Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
VEDOUCÍ ZDRAVOTNÍ LABORANT HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ
 • odbornou způsobilost v oboru zdravotní laborant podle zákona 96/2004 Sb. v platném znění,
 • ukončené specializační studium v oboru výhodou,
 • minimálně 10 let odborné praxe v oboru,
 • dobré organizační a řídící schopnosti,
 • znalost práce na PC,
 • flexibilita, iniciativa, samostatnost vítány.

Přílohy k přihlášce do výběrového řízení:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání
 • aktuální výpis z rejstříku trestů,
 • čestné prohlášení uchazeče/-ky, že proti němu/ní není vedeno trestní řízení,
 • vlastní návrh koncepce a vize práce vedoucího laboranta na HTO.

Přihlášku do výběrového řízení řízení se všemi přílohami zasílejte do 15. 8. 2022 do 12:00 hod. na adresu: 

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Mgr. Barbara Dušková
oddělení ŘLZ
Olomoucká 470/86
746 01 Opava


Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři