Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
   
Primář: MUDr. Lenert Richard, Ph.D.
553 766 360
richard.lenert@nemocnice.opava.cz
   
   
Vrchní sestra: Bc. Migašová Iveta
553 766 575
iveta.migasova@nemocnice.opava.cz
   
Důležité kontakty a telefonní čísla
staniční sestra - centrální sterilizace Ludmila Manová 553 766 607
úseková sestra - zákrokové sály Mgr. Radka Pechníková 553 766 722
dokumentární pracovnice Wolingerová Žaneta, Kupková Pavla, Endrychová Andrea 553 766 703, 553 766 653, 553 766 245
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Primariát COS tvoří tři vzájemně se doplňující oddělení, která fungují v novém chirurgickém komplexu pavilonu V od dubna 2002:

• centrální operační sály,
• zákrokové sály,
• centrální sterilizace.

Všechna pracoviště jsou propojena informačně řídícím systémem Medix.

Lékaři našeho primariátu se aktivně podílejí nejen na standardní operativě, ale především v oblasti miniinvazivní chirurgie. Mezi jejich další aktivity potom patří práce na chirurgické ambulanci (pohotovost) a odborné proktologické ambulanci.

Centrální operační sály

Oddělení Centrálních operačních sálů je tvořeno pěti operačními sály, na kterých probíhá operativa chirurgického oddělení včetně dětské chirurgie, ORL (ušní, nosní, krční), urologického, ortopedického a gynekologicko-porodnickému oddělení.

Operační sály odpovídají svým vybavením i vzduchotechnikou přísným normám EU a umožňují provádět široké spektrum operativy včetně miniinvazivní chirurgie a náročných ortopedických a cévních výkonů. Jsou vybaveny moderním operačním instumentáriem, harmonickými skalpely, astroskopickým vybavením, OrthoPilotem i peroperační diagnostikou rentgenovou a histologickou.

Součástí traktu COS je dospávací pokoj, který je kompletně vybaven pro pooperační sledování pacientů lékařem a sestrou ARO.

    
  obr.1 - operační sál   obr.2 - překladové zařízení  
Zákrokové sály

Zákrokové sály jsou využívány k operativě oddělení ORL (ušní, nosní, krční), ortopedie, urologie a chirurgie.

Výkony jsou prováděny jak v celkové, tak v lokální anestezii. Součástí zákrokových sálů je dospávací pokoj, kde jsou pooperačně sledováni pacenti lékařem a sestrou ARO.

Centrální sterilizace

Centrální sterilizace je špičkové pracoviště, které patří svým vybavením k nejmodernějším v České republice. Poskytuje služby pro Slezskou nemocnici (60 interních zákazníků), ale také pro terénní lékaře a externí pracoviště (190 externích zákazníků - obvodní lékaři, zdravotnické ústavy, kosmetické i tetovací salony).

Činnost Centrální sterilizace je nejvíce spjata s činností na centrálních operačních sálech SNO. Je zde využíván počítačový systém Medix, který umožňuje bezpečné a okamžité zabezpečení sterilního materiálu a instrumentária k operačním výkonům - plánovaným i akutním. Jako první v republice bylo toto pracoviště vybaveno plazmovým prokládacím sterilizátorem Sterrad 200™.

Od roku 2009 přibyl další moderní sterilizátor, který získala Slezská nemocnice v Opavě formou sponzorského daru od firmy IVEX.

    
  obr.1 - sterilizátor Sterrad 200™ a Sterivap obr.2 - setování nástrojů dle el.předlohy  
   
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924