+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
INFEKČNÍ ODDĚLENÍ - pavilon S
   
Primář: MUDr. Kümpel Petr
553 766 340
petr.kumpel@snopava.cz
   
   
Vrchní sestra: Weyersová Hana
553 766 342
hana.weyersova@snopava.cz
   
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře   553 766 345
pohotovostní a příjmová ambulance   553 766 346
infekční ambulance   553 766 353
lůžkové oddělení S1   553 766 346, 553 766 347
lůžkové oddělení S2   553 766 348, 553 766 349
dokumentární pracovnice   553 766 343
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
MUDr. Petr Kümpel, primář infekčního oddělení SN Opava   [ 15.05.2017 ]
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
StreetView prohlídka vstupu a čekárny ambulance infekčního oddělení
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Infekční oddělení v Opavě má více než stoletou tradici a patří k nejstarším infekčním oddělením v ČR. Poskytuje komplexní péči v oboru, tj. péči ambulantní, dispenzární, lůžkovou a intenzívní. Péče je určena pacientům bez věkového omezení - pacientům od věku novorozeneckého až po důchodový. V současně době oddělení zabezpečuje péči v oboru infekční nemoci pro regiony Opava, Bruntál, Šumperk a Jeseník, tato péče je podložena meziregionálními smlouvami. Oddělení je umístěno v jedné z nejnovějších budov nemocnice, dostavěné v roce 1995, která stavebně plně vyhovuje izolačním potřebám oboru.

Pacienti jsou hospitalizováni převážně v jedno a dvojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím, telefonem, dorozumívacím zařízením. Oddělení má celkem 50 lůžek, jejichž kapacita je po řadu let plně využívána, oddělení dlouhodobě patří k oddělením s nejvyšším využitím lůžek jak v rámci nemocnice, tak v rámci ostatních infekčních oddělení ČR. Na většině pokojů jsou televizory. Na oddělení je k dispozici jeden pokoj nabízející nadstandardní péči. S ohledem na infekční provoz je celé oddělení napojeno na speciální čističku odpadní vod. Oddělení má k disposici stacionář, školní zařízení a detašované RHB pracoviště.

Šest lůžek na jednotce intenzívní péče při infekčním oddělení je vybaveno technikou na vysoké úrovni včetně ventilátorů.

V současné době je oddělení jedním z mála infekčních pracovišť v České republice, které má možnost izolovat pacienty s nebezpečnou infekcí na pokoji s účinným filtroventilačním zařízením, zabraňujícím proniknutí nebezpečných patogenů mimo prostory, ve kterých je pacient umístěn.

Práce oddělení byla představiteli oboru opakovaně vysoce hodnocena.

Péči o pacienty zabezpečuje kolektiv 6 lékařů (z toho 4 lékaři s nejvyšší atestací v oboru), 28 zdravotních sester, 6 ošetřovatelek a 1 sanitář. Cílem všech členů kolektivu je poskytování komplexní, plně erudované péče v oboru s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a maximální spokojenost pacientů. V případě jakýchkoliv připomínek, nespokojenosti či nedorozumění budeme velice vděčni za jejich sdělení na kterémkoliv výše uvedeném telefonním čísle či mailové adrese.

Na infekčním oddělení pracuje také speciální pedagog. Malým dětem nabízí vyplnění volného času zapůjčením hraček, her, knih a výtvarného materiálu. Žákům ZŠ a SŠ pomáhá při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, kde klade důraz na individuální přístup. Všechny aktivity jsou konzultovány s lékaři a podřizují se léčebnému režimu.


 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924