+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

23. března 2020

ALGORITMUS PRO TESTOVÁNÍ COVID-19

Ve spolupráci s HZS MSK Vám v příloze přikládáme nový algoritmus pro testování COVID-19 na odběrových místech.
Tento algoritmus byl vypracován dne 19.3.2020, může být dále upravován v závislosti na změnách epidemiologické situace a dalších souvisejících okolnostech.

Vedení Slezské nemocnice v Opavě

Pokyny Algoritmus pro testování COVID-19 na odběrových místech

19. března 2020

PROSBA VEDENÍ NEMOCNICE

Vedení Slezské nemocnice v Opavě se obrací na všechny návštěvníky, pacienty a dodavatele, aby z důvodu ochrany všech zdravotníků vstupovali do prostoru nemocnice minimálně s rouškou přes nos a ústa a dodržovali hygienické návyky. Děkujeme za pochopení a zajištění bezpečí pro naše zaměstnance.

Slezská nemocnice v Opavě
Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel

POKYNY A DOPORUČENÍ PRO RIZIKOVÉ HEMATO-ONKOLOGICKÉ PACIENTY HEMATOLOGICKÝCH AMBULANCÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE

Pokyny Pokyny a doporučení pro rizikové hemato-onkologické pacienty v souvislosti s koronavirem

18. března 2020

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Společnost pro transfuzní lékařství, vydala pro zdravotnická zařízení transfuzní služby v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace toto doporučení.

Doporučená opatření Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP pro zdravotnická zařízení transfuzní služby

INFORMACE PRO TĚHOTNÉ ŽENY V SOUVISLOSTI S COVID-19

Vážené a milé těhotné ženy a rodičky. Dovolte, abychom Vám podali informace o současné situaci v souvislosti s pandemií chřipky COVID-19 a možných důsledcích této infekce v graviditě a při porodu.

Informace pro těhotné ženy v souvislosti s COVID-19

16. března 2020

OMEZENÝ PROVOZ VŠECH NEAKUTNÍCH AMBULANCÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE

V důsledku nařízení vlády ČR a současné epidemiologické situace jsme nuceni s okamžitou platností omezit provoz těchto ambulancí a to takto: lékaři budou řešit pouze akutní změnu zdravotního stavu, která nesnese odkladu, vydávat e-recepty. Plánované a preventivní kontroly budou zrušeny a zatím nebudou stanoveny náhradní termíny. Toto opatření je platné i pro elektronické objednávání kontrol. Řešení je v kompetenci jednotlivých primářů. Neomezený provoz mají příjmové ambulance, ostatních ambulancí se týká tento provoz.

Omezený provoz je u těchto ambulancí:

• ARO - ambulance bolesti, nutriční ambulance, anesteziologická ambulance,
• Dětské oddělení - gastroenterologická, alergologická, kardiologická, endokrinologická, odborná ambulance,
• Geriatricko-doléčovací oddělení - geriatrická, osteologická, nutriční ambulance,
• Gynekologicko-porodnické oddělení - denní ambulance,
• Chirurgie - flebologická, proktologická, dětská, mamární, viscerální,
• Infekční oddělení- odborná ambulance,
• Interní oddělení - diabetologická, endokrinologická, gastroenterologická, nefrologická, kardiologická, onkologická ambulance,
• Kožní oddělení - lymfologická, venerologická, odborná ambulance,
• Neurologické oddělení - neurologická ambulance, neurosonografie,
• Oční oddělení - oční ambulance,
• ORL - chronická ambulance,
• Ortopedie - chronická ambulance,
• Rehabilitační oddělení - ambulance,
• Plicní oddělení - chronická ambulance,
• Urologické oddělení - chronická ambulance,
• RTG - preventivní mamografie

V lůžkovém provozu nemocnice zastavujeme plánované příjmy tam, kde není nebezpečí z prodlení.

