+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Informace pro žadatele o umožnění praxe
1. Studenti škol, s nimiž má SNO uzavřenu rámcovou smlouvu
Seznam škol s uzavřenou rámcovou smlouvou
a) jednotlivci
Žadatel si dohodne nejméně 1 měsíc před zahájením odborné praxe konkrétní termín s vedoucím příslušného pracoviště (vrchní sestrou, primářem) a dále postupuje takto:
- 1 měsíc před plánovaným a dohodnutým začátkem praxe odešle žadatel na úsek vzdělávání vyplněnou a podepsanou Přihlášku na odbornou praxi v SNO (možno zaslat naskenované e-mailem). Po ukončení praxe odevzdá student vyplněný a podepsaný Docházkový list svému školiteli, který docházkový list potvrdí podpisem.
Přihláška na praxi v SNO
Docházkový list
b) skupiny studentů
- pověřený pracovník školy zašle nejpozději 1 měsíc před zahájením praxe jmenný seznam studentů (dle vzoru) náměstkyni pro ošetřovatelskou péči. Pokyny na praxi předává studentům pracovník školy. Po ukončení praxe odevzdají studenti vyplněný a podepsaný Docházkový list svému školiteli, který docházkový list potvrdí podpisem.
Dílčí smlouva ke Smlouvě o zabezpečení odborné praxe studentů
Docházkový list
2. Studenti, jejichž škola nemá se SNO uzavřenu rámcovou smlouvu
Žadatel si dohodne nejméně 1 měsíc před zahájením odborné praxe konkrétní termín s vedoucím příslušného pracoviště (vrchní sestrou, primářem) a dále postupuje takto :
- 1 měsíc před plánovaným a dohodnutým začátkem praxe odešle žadatel na úsek vzdělávání vyplněnou a podepsanou Přihlášku na odbornou praxi v SNO (možno zaslat naskenované e-mailem). Zaměstnanec úseku vzdělávání připraví Smlouvu o zajištění odborné stáže studentů a odešle ji k podpisu zástupci školy. Po ukončení praxe odevzdá student vyplněný a podepsaný Docházkový list svému školiteli, který docházkový list potvrdí podpisem.
- v případě, že se jedná o studenta VOŠ nebo SŠ zdravotnického zaměření, je nutné, aby absolvoval posouzení zdravotní způsobilosti (vstupní prohlídku). Student je povinen včas kontaktovat ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost (MUDr. Vlasta Kümpelová, telefon: 553 636 217) a domluvit si termín vstupní prohlídky, jejímž výstupem je doklad o posouzení zdravotní způsobilosti, který před nástupem na praxi předloží a odevzdá zaměstnanci úseku vzdělávání.
Přihláška na praxi v SNO
Docházkový list
Další pokyny:
1. Student se při nástupu odborné praxe na vyžádání prokáže dokladem totožnosti i dokladem o studiu (studijní průkaz).
2. Bez vyřízení smluvních formalit nebude studentovi praxe umožněna.
3. Vlastní jmenovku (ISIC kartu) nebo vizitku SNO přidělenou školitelem bude student nosit po celou dobu odborné praxe na viditelném místě.
 
   
 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924