+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Vážení klienti, návštěvníci,

děkujeme Vám za zaslání Vašich názorů, dotazů. Všechny připomínky jsou vždy předány na příslušná oddělení našeho zdravotnického zařízení. Rádi bychom Vás ujistili, že všechny příspěvky - ať už pochvalné či kritické - jsou projednány.

Po prošetření Vašich upozornění, názorů či podnětů budete o výsledku i o případných nápravných opatřeních informováni.

Vedení nemocnice vítá veškeré příspěvky, které napomohou k dalšímu zkvalitnění péče o klienty a návštěvníky Slezské nemocnice v Opavě.

Formulář pro zaslání názoru
  Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu "jméno, příjmení" za účelem zveřejnění mého názoru na tomto webu. Pokud uvedete "e-mail", bude zpracován pouze za účelem odpovědi na Váš názor či dotaz a po ukončení této činnosti nebude dále uchováván. Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat - více informací viz. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PACIENTY.

 

Napsali jste nám v letošním roce
Napsal(a): Tereza Němcová
Datum: 21.12.2017 12:22:34

Ráda bych jménem zúčastněných studentů mezinárodního gymnázia v Ostravě poděkovala za možnost navštívit Vaše muzeum ošetřovatelství a také muzeum patologie. Obě muzea studentům i pedagogickému doprovodu dala mnoho nových znalostí, přehledu o práci v nemocnici a péči o pacienty. Paní Bystřické děkujeme za trpělivost a intenzivní prohlídku velice komplexní sbírky muzea ošetřovatelství, entuziasmus a schopnost nadchnout studenty. Paní primářce Sehnálkové děkujeme za otevření očí co se týče náplně práce patologa, za pěkně vedený výklad, jež studenty zaujal a za možnost nahlédnout do sbírky muzea patologie. Velmi poučné a atraktivní. Děkujeme a přejeme krásné svátky!
 
Napsal(a): Anna Herudková
Datum: 20.12.2017 11:41:05

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat všem sestřičkám a MUDr. Hrdličkovi z interní JIP za jejich obětavou péči, kterou věnovali mému manželovi Františku Herudkovi po celou dobu jeho hospitalizace
 
Napsal(a): Tomáš Havlas
Datum: 18.12.2017 07:52:15

Chtěl bych touto cestou poděkovat paní primářce MUDr. Sehnálkové a její kolegyni MUDr. Černé za možnost navštívit spolu se studenty Mendelova gymnázia v Opavě muzeum patologie a poslechnout si zajímavé přednášky týkající se mimo jiné práce patologa ve Slezské nemocnici. Věřím, že mnohé studenty tento obor zaujal a třeba časem budou uvažovat o podobném povolání.
 
Napsal(a): Milan Baláž
Datum: 30.11.2017 12:28:54

Chtěl bych touto cestou poděkovat lékařům a sestřičkám urologického oddělení za vlídnost, usměvavost a psychickou podporu před i po výkonu. Všem krásné VÁNOCE a v novém roce hodně spokojenosti a hlavně zdraví.
 
Napsal(a): Hana Veverková
Datum: 23.11.2017 08:54:08

Dobrý den, chtěla bych tímto způsobem poděkovat za vzornou péči, které se mi dostalo během mého pobytu na ortopedickém oddělení Vaší nemocnice počátkem měsíce listopadu. Dík patří jak lékařům, především pánům MUDr. Petru Novobilskému a MUDr. Petru Chřibkovi, tak sestřičkám a sanitářům na lůžkovém oddělení i v ambulanci.
 
Napsal(a): Radovan Steuer
Datum: 21.11.2017 15:37:14

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu MUDr. Segetovi při ošetřování mého tatínka hospitalizovaného v měsíci září na interním oddělení SN Opava za příkladný přístup k pacientovi a jasně formulovaných vyšetřovacích postupech a závěrech i laikovi srozumitelných. Přeji hodně zdaru v další práci a mnoho stejně spokojených pacientů a příbuzných.
 
Napsal(a): Michaela Šťávová
Datum: 21.11.2017 11:21:01

Děkuji za péči, kterou jsem měla 12.11. - 16. 11. na oddělení V1. Byla jsem nadmíru spokojena.
 
Napsal(a): Dagmar Lindovská
Datum: 14.11.2017 07:31:24

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat kolektivu plicního oddělení pod vedením pana primáře MUDr. Zdenka Nykela, panu MUDr. Lumíru Heraltovi, paní MUDr. Aleně Smékalové, všem sestřičkám, zejména paní Evě Hradilové za vzornou a obětavou péči po celou dobu hospitalizace mé maminky paní Zdenky Málkové. Za lidský přístup vám moc děkuji. Dcera Dagmar Lindovská
 
Napsal(a): Vladimíra Havelková
Datum: 12.11.2017 19:12:13

Vážený pane řediteli, dne 23.10.2017 jsem byla hospitalizována ve Vaší nemocnici, na oddělení urologie s těžkou diagnózou a špatným psychickým stavem. Chtěla bych touto cestou vyslovit velké díky za citlivý přístup a skvělou péči o mou osobu celému oddělení primáře MUDr. Romana Staňka, všem lékařům, sestrám, praktikantkám i sanitářům. Byli jste všichni skvělí a já děkuji alespoň takhle.
 
Napsal(a): Magda Binarová
Datum: 10.11.2017 11:18:02

Ráda bych dodatečně poděkovala za bezvadnou péči o mého syna i dceru sestřičkám z dětské chirurgie (lůžkové i úrazové), zvláštní poděkování pak patří skvělé paní doktorce MUDr. Janě Nežádalové, která svým přístupem vzbudila v mých dětech pokaždé důvěru, nikoliv strach a obavy. Děkuji za její opravdu profesionální přístup.
 
Napsal(a): Alena Wenzelová
Datum: 08.11.2017 20:27:59

Dobrý den, chci poděkovat odděleni GDO pav. F, za péči o mou matku, paní Adamovou Vlastu. Děkuji jak všem lékařům, tak hlavně sestřičkám, na kterých leží největší podíl péče. Alena Wenzelová
 
Napsal(a): Janečková Kateřina
Datum: 23.10.2017 19:58:19

Dobrý den, chtěla bych touto cestou vyslovit velké díky za skvělou péči o mou osobu jak urgentnímu příjmu tak celému oddělení N2. Rovněž skvělí byli pánové kteří mě převáželi na různá vyšetření. Opět jsem se setkala s profesionálním přístupem a také osobní přístup byl skvělý. Mnohokrát všem děkuji, Kateřina Janečková.
 
Napsal(a): Petr Sedláček
Datum: 13.10.2017 08:25:18

Děkuji moc za odbornou a kvalitní péči všech zaměstnancům ortopedického oddělení, lůžkové části za ochotu a starostlivost o operované pacienty.
 
Napsal(a): Iveta Jamrozová
Datum: 27.09.2017 07:22:01

Dobrý den, touto cestou bychom rádi poděkovali paní primářce MUDr. Evě Sehnálkové za unikátní možnost navštívit muzeum patologie a dozvědět se bližší informace o tomto poutavém oboru. Rádi bychom poděkovali také za možnost navštívit interní provoz patologických laboratoří a seznámit se s jejich speciální přístrojovou technikou. Bylo to pro nás velice přínosné a pomůže nám to při vzdělávání nás a našeho okolí a rozvoji biomedicínského inženýrství. Mockrát děkujeme, studenti 2. ročníku VŠB-TUO navazujícího studia oboru Biomedicínské inženýrství.
 
Napsal(a): Alice Křesťanová
Datum: 27.09.2017 07:21:18

Dobrý den, touto cestou bychom rádi poděkovali paní primářce MUDr. Lucii Butela za umožnění studentské exkurze dne 25.9.2017 na hemodialyzačním oddělení. Děkujeme Vám i nemocničnímu personálu za odborný výklad a seznámení se speciální zdravotnickou technikou. Byly nám poskytnuty velice přínosné informace pro naše studium a rozvoj. Za studenty 2. ročníku magisterského studijního oboru Biomedicínské inženýrství VŠB-TU Ostrava děkuje Bc. Alice Křesťanová.
 
Napsal(a): Vladimír Bena
Datum: 25.09.2017 07:49:15

Dobrý den, rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval celému kolektivu interní příjmové ambulance, oddělení N3 a GDO-L3 včetně zdravotně-sociální pracovnice, kteří pečovali o mého otce Jaroslava Benu po dobu jeho hospitalizace. S pozdravem syn Vladimír Bena.
 
Napsal(a): Zdenka Pirunčíková
Datum: 17.09.2017 10:10:39

Dobrý den, chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat ošetřujícímu lékaři mé maminky MUDr. Jakubovi Segetovi z interního oddělení N3, na kterém byla maminka hospitalizována. I když maminka svůj souboj s nemoci prohrála, cítíme povinnost vyjádřit dík lékařům, sestřičkám a veškerému ošetřujícímu personálu za velmi lidský, empatický, vysoce profesionální přístup jak k mé mamince, paní Janě Kutschkerové, tak k nám - jejím nejbližším. Za celou rodinu Zdenka Pirunčíková, dcera.
 
Napsal(a): Martin Horák
Datum: 28.08.2017 07:25:29

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat za komplexní péči lékařů a týmu skvělých sestřiček, při mé hospitalizaci na chirurgickém oddělení V3 v době od 6.8. do 11.8.2017. Kompletní tým pracovníků tohoto oddělení mi poskytl profesionální péči ruku v ruce s lidským přístupem. Ještě jednou děkuji a přeji spoustu úspěchů do budoucna.
 
Napsal(a): Stanislava Ptáčková
Datum: 23.08.2017 09:07:16

Děkuji touto cestou všem lékařům a sestřičkám chirurgického oddělení V4, kteří vzorně pečovali před i po operaci o mého syna Vojtěcha Ptáčka. Mnoho úspěchů a úsměvů v dalším pracovním i osobním životě Vám všem. Děkuji.
 
Napsal(a): Věra Lazecká
Datum: 23.08.2017 07:30:15

Dobrý den, ráda bych chtěla ještě jednou touto cestou poděkovat prim. MUDr. Alfrédu Dörrovi CSc., lékařkám MUDr. Šefčíkové a MUDr. Hyklové, sestřičkám z příjmové ambulance a všem sestřičkám a ošetřovatelkám z gynekologického oddělení V7 za jejich lidský, citlivý a profesionální přístup a péči, kterou mi věnovali v době před a po operaci. Vám všem patří můj velký dík.
 
Napsal(a): Šárka Náhlíková
Datum: 03.08.2017 12:50:22

Chtěla bych alespoň touto cestou velmi PODĚKOVAT MUDr. Rutové, MUDr. Marethovi a samozřejmě sestřičkám J.Vávrové, L.Prokšové, H.Fajkusové, kteří měli 12.7.2017 službu na interní příjmové ambulanci. Dovezla jsem zde okolo 20.hod svou maminku, p. E.Kubnou, s nejasnou nevolností a bolestí v zádech. Během krátkého časového intervalu jí byl diagnostikován srdeční infarkt a rychle zajištěn převoz do FN Ostrava k zákroku a dalšímu ošetření. Ještě jednou děkuji výše jmenovaným za lidský a profesionální přístup. K mému poděkování se samozřejmě připojuje i maminka, které jste zachránili život! DĚKUJI, Šárka Náhlíková.
 
Napsal(a): Milena Roškotová
Datum: 21.07.2017 11:53:03

Děkuji touto cestou týmu lékařů a sester z oddělení ORL, kteří udělali vše potřebné proto, aby mi při akutní život ohrožující krční infekci zachránili život. Mé velké poděkování rovněž patří i ošetřujícím lékařům a sestrám z oddělení ARO, JIP a opět ORL (lůžková část) za příkladnou pooperační péči.
 
Napsal(a): Marcela Mimlichová
Datum: 19.07.2017 07:57:20

Dobrý den, dne 18.7.2017 jsem se podrobila vyšetření na interním oddělení endoskopie, které provedl MUDr. Jiří Hanáček (s. A.Jarošová, s.M.Tarajčáková). Velký DÍK!!! za profesionální a lidský přístup.
 
Napsal(a): Jaroslava Lengerová
Datum: 17.07.2017 10:23:39

Dne 10.7.2017 jsem byla přijata na oddělení ortopedie k operačnímu řešení levého lokte a ještě týž den proběhla operace. Touto cestou bych chtěla poděkovat MUDr. Foldynovi za laskavý přístup při příjmu a MUDr. Krejčímu, který mě operoval. Jejich přístup byl naprosto profesionální a lidský. Rovněž bych chtěla poděkovat všem sestrám na oddělení a všem, kteří se podíleli na předoperační přípravě. Všichni se chovali trpělivě, citlivě a ohleduplně. Děkuji, Lengerová Jaroslava.
 
Napsal(a): Irena Jelínková
Datum: 12.07.2017 12:07:36

Chtěla bych touto cestou poděkovat personálu gynekologického oddělení V7 pod vedením primáře MUDr. Alfréda Dörra, Csc. za profesionální a lidský přístup všech ošetřujících lékařů a trpělivou a citlivou péči sester po dobu mého pobytu na tomto oddělení před i po operaci. Moc děkuji, Irena Jelínková.
 
Napsal(a): Mgr. Radka Gratzová
Datum: 27.06.2017 13:00:34

Je mi potěšením zde poděkovat celému kolektivu lékařů a sester z oddělení DĚTSKÉ CHIRURGIE V4. Byť byl náš pobyt na tomto oddělení krátký, byla jsem nadmíru spokojená s přístupem všech lékařů a zdravotních sester. Setkání se sympatickou paní doktorkou Schmidtovou a usměvavými zdravotními sestrami včetně milé paní uklízečky ve mně zanechalo velmi příjemný pocit. Děkuji a přeji vám hodně energie a sil ve vaší nelehké práci.
 
Napsal(a): Pavel Ondráček
Datum: 07.06.2017 14:33:46

Dnes je to přesně dva týdny, co jsem se probíral po operaci na JIPce a hle, jako C20 mohu napsat pár řádek z už z domácího doléčování po zákroku. Těžko se mi hledají slova díků, kterými bych vyjádřil úctu k lékařskému řemeslu a zároveň obdiv ke všem lidičkám, kteří se vydali cestou pomoci druhým. Takže: všem z oddělení chirurgie a to jak na sálech, JIPce a V2 ještě jednou OBROVSKÝ DÍK ZA VŠE!! A mnoho sil ve vaší náročné práci, kterou jen tak mimochodem děláte skvěle. S pozdravem Pavel Ondráček.
 
Napsal(a): Petr Nycz
Datum: 26.05.2017 11:30:38

Dobrý den, rád bych tímto poděkoval všem lékařům, sestřičkám, ale také uklízecímu personálu infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Obětavý přístup, ochota, vstřícnost, laskavost a vůbec veškerá mravenčí práce spojená s péči o pacienta byla na výborné úrovni. Srdečný dík za vše.
 
Napsal(a): Lucie Dosbabová
Datum: 16.05.2017 08:33:18

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za lidský, empatický a profesionální přístup celému gynekologickému oddělení V7, kde jsem byla v dubnu přijata k plánované operaci. Velký dík patří panu MUDr. Šustkovi, všem lékařům, sestřičkám i ošetřovatelkám. Všichni byli naprosto úžasní, trpěliví a citliví. Velký dík patří také všem zdravotníkům z operačního sálu. Sama jsem se jako sestra utvrdila v tom, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a pokud se k tomu všemu přidá výborná týmová spolupráce všech, je spokojenost pacienta dobrou vizitkou daného oddělení i nemocnice. Přeji všem hodně sil v náročné práci.
 
Napsal(a): Miroslava Kurfürstová
Datum: 11.05.2017 10:49:46

Dobrý den, 26.4. jsem byla přijata na gynekologické oddělení na plánovaný chirurgický zákrok. Na oddělení jsem strávila nakonec 5 dní, o něco více, než bylo plánováno. Chtěla bych moc poděkovat všem lékařům a lékařkám, se kterými jsem během své hospitalizace přišla do styku. Hlavní díky ale patří sestrám na příjmové ambulanci, gynekologickém oddělení a v neposlední řadě také ošetřovatelkám. Obdivuji je za jejich vlídnost, ochotu vše vysvětlit, vstřícnost a hlavně za trpělivost. Přeji jim, aby byly psychicky silné a nároky nás pacientek zvládaly s nadhledem a humorem. Děkuji, Mirka Kurfürstová
 
Napsal(a): Zdeňka Pavlíčková
Datum: 05.05.2017 12:44:04

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat lékařům a hlavně sestřičkám za péči v posledních dnech života mé maminky Evy Ondřejkové. Maminka umřela 18.dubna a 14 dní byla umístěna na vašem Geriatrickém a doléčovacím oddělení. Děkujeme za to, že jsme mohli maminku navštěvovat v průběhu celého dne i mimo návštěvní hodiny a mohli jsme s ní být.... Maminka umřela důstojně, bez bolestí v klidu a v míru. Mockrát ještě jednou děkujeme. Zdeňka Pavlíčková s rodinou.
 
