Oddělení výdeje léků a zdravotnických prostředků pro veřejnost

Oddělení výdeje léků pro nemocnici

Oddělení galenické přípravy

Oddělení přípravy sterilních léčivých přípravků

Oddělení přípravy cytostatik a oddělení analytické kontroly

Oddělení klinické farmacie a farmakoterapeutického servisu


Oddělení výdeje léků a zdravotnických prostředků pro veřejnost

Naše oddělení pro Vás zajišťuje široké spektrum činností:

Výdej léků na recepty

 • výdej léků s poradenským servisem je samozřejmostí. Neváhejte se ptát na své léky, pokud si nejste jisti správným užíváním, na co a jak léky užíváte. Jsme tady pro Vás, abychom Vaše dotazy zodpověděli.
 • v případě složitější konzultace máte možnost využít služeb klinického farmaceuta, který s vámi vše potřebné probere v soukromí konzultační místnosti. Zde Vám také můžeme změřit krevní tlak nebo glykémii
 • objednávání, výdej a bezplatný rozvoz speciální enterální výživy
 • sběr použitých léků k likvidaci (k dispozici máme speciální kontejner v zádveří hlavního vchodu)
 • objednávání a výdej léčivých přípravku v rámci mimořádného dovozu ze zahraničí

Výdej a prodej zdravotnických pomůcek

 •  úzce spolupracujeme s naší chirurgickou a ortopedickou ambulancí
 •  máme široký sortiment ortéz, bandáží, berlí, chodítek, kompresivních punčoch atd.
 •  všechny zdravotnické pomůcky si můžete vyzkoušet v kabince, kde máte zajištěno soukromí a pohodlí
 •  nabízíme asistenci proškoleného personálu, který Vám poradí s výběrem vhodné zdravotnické pomůcky

Volný prodej

 •  nabízíme široký sortiment volně prodejných léků, vitamínů, potravních doplňků, minerálů, léčebné kosmetiky (Bioderma, Eucerin)
 •  v rámci poporodní péče nabízíme pro novopečené maminky široký sortiment kosmetiky pro děti, odsávačky, umělou mléčnou výživu apod.

Pro naše stálé klienty nabízíme věrnostní zákaznickou kartu. S ní získáte slevu 4 % na veškerý volný prodej a doplatky.


Oddělení výdeje léků pro nemocnici

Naše oddělení zajišťuje:

 •  výdej léků a dezinfekčních prostředků pro celou nemocnici
 •  výdej léků externím partnerům (např. Psychiatrická nemocnice, soukromí lékaři, Rehabilitační ústav Hrabyně, Dětské centrum Čtyřlístek)
 •  kontrola správného uložení a nakládání s léky na jednotlivých odděleních nemocnice
 •  vedení požadované dokumentace a evidenční činnost
 •  příjem, skladování a výdej léků v rámci klinických studií

Oddělení galenické přípravy

Galenická laboratoř je nedílnou součástí naší lékárny. Pro naše pacienty připravujeme široké spektrum přípravků, nejčastěji to jsou:

 • lékové formy tekuté – roztoky, emulze, sirupy, kapky atd.
 • lékové formy polotuhé – masti, krémy, pasty, gely atd.
 • lékové formy tuhé – tablety, kapsle, čípky, globule atd.

Tímto širokým záběrem jsme jako jedna z mála lékáren v okolí schopni připravit téměř jakoukoliv recepturu.

V případě výpadku léku na našem trhu jsme schopni rychle zareagovat a pokud je to v našich možnostech, zajistíme pro Vás adekvátní náhradu ve formě individuálně připraveného léčiva.

Také nezapomínáme na naše malé pacienty. Pro ně totiž často není u některých onemocnění vhodná léková forma k dispozici. V úzké spolupráci s dětskými lékaři jsem schopni tento problém vyřešit (příprava sirupů, příprava tobolek s přesnou dávkou léčiva atd.).


Oddělení přípravy sterilních léčivých přípravků

Naše oddělení se zabývá přípravou sterilních léčiv. Léčiva sterilní  povahy jsou léčiva určená hlavně k parenterálnímu podání (injekce, infuze) nebo podání do oka (oční kapky a vody, roztoky hypromelózy pro oční chirurgii).

K jejich přípravě je třeba mít speciálně upravené prostory, v nichž jsou  umístěné laminární boxy s nejvyšší třídou čistoty. Toto speciální vybavení společně s přesně danými postupy  zaručí, že konečný produkt je sterilní, tzn. bez jakékoliv mikrobiální kontaminace.


Oddělení přípravy cytostatik a oddělení analytické kontroly

Oddělení přípravy cytostatik

Na tomto oddělení připravujeme roztoky cytostatik ředěním do požadovaných infuzních roztoků nebo injekčních stříkaček a bolusů. Takto upravená cytostatika jsou pak ve stacionáři onkologické a hematoonkologické ambulance aplikována pacientům.

A v čem je toto oddělení zvláštní? Práce probíhá ve speciálně vybavené místnosti vysoké třídy čistoty (viz. obrázky), jejíž součástí je tzv. bezpečnostní kabinet (izolátor). Tento uzavřený prostor se specifickým odtahem vzduchu zabrání úniku cytostatické látky do okolního prostředí a tím chrání i náš personál, který ředění provádí.

Oddělení analytické kontroly

Toto oddělení úzce spolupracuje s oddělením přípravy sterilních léčiv a galenickou přípravou. U všech léčivých přípravků, které se v lékárně vyrábí v množství nad 20 kusů, je nutná  analytická kontrola jakosti.

Dále průběžně sleduje oznámení Státního ústavu pro kontrolu léčiv a v případě nutnosti koordinuje proces stahování léčivého přípravku.


Oddělení klinické farmacie a farmakoterapeutického servisu

Toto je naše „nejmladší“ oddělení, které v souladu s nejnovějšími trendy péče o pacienty rozšířilo služby v nemocnici o farmakoterapeutická konzilia. Jejich cílem je společně s lékaři vylepšit a zracionalizovat farmakoterapii u hospitalizovaných pacientů. U propouštěných pacientů chystáme léky do doby, dokud nenavštíví svého praktického lékaře - nejčastěji na 3 dny. I zde provádíme revizi farmakoterapie, případně upozorníme na možné nežádoucí účinky, interakce.

Stejný servis nabízíme také směrem k široké veřejnosti. S naším farmaceutem si můžete domluvit bezplatnou konzultaci, která probíhá v soukromí (oddělený prostor v čekárně). V jejím průběhu s Vámi probere jaké léky a na co užíváte, upozorní na možná rizika léčby, nežádoucí účinky či interakce s jinými léky či potravou, doporučí různá režimová opatření atd. Součástí může být i změření tlaku a glykémie.