Zastavujeme plánovanou operativu - poslední operační den je 18. 3. 2020. Následně budou operováni pouze pacienti s akutními stavy. Na porodnickém oddělení ukončujeme od 16. 3. 2020 přítomnost otců u porodu.

TAKÉ SLEZSKÁ NEMOCNICE ZŘIZUJE ODBĚROVÉ MÍSTO

Slezská nemocnice v Opavě zřizuje v souvislosti s koronavirovou infekcí odběrové místo:

• funkčnost od pondělí 16. 3. 2020 od 13:00 hodin
• provoz 24/7
• odběry pouze u pacientů s doporučením epidemiologa!!!
• prozatím nebudeme provádět odběry samoplátcům
• systém odběru - Rapid test ( pacient je ve vozidle, příjezd k zadnímu traktu infekčního oddělení S ), místo kryté stanem ( HZS )
• účast zástupců městské policie

Systém fungování místa:

• příjezd pacienta na stanoviště,
• volání na kontaktní číslo 739 045 603,
• kontaktování pacientů personálem, jejich příjem a zápis,
• zajištěno ve spolupráci se ZS, KHS.

Slezská nemocnice v Opavě
Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel


12. března 2020

SADA AKTUÁLNĚ PLATNÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Zde naleznete sadu aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a dalších doporučení a informací, které se týkají nebo by se mohly týkat jak Vašich zdravotnických zařízení, jakožto poskytovatelů nejširšího spektra zdravotní péče, tak případně konkrétních zaměstnanců.

Mimořádné opatření o zákazu prodeje osobních ochranných prostředků třídy FFP3
Mimořádné opatření o karanténě po návratu z Itálie
Mimořádné opatření o zákazu návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče
Mimořádné opatření o kontrolách na hraničních přechodech
Mimořádné opatření o uzavření základních a středních škol
Mimořádné opatření o zákazu konání akcí nad 100 zúčastněných osob

9. března 2020

KARANTÉNA A JAK SE V NÍ CHOVAT

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydala dne 9. 3. 2020 karanténní opatření a doporučení, jak se v karanténě chovat. Doporučení jsou v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN.

Karanténa a jak se v ní chovat

8. března 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 6. 3. 2020

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 3. 2020

3. března 2020

INFORMACE ŘEDITELE NEMOCNICE

Vážení pacienti,

pokud jste se v posledních 14 dnech vrátili z oblasti s hromadným výskytem koronavirové infekce (Čína, Jižní Korea, Severní Itálie - Lombardie, Benátsko) a současně máte chřipkové příznaky (zejména horečku, kašel, dušnost), NEPŘICHÁZEJTE DO AMBULANCÍ NEMOCNICE, ale volejte na telefonní číslo 112, kde se domluvíte na dalším postupu, vyšetření a dalších opatřeních.

Uvědomte si, že Vaše přítomnost v čekárnách nemocnice může ohrozit další přítomné pacienty a také personál naší nemocnice.

Děkujeme za akceptování naší žádosti.

Slezská nemocnice v Opavě
Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel

Další informace a doporučení:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Státní zdravotní ústav
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Aktuální počty nakažených (a zemřelých) pacientů ve světě

Poděkování za podporu

Vážení občané, podnikatelé, nadace…

Chtěl bych vám všem alespoň nyní touto cestou poděkovat za materiální i finanční podporu, kterou v současné těžké době poskytujete naší nemocnici.

Vážíme si toho všeho, co pro nás děláte a z mé pozice vám na oplátku mohu slíbit, že se budeme maximálně snažit poskytovat tu nejlepší péči, kterou jsme schopni zajistit.

Máme výborný tým zdravotníků a zaměstnanců a jsem přesvědčen, že to spolu zvládneme.

Budu moc rád, když se budeme moci s vámi všemi osobně setkat až se celá situace znormalizuje a osobně vám za vše poděkovat.

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel Slezské nemocnice v Opavě, p.o.        


 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924