+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ - pavilon V
   
Primář: MUDr. Peteja Matúš, Ph.D.
553 766 700
matus.peteja@snopava.cz
   
   
Vrchní sestra: Bc. Ellerová Dana
553 766 702
dana.ellerova@snopava.cz
   
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře   553 766 701
příjmová chirurgická ambulance   553 766 716, 553 766 725
dětská chirurgická ambulance   553 766 717
cévní ambulance   553 766 718
převazová ambulance   553 766 718
traumatologická ambulance   553 766 718
stomická ambulance   553 766 843
poradna pro onemocnění prsu   553 766 843, 553 766 841
proktologická ambulance   553 766 843, 553 766 841
viscerální ambulance   553 766 841
centrální JIP   553 766 603, 553 766 604
lůžkové oddělení V1 - ženy   553 766 704, 553 766 705
lůžkové oddělení V2 - muži   553 766 654, 553 766 655
lůžkové oddělení V3 - úrazové a aseptické chirurgie 553 766 658, 553 766 659
lůžkové oddělení V4 - dětské   553 766 708, 553 766 710
dokumentární pracovnice   553 766 703, 553 766 653, 553 766 245
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
Chirurgické oddělení Slezské nemocnice Opava   [ 06.11.2017 ]
Chirurgické oddělení Slezské nemocnice v Opavě   [ 05.12.2014 ]
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
3D prohlídka prostor chirurgického oddělení - čekárna, urgentní příjmová ambulance, operační sál
StreetView prohlídka přízemí pavilonu V - centrální evidence pacientů, přízemí pavilonu V
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Poskytujeme komplexní chirurgickou péči v rozsahu celé všeobecné chirurgie - akutní péči, celodenní urgentní příjem i odborné chirurgické ambulance a poradny. Centrální urgentní příjem se nachází v přízemí pavilonu V - blok A.

Máme nepřetržitý provoz, v pohotovostních hodinách ošetřujeme pacienty nejen chirurgické, ale také urologické, ortopedické, oční - vždy je přivolán lékař daného oboru. K hospitalizaci vážných urgentních a pooperačních stavů využííváme oddělení centrální JIP.

Klademe důraz na komunikaci s pacientem a pořádek na pracovišti. Naší snahou je spokojený a uzdravený pacient s rychlým návratem do normálního života.

Lékaři a sestry chirurgického oddělení jsou zařazeni do programu celoživotního vzdělávání formou stáží na jiných pracovištích, formou kongresů a seminářů, abychom dokázali udržet kvalitu péče na světové úrovni s využitím nejmodernějších poznatků medicíny.

Chirurgické oddělení je též výukovým pracovištěm pro přípravu studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, rovněž je výukovým pracovištěm pro žáky Střední zdravotní školy v Opavě a studenty Slezské univerzity.

 

Poděkování za podporu

Vážení občané, podnikatelé, nadace…

Chtěl bych vám všem alespoň nyní touto cestou poděkovat za materiální i finanční podporu, kterou v současné těžké době poskytujete naší nemocnici.

Vážíme si toho všeho, co pro nás děláte a z mé pozice vám na oplátku mohu slíbit, že se budeme maximálně snažit poskytovat tu nejlepší péči, kterou jsme schopni zajistit.

Máme výborný tým zdravotníků a zaměstnanců a jsem přesvědčen, že to spolu zvládneme.

Budu moc rád, když se budeme moci s vámi všemi osobně setkat až se celá situace znormalizuje a osobně vám za vše poděkovat.

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel Slezské nemocnice v Opavě, p.o.        


 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924