+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
INTERNÍ ODDĚLENÍ - pavilon N
   
Primář: MUDr. Bindas Pavol
553 766 205
pavol.bindas@snopava.cz
   
   
Vrchní sestra: Bc. Postupová Šárka
553 766 200
sarka.postupova@snopava.cz
   
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře   553 766 205
JIP   553 766 204, 553 766 205, 553 766 223
lůžkové oddělení N1   553 766 209
lůžkové oddělení N2   553 766 225
lůžkové oddělení N3   553 766 207
příjmová ambulance   553 766 227
diabetologická ambulance   553 766 218
endokrinologická ambulance   553 766 231
kardiologická ambulance   553 766 212
gastroenterologická ambulance   553 766 229, 553 766 230
onkologická ambulance   553 766 550
interní a osteologická ambulance   553 766 787
dokumentární pracovnice   553 766 853
dokumentární pracovnice   553 766 203

 
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
Interní oddělení Slezské nemocnice Opava   [ 23.10.2017 ]
Interní oddělení Slezské nemocnice v Opavě funguje v novém pavilonu   [ 28.10.2015 ]
Otevření pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě   [ 12.08.2015 ]
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
StreetView prohlídka oddělení JIP (1. patro, pavilon N)
StreetView prohlídka vstupu a čekárny diabetologické ambulance (boční vstup do budovy rychlé záchranné služby)
StreetView prohlídka vstupu do pavilonu onkologie (pavilon O)
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Interní oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě zajišťuje medicínskou a ošetřovatelskou péči pacientům s chorobami vnitřních orgánů, kteří nevyžadují chirurgickou intervenci.

Práce interního oddělení je velmi různorodá. O pacienty pečuje více než 20 lékařů a přes 100 zdravotnických pracovníků nelékařských oborů. Interní medicína a většina podoborů, které jsou etablovány ve Slezské nemocnici, jsou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví a slouží k dalšímu vzdělávání lékařů. Lékaři interního oddělení rovněž poskytují konziliární činnost dalším oborům v nemocnici. Interní oddělení úzce spolupracuje s dalšími ambulantními specialisty na Opavsku a rovněž s nemocnicemi jako je FN Ostrava, FN Olomouc, Nemocnice Třinec či Nemocnice Ostrava – Vítkovice a dalšími.

Interní oddělení má část lůžkovou a část ambulantní.

AMBULANTNÍ ČÁST

Odborné ambulance jsou v provozu denně a jejich ordinační doba je uvedena v sekci Ambulance - Interna. Pacienti přicházejí na jednotlivé ambulance dle objednání a je jim věnována odborná péče dle povahy jejich onemocnění.

V přízemí pavilonu N je umístěna interní příjmová ambulance, kde přicházejí pacienti s akutním zhoršením zdravotní stavu. Na této ambulanci, která je v provozu 24 hodin denně, je přítomný lékař a další zdravotnický personál. V době od 15:00 do 7:00 hod. je k dispozici i pro neurologické pacienty.

Endoskopické gastroenterologické pracoviště se zabývá vyšetření zažívací trubice pomocí přístrojů – endoskopů, které zobrazí trávicí trubici zevnitř a pacient je schopen sledovat vyšetření na monitoru. Jedná se o vyšetření jícnu, žaludku a tlustého střeva. Během vyšetření je lékař schopen provést další vyšetření, jako je odběr tkáně na histologické vyšetření, snesení polypů ... tzn., že spojí vyšetření diagnostické s léčebným výkonem. Pracoviště rovněž provádí zavedení vyživovací sondy do žaludku. Na rtg pracovišti je prováděno endoskopické vyšetření žlučových cest. Při tomto zákroku /bez anestézie/ je možno provést např. odstranění kamene z vývodných žlučových cest. Pracoviště je rovněž zapojeno do preventivního programu vyšetřování kolorektálního karcinomu.

Onkologická ambulance se nachází v samostatném pavilonu T a má své specifika. Poskytuje péči pacientům s prokázaným zhoubným nádorovým onemocněním. Zajišťuje dispenzarizaci pacientů, provádí další diagnostické výkony a léčebné výkony. Na pracovišti jsou dvě ambulance a dva aplikační sálky, s možností výběru uložení na lůžko či křeslo. Je zde aplikována chemoterapie, podpůrná infúzní léčba a léčba bolesti. Vede onkologický registr.

LŮŽKOVÁ ČÁST

-- informace se právě aktualizují --


 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924