UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k epidemiologické situaci letos NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ možná prohlídka expozice Muzea ošetřovatelství v areálu Slezské nemocnice.

Naše muzeum se ale návštěvníkům představí ukázkami svých bohatých a zajímavých sbírek v Müllerově domě vedle historické výstavní budovy Slezského muzea.

Děkujeme za pochopení.


Myšlenka vybudovat Muzeum ošetřovatelství vznikla při rekonstrukcích starých objektů Slezské nemocnice v Opavě a postupně dozrávala při spojení výuky studentů zdravotnických škol v Opavě - Střední zdravotnické školy a Slezské univerzity (Ústavu ošetřovatelství) - s realitou běžné praxe, kdy nám do běžných činností vstupují nabídky firem, novinky v ošetřovatelských postupech či nové jednorázové pomůcky a materiály. Přísnější jsou také technické normy a vyhlášky a my jsme tak nuceni měnit staré zaběhnuté způsoby práce a metodiky ošetřovatelských postupů za nové, obvykle jednorázové materiály. Hygienické vyhlášky zrušily opakované používání různých pomůcek a opakovanou sterilizaci a nám tak přibylo mnoho věcí do výluk a do vyřazení z inventářů, u malých předmětů také jejich vyhození do koše.

Uvědomili jsme si, že mladí studenti vnímají ony postupy a pomůcky jako historii, která je pro ně úsměvná. Některé pomůcky nedokáží ani pojmenovat, natož pak určit, k čemu sloužily.

Umístění Muzea ošetřovatelství bylo zpočátku velkým rébusem. V již tak stísněných prostorách naší nemocnice, která je pavilónového typu a v roce 2010 oslavila 110. výročí od svého vzniku, se však po rekonstrukci pavilonu H (kam se přestěhoval celý provoz dialýzy z pavilonu L), uvolnily relativně velké místnosti, do nichž by se nám mohlo podařit získané historické exponáty postupně umístit. Ty dnes máme uskladněny buď v maličkém skladu nebo ve skříních či poličkách náměstkyně pro ošetřovatelskou péči – např. starý mobiliář, staré učebnice ošetřovatelství nebo pomůcky. Tyto věci by zde následně mohly vytvořit iluzi starého nemocničního pokoje s ošetřovnou. Vytipované místnosti jsou svým umístěním a relativně snadným přístupem vhodné i pro veřejnost – vstup bude zadním vchodem pavilonu L, přes několik málo schodů do zvýšeného přízemí. Obrovskou výhodou je bezbariérový přístup.

Pro úspěšnost celého projektu bylo potřeba místnosti upravit – odinstalovat rampy, které byly používány u dialýzovaných pacientů, vymalovat, upravit poškozenou podlahu, připravit elektrické rozvody pro světla (na možnost nasvětlení celé expozice), nainstalovat informační panely, nakoupit prosklené vitríny, figuríny na prezentaci starých uniforem a učebnic, označit jednotlivé kusy sbírky správným názvem, vyrobit popisky k exponátům, nadceňovat dobové, mnohdy již poškozené fotografie apod.

Exponáty byly dříve umístěny jen ve velmi omezeném a veřejnosti nepřístupném prostoru. Byly tedy využívány jen v malé míře - většinou jako historický doklad doby pro výuku studentů. Práce sester z pohledu postupujícího času a celkově rychlý rozvoj ošetřovatelství po roce 1989 veřejnost mnohdy vůbec nezná, pomineme-li mnohdy zkreslené prezentace v různých filmech a seriálech.

Získání Grantu z Nadace OKD umožnilo zviditelnit tuto neobvyklou expozici a podle nám dostupných informací by mohl vzniknout naprosto ojedinělý projekt nejen v našem regionu, ale i v celé České republice. Cílem projektu je zachovat profesní dědictví a zachytit obraz doby a vývoje této nezastupitelné lidské činnosti.

Muzeum by bylo přístupné jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost, včetně žáků základních a středních škol, kteří zvažují studium ošetřovatelství, studentů oboru ošetřovatelka a všeobecná sestra. Projekt Muzea ošetřovatelství by pomohl pozvednout společenskou prestiž profese všeobecné sestry a veřejnosti by umožnil nahlédnout do historie tohoto oboru. Chceme také poukázat na rostoucí nároky na práci sester a jak se obor ošetřovatelství stal rovnocenným oborem medicíny.

Klienti SNO (areálem naší nemocnice ročně prochází okolo 30.000 pacientů) budou o projektu informování přímo v areálu nemocnice, v nemocničním zpravodaji, na internetových stránkách nemocnice i v místních médiích.

Veřejnost bude zapojena, po uvedení Muzea do provozu, výzvou ke spolupráci na dalším rozšíření expozice.

Projekt má trvalou hodnotu. I nadále budeme pokračovat ve snaze získat co nejvíce exponátů, které zachycují vývoj této atraktivní a pro člověka velmi významné profese.

Tvůrci a realizátoři tohoto poměrně ambiciózního projektu si kladou za cíl zachovat doklad o vývoji ošetřovatelství a zachytit historický vývoj oboru v regionu.

Pokračování projektu

Realizovaný projekt přinese nejen neformální náhled do této profese, ale bude využit i v rámci výukových programů zdravotních škol, oborů ošetřovatelství na VŠ, bude nabídnut i lékařským oborům (Ostravská univerzita). Široká laická veřejnost se bude moci s exponáty seznámit v určeném čase, případně při prezentacích v rámci Dne otevřených dveří organizovaných SNO pro vybrané skupiny obyvatel (školy, starostové obcí, ...).

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Z BUDOVÁNÍ EXPOZICE
„SALUS AEGROTI SUPREMA LEX – BLAHO NEMOCNÉHO NEJVYŠŠÍ ZÁKON“


Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři