+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
   
Primář: MUDr. Lenert Richard
553 766 360
richard.lenert@snopava.cz
   
   
Vrchní sestra: Bc. Migašová Iveta
553 766 575
iveta.migasova@snopava.cz
   
Důležité kontakty a telefonní čísla
staniční sestra - centrální sterilizace   553 766 607
úseková sestra - zákrokové sály   553 766 722
dokumentární pracovnice   553 766 703, 553 766 653, 553 766 245
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Primariát COS tvoří tři vzájemně se doplňující oddělení, která fungují v novém chirurgickém komplexu pavilonu V od dubna 2002:

• centrální operační sály,
• zákrokové sály,
• centrální sterilizace.

Všechna pracoviště jsou propojena informačně řídícím systémem Medix.

Lékaři našeho primariátu se aktivně podílejí nejen na standardní operativě, ale především v oblasti miniinvazivní chirurgie. Mezi jejich další aktivity potom patří práce na chirurgické ambulanci (pohotovost) a odborné proktologické ambulanci.

Centrální operační sály

Oddělení Centrálních operačních sálů je tvořeno pěti operačními sály, na kterých probíhá operativa chirurgického oddělení včetně dětské chirurgie, ORL (ušní, nosní, krční), urologického, ortopedického a gynekologicko-porodnickému oddělení.

Operační sály odpovídají svým vybavením i vzduchotechnikou přísným normám EU a umožňují provádět široké spektrum operativy včetně miniinvazivní chirurgie a náročných ortopedických a cévních výkonů. Jsou vybaveny moderním operačním instumentáriem, harmonickými skalpely, astroskopickým vybavením, OrthoPilotem i peroperační diagnostikou rentgenovou a histologickou.

Součástí traktu COS je dospávací pokoj, který je kompletně vybaven pro pooperační sledování pacientů lékařem a sestrou ARO.

    
  obr.1 - operační sál   obr.2 - překladové zařízení  
Zákrokové sály

Zákrokové sály jsou využívány k operativě oddělení ORL (ušní, nosní, krční), ortopedie, urologie a chirurgie.

Výkony jsou prováděny jak v celkové, tak v lokální anestezii. Součástí zákrokových sálů je dospávací pokoj, kde jsou pooperačně sledováni pacenti lékařem a sestrou ARO.

Centrální sterilizace

Centrální sterilizace je špičkové pracoviště, které patří svým vybavením k nejmodernějším v České republice. Poskytuje služby pro Slezskou nemocnici (60 interních zákazníků), ale také pro terénní lékaře a externí pracoviště (190 externích zákazníků - obvodní lékaři, zdravotnické ústavy, kosmetické i tetovací salony).

Činnost Centrální sterilizace je nejvíce spjata s činností na centrálních operačních sálech SNO. Je zde využíván počítačový systém Medix, který umožňuje bezpečné a okamžité zabezpečení sterilního materiálu a instrumentária k operačním výkonům - plánovaným i akutním. Jako první v republice bylo toto pracoviště vybaveno plazmovým prokládacím sterilizátorem Sterrad 200™.

Od roku 2009 přibyl další moderní sterilizátor, který získala Slezská nemocnice v Opavě formou sponzorského daru od firmy IVEX.

    
  obr.1 - sterilizátor Sterrad 200™ a Sterivap obr.2 - setování nástrojů dle el.předlohy  
   
 

 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924