Napsal(a): Jarmila Švorcová
Datum: 03.05.2017 08:05:20

Vážený pane řediteli, byla jsem opět dne 27.4.2017 přijata k plánované operaci na ortopedické lůžkové oddělení. Již mě nepřekvapila vysoká profesní úroveň a nasazení všech jeho pracovníků, která je i nadále srovnatelná s mým loňským pobytem. Dovolte mi tedy, abych se právem opakovala i s předešlým hodnocením. Jsem si však vědoma, že srovnatelný výkon všech nebývá pravidlem a stojí za ním především spousta tvrdé práce celého týmu. Opět jsem se setkala s vysoce profesním přístupem všech pracovníků. Ať už na lůžkovém oddělení, operačním sále, u mého ošetřujícího lékaře pana doktora Novobilského, prostě všichni Vaši zaměstnanci opakovaně předvedli obrovskou týmovou práci, vysokou odbornost, profesionalitu, vstřícnost, lidský přístup a empatie k nám pacientům. Jsme vždy na prvním místě a Váš tým profesionálů odvádí úžasnou práci. A to nejen ve chvíli, kdy se na Vás obracíme s pokorou a důvěrou, že nám pomůžete. Dovolte, abych za sebe všem pracovníkům ortopedického lůžkového oddělení a pracovníkům na operačních sálech vyjádřila mé obrovské poděkování a úctu k jejich náročné práci. Pane řediteli, přijměte, prosím, můj velký dík a obdiv k takovýmto zaměstnancům. A ještě jeden poznatek, pro nemocného člověka je úsměv nesmírně důležitý. Přesto, že je jejich práce nesmírně náročná nejen fyzicky, ale i psychicky, úsměv každého zaměstnance je naprostá samozřejmost. Opravdu si Vašich úžasných lidí nesmírně vážím. S pozdravem Jarmila Švorcová.
 
Napsal(a): Pavel Ondráček
Datum: 16.04.2017 08:35:50

... před všemi lékaři a sestřičkami opět hluboce smekám. Děkuji celému oddělení chirurgie a hlavně V2 za skvělou práci a neskonalou trpělivost a námi pacienty. Za tři dny, které jsem strávil na oddělení V2 jsem si ještě více uvědomil, že naše zdravotnictví je opravdu na špičkové úrovni a i v naší Slezské nemocnici máme skutečně kvalitní odborníky na svých místech. Snad to vydrží co nejdéle a i na ostatních odděleních budou jen samí příjemní a empatičtí lidičkové, do jejichž rukou se nemusíme bát dostat. Krásné svátky jara, mnoho sil a ... DĚKUJI !!! Pavel Ondráček (velmi spokojený pacient).
 
Napsal(a): Dagmar Čunderliková
Datum: 30.03.2017 08:55:13

Chtěla bych touto cestou poděkovat MUDr. Karlu Foldynovi, primáři ortopedického oddělení za perfektní práci odvedenou při výměně mého kolenního kloubu, za lidský přístup a empatii projevovanou po celou dobu mé hospitalizace. Stejně tak chci poděkovat i ostatnímu personálu oddělení za citlivý, obětavý a hlavně odborný přístup. Přeji ortopedickému odděleni hodně spokojených pacientů. Ještě jednou moc děkuji.
 
Napsal(a): Jaroslav Fusek
Datum: 28.03.2017 08:26:45

Prodělal jsem na urologickém oddělení operaci prostaty. Tímto bych chtěl poděkovat MUDr. Kokořovi, který operaci provedl a celému personálu lůžkového oddělení urologie za výbornou péči, vstřícnost a ochotu.
 
Napsal(a): Ivana Tesařová
Datum: 28.03.2017 08:25:54

Vážený pane řediteli, milý pane primáři a příjemný a úžasný kolektive oddělení V1. Chtěla bych vám všem poděkovat za krásný, vstřícný a laskavý přístup při mé hospitalizaci po operaci apendixu. Dokázali jste mi, že i v dnešní uspěchané době dokáží někteří lidé být milý, empatičtí a zpříjemnit tyto ne moc příjemné chvíle při akutní hospitalizaci. Cítila jsem se s vámi příjemně a velký dík patří všem sestřičkám za ochotu a vstřícnost. Ještě jednou všem moc děkuji. Jen tak dál.... :-) :-) S pozdravem a přáním příjemných a usměvavých pacientů Tesařová Ivana.
 
Napsal(a): Ing.Tomáš Roškot
Datum: 16.03.2017 14:20:12

Chtěl bych tímto vyjádřit osobní poděkování a pochvalu všem zaměstnancům oddělení ORL Slezské nemocnice za příkladnou léčebnou péči při mé hospitalizaci. Profesionalita,ten správný lidský přístup, vstřícnost, ochota a v neposlední řadě stálý úsměv, zde nejsou jen slova na papíře, ale skutečná realita. S pozdravem Ing.Tomáš Roškot
 
Napsal(a): Alena Bochenková
Datum: 10.03.2017 14:55:34

Děkuji celému personálu chirurgické CJIP za vysoce profesionální a přitom lidský a empatický přístup při ošetřování mého bratra. Personál nám ve všem vyšel vstříc, nic pro ně nebyl problém.
 
Napsal(a): Milena Fridrichová
Datum: 21.02.2017 15:24:12

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat Prim. MUDr. Zdeňce Wandrolové a všem sestřičkám za velmi laskavý a odborný přístup při operačním zákroku na očním oddělení. Děkuji Fridrichová.
 
Napsal(a): Jan Šácha, Ostrava-Poruba
Datum: 30.01.2017 07:47:30

Vážený pane řediteli, rád bych poděkoval za Váš souhlas, daný panu MUDr. Karlu Foldynovi primáři Ortopedie (dále jen primář) k provedení operace mé kyčle. Čehož si vážím, o to víc, že tuto odmítli dva primáři ortopedií velkých nemocnic Moravskoslezského kraje, které můj ortoped oslovil. Operace byla o to rizikovější, že následovala po předchozích pěti operacích pojených s dvojitou výměnou TEP během 1/2 roku, provedených před 5 roky, na stejné kyčli stejným operatérem. Tento bohužel náhle zemřel, tak jsem se na něj nemohl obrátit. Podotýkám, že za komplikace nemohl operatér, ale můj organizmus. Což bylo vyšetřeními potvrzeno. Již při prvních předoperačních vyšetřeních si pan primář získal moji důvěru. Tato se dále prohlubovala. Velmi jsem ocenil, že mne podrobně, na základě předložených zpráv o dřívější léčbě a výsledků jím provedených vyšetření, podrobně mne informoval o možných úskalích a nebezpečích operace. Byl jsem tedy dokonale informovaným pacientem, který věděl, do čeho jde. Toto bylo ještě umocněno příznivými dojmy z Ortopedie při a v průběhu hospitalizaci. Po operaci není pacientovi zrovna nejlíp. Proto mi moc pomohla jeho povzbudivá slova a podrobná informace o průběhu operace. Z ní jsem vyrozuměl, že primář s operačním týmem provedl maximum možného. Jsem rád, že mohu konstatovat, že po celou dobu léčení jsem se setkal jen s příjemným, ochotným a odborným přístupem personálu, který tím přispěl k mé úspěšné pooperační léčbě. V prvních dnech po operaci jsem opakovaně potřeboval pomoc sester i v nočních hodinách. Nikdy jsem na nich neviděl neochotu nebo nezájem. Setkal jsem, pouze s pravým opakem. Byl jsem rovněž velmi rád, když se „rehabilitačním“ mne podařilo rozchodit. Takže ihned, po opuštění nemocnice, jsem úspěšně zvládal i schody. Uvedl jsem, že jsem byl s personálem oddělení velmi spokojen. Jmenovitě vyzvedávám práci vrchní sestry Timurové Antonie. Jsem si jist, že úspěšně vykonává svoji práci. Kdykoliv jsem se na ni obrátil, vždy mi ochotně proradila a pomohla. Z výše uvedeného vyplývá, že úspěšně vybírá a řídí sestry a personál oddělení. Vážený pane řediteli, nyní, s odstupem času, ještě více oceňuji, Vaše rozhodnutí. Panu primáři se podařilo dostat mne z nepříznivého zdravotního stavu, kvůli kterému jsem byl hospitalizován. Potvrdil tak pověst skvělého operatéra a primáře, která je spojena s jeho jménem. Přeji Vám pevné při nervy při řízení nemocnice, mnoho manažerských úspěchů a hodně spokojených pacientů jako jsem já. S pozdravem Jan Šácha.
 
Starší příspěvky:   2018  |   2017  |   2016  |   2015  |   2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010  |   2009  |   2008
 
   
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924