1. 5. 2018

Od 1. 5. 2018 je naše zařízení zapojeno - v rámci Operačního programu Zaměstnanost - do projektu Podpora provozu dětské skupiny Zařízení péče o děti v SNO. Projekt je rozdělen do čtyř fází, přičemž každá z fází představuje jedno monitorovací období. Doba realizace projektu je od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2020. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Informace o projektu Informace o projektu


Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři