+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
pohled od hlavního vjezdu
obr. A - pohled od hlavního vjezdu do nemocnice z ulice Rybova
pohled z ulice Olomoucká
obr. B - pohled od průchodu z ulice Olomoucká
SEZNAM ODDĚLENÍ PODLE OZNAČENÍ BUDOV
Budova A ŘEDITELSTVÍ, POKLADNA, PODATELNA, PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ, SKLAD MTZ, ICT, SOCIÁLNÍ PRACOVNICE, MUZEUM OŠETŘOVATELSTVÍ, EDUKAČNÍ CENTRUM
 
Budova B ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
 
Budova C TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ, BABY BOX
 
Budova E KOŽNÍ ODDĚLENÍ - ambulance, zákrokový sál, PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE, HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE
 
Budova F OČNÍ ODDĚLENÍ, GERIATRICKO-DOLÉČOVACÍ ODDĚLENÍ - lůžka, INTERNÍ A OSTEOLOGICKÁ AMBULANCE
 
Budova G RADIOLOGIE, MAGNETICKÁ REZONANCE, DENZITOMETRIE, MAMOGRAF
 
Budova H DIALÝZA, NEFROLOGICKÁ AMBULANCE, REHABILITACE, ZUBNÍ CHIRURGIE s.r.o.
 
Budova K NEUROLOGIE - ambulance, EMG, EEG, STACIONÁŘ
 
Budova L PLICNÍ ODDĚLENÍ - ambulance, GERIATRICKO-DOLÉČOVACÍ ODDĚLENÍ - lůžka
 
Budova M DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - ambulance, lůžka, JIP, LPS pro děti
 
Budova N INTERNA (lůžka, JIP), PŘÍJMOVÁ AMBULANCE, KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE, GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE, SANITÁŘI, PLICNÍ ODDĚLENÍ - lůžka
 
Budova O MIKROBIOLOGIE, PATOLOGICKÁ ANATOMIE
 
Budova P ODDĚLENÍ PATOLOGICKÉ ANATOMIE
 
Budova R ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI
 
Budova S INFEKČNÍ ODDĚLENÍ
 
Budova T ARCHIV SNO, ONKOLOGICKÉ AMBULANCE
 
Budova U CENTRÁLNÍ LABORATOŘE, PŘÍJEM MATERIÁLU, ODBĚROVÉ CENTRUM
 
Budova V ARO, CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY, CENTRÁLNÍ JIP, GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ, CHIRURGIE, ORTOPEDIE, UROLOGIE, NEUROLOGIE - lůžka, ORL, CT, GASTROENTEROLOGICKÁ PORADNA, ENDOSKOPIE, LPS pro dospělé
 
Budova ZS DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE (v budově záchranné služby)
 

Poděkování za podporu

Vážení občané, podnikatelé, nadace…

Chtěl bych vám všem alespoň nyní touto cestou poděkovat za materiální i finanční podporu, kterou v současné těžké době poskytujete naší nemocnici.

Vážíme si toho všeho, co pro nás děláte a z mé pozice vám na oplátku mohu slíbit, že se budeme maximálně snažit poskytovat tu nejlepší péči, kterou jsme schopni zajistit.

Máme výborný tým zdravotníků a zaměstnanců a jsem přesvědčen, že to spolu zvládneme.

Budu moc rád, když se budeme moci s vámi všemi osobně setkat až se celá situace znormalizuje a osobně vám za vše poděkovat.

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel Slezské nemocnice v Opavě, p.o.        


 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924