012 10:39:26

Pobyt v opavské nemocnici na odělení ORL V10 byl pro mě příjemným překvapením. Ocenění zaslouží odborně vyspělý a přívětivý personál, zvláštní poděkování MUDr. Vavrečkovi za perfektně provedenou operaci - odstranění polypů. Příjemné jednání mě doprovázelo od regisru, přes ARO ambulanci až po ORL. Nemocnici můžu doporučit, je to klidné místo, příjemný interiér a bonus v podobě wi-fi na pokoji! Ještě jednou díky a požehnání vaší práci!
 
Napsal(a): Ing. Harry Olšar
Datum: 02.04.2012 14:42:31

Prosím o poděkování lékařům a setrám odd. chirurgie V2 za vynikající péči, trpělivost a přátelský přístup k pacientům, jímž jsem byl sám v březnu 2012. Ještě jednou děkuji všem. Ing. H. Olšar.
 
Napsal(a): Jan Krejčí
Datum: 18.03.2012 19:01:53

Chtěl bych moc poděkovat paní Květě Martinkové za dobrou péči, je to nejlepši sestra na ortopedickém oddělení, zasloužila by si velkou pochvalu. Děkuji.
 
Napsal(a): Jan Glos
Datum: 13.03.2012 20:49:19

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval zdravotnickému personálu oddělení urologie, pod vedením prim. Romana Staňka, kde jsem byl nedávno hospitalizován. Byl jsem velmi mile překvapen jejich přístupem a profesionalitou. Děkuji a přeji více takto spokojených pacientů.
 
Napsal(a): Michaela Šťávová, Opava
Datum: 12.03.2012 15:24:22

Chtěla bych touto cestou poděkovat MUDr.Petru Chříbkovi, který mě 29/2/2012 operoval, za jeho skvělou péči, kterou mi poskytl již podruhé v životě. Děkuji ještě jednou za péči a léčení, které mi poskytuje.

 
Napsal(a): Michaela Šťávová, Opava
Datum: 12.03.2012 15:17:57

Děkuji touto cestou všem lékařům a sestrám ortopedického oddělení v Opavě, kde jsem byla ve dnech 28.2.-2.3.2012 hospitalizována k plánované operaci. Na oddělení mi byla poskytnuta výborná péče i pomoc a velká ochota sestřiček a stejně tak i lékařů. Děkuji ještě jednou za Vaší péči.

 
Starší příspěvky:   2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010  |   2009  |   2008
 
   
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924