+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
KOŽNÍ ODDĚLENÍ - pavilon E
   
Primář: MUDr. Pallová Veronika
553 766 414
veronika.pallova@snopava.cz
   
   
Vrchní sestra: Bc. Widhalmová Lenka
553 766 412
lenka.widhalmova@snopava.cz
   
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře   553 766 411
kartotéka pro objednávání pacientů   553 766 414
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
MUDr. Veronika Pallová, primářka kožního oddělení SN Opava   [ 12.06.2017 ]
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
StreetView prohlídka vstupu na kožní oddělení a ambulance hematologického oddělení (pavilon E)
HISTORIE ODDĚLENÍ

V roce 1900 začala fungovat Zemská nemocnice a kožní oddělení bylo jeho základní součástí. V té době patřilo kožní oddělení mezi 3 největší oddělení hned po interně a chirurgii. Bylo umístěno v pavilonu L a mělo 50 lůžek. Po válce v roce 1945 se kožní oddělení na trvalo přestěhovalo do pavilonu E, kde bylo 77 lůžek. Kožní lékaři se vydatnou měrou podíleli na vědecké činnosti opavských lékařů a kožní oddělení se stalo jedním z prvních, kde se začal používat k léčbě penicilín. V roce 1969 vznikl z iniciativy MUDr. Žywiola operační sálek. V té době byla primářem oddělení MUDr. Reinišová, která byla za svůj výzkum využití řas v humánní medicíně a rozsáhlou osvětovou činnost poctěna titulem Zasloužilý lékař. V roce 1977 se stal primářem MUDr. Žywiol, který byl zapálen pro obor a novátorství. Důsledně prosazoval kompresivní metodu v léčbě varikosního syndromu s vlastní modifikací použití tampónů, začal provádět sklerotizaci varixů, zahájil kryochirurgii a operační sálek byl rozšířen s využitím služeb lékařů ARO.

V roce 1989 primářka MUDr. Němcová zavedla na kožním oddělení fototerapeutickou léčbu, která byla novým trendem v léčbě dermatologických chorob. V roce 1991 jsme jako jedno z prvních oddělení redukovali počet lůžek na 20. V pavilonu „ E “ byla v prvním patře umístěna lůžková část a v přízemí se vytvořila část ambulantní. V roce 1993 se stala primářem MUDr. Jašková Eva, která v roce 1995 založila lymfologické centrum, dnes již s certifikátem garance kvality.

Kožní oddělení nadále udržuje co největší spektrum terapeutických metod. Pozornost je věnována nejen klasické dermatologické problematice, ale i flebologii, fototerapii, lymfologii a operativě. V současné době máme klasickou dermatologickou ambulanci , ale i ambulance specializované zaměřené na danou problematiku. K vyšetření na kožní ambulanci je nejlépe se objednat. Objednávacím systémem se snažíme zkrátit čekací dobu na vyšetření. Pro pacienty, kteří nyní potřebují léčbu v rámci hospitalizace jsou zajištěna kožní lůžka na oddělení. Primářem oddělení je od roku 2016 MUDr. Pallová Veronika. Zástupcem primáře je v současné době MUDr. Hudymačová Monika a vrchní sestra je Bc. Widhalmová Lenka.

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ
Dermatologická ambulance

Naše ambulance je zaměřena na komplexní dermatologickou péči. Do této péče spadá diagnostika a léčba kožních chorob, diagnostika a léčba kožních změn a nádorů, vyšetřování mateřských znamének a pigmentových změn kůže, chirurgická léčba zarůstajících nehtů a choroby nehtů, odstraňování virových bradavic, vlasová problematika a jiné.

Venerologická ambulance

V naší ambulanci je soustředěná většina venerologických nemocných. Jen nepatrná část je léčena v jiných kožních ambulancích. Lékař provede vyšetření nemocných a pokud je třeba zahájí léčbu. Pacienti jsou edukováni, jak správně dodržovat léčebný režim a jak se chovat při pozitivitě pohlavní choroby. Je prováděno depistážní šetření, aby bylo včas zabráněno šíření těchto chorob.

V posledních letech je zaznamenán vzestup těchto nemocí. Léčba pohlavních chorob podléhá hlášení pohlavních chorob do registru, který je veden na základě legislativních požadavků dle vyhlášky MZČR č.440/2000 Sb. a zákonu č. 258/200 Sb.

Lymfologická ambulance

Lymfologická ambulance jako jediná v okrese poskytuje klientům komplexní lymfologickou terapii i s možností hospitalizace. Působení naší ambulance přesahuje hranice okresu. Lymfologičtí pracovníci jsou dobře proškoleni a mají praxi v péči o lymfedém. Neustále sledují nové trendy v této oblasti a doplňují své informace. Lymfologové neustále edukují své pacienty v oblasti dekongestivní terapie u lymfedému. Na lymfologickém pracovišti jsou prováděny ruční i přístrojové masáže. Provádí se kompresivní terapii jak obvazy, kdy aplikují vícevrstvou či jednoduchou bandáž , tak kompresivními pomůckami. Ovládají problematiku kompresivních pomůcek a umí pacientům doporučit a vyhledat pomůcku dle jejich potřeb /pažní návleky, stehenní a lýtkové punčochy, punčochové kalhoty, kompresivní pomůcky na míru/. Umí používat techniku lymfo-tapingu, která se začala využívat při léčbě lymfedému. Do lymfologické ambulance je třeba se předem objednat, protože v současné době je kapacita naší ambulance dosti naplněna.

Fototerapeutická terapie

Naše oddělení je centrem fototerapie pro kožní ambulance ve městě, ale i vzdálenější okolí. S touto terapií máme na oddělení dlouholeté zkušenosti. Fototerapie je speciální fyzikální léčba některých kožních chorob, kdy účinek slunečního záření je znám již velmi dlouho. Lékaři i sestry dobře znají postup léčby, možné komplikace a velmi dobře mohou klienty o této problematice edukovat. Fototerapie UVB, UVA, PUVA, která je součástí léčby kožních chorob je hrazena pojišťovnou. V některých případech ji mohou klienti využít i za úhradu hlavně jako přípravu kůže před pobytem u moře, aby nedošlo k fotoalergické reakci.

Součástí fototerapie je i využití přístroje Biostimul B550 (diodové polarizované světlo) přístroj nové generace, jehož parsky pronikají až do hloubky 4,5 cm. Využívá se v kosmetické oblasti /zlepšení akné, ekzémů, stárnutí pleti, podráždění kůže/, pro regeneraci kůže /jizvy, strie, popáleniny, vředy/ a pro podporu imunity /zlepšení metabolických změn/.

Tato terapie není hrazená pojišťovnou a klienti si jí musí hradit.

Ceník služeb:
• Fotonyx - 1 aplikace ..... 70,- Kč
• Fototerapie /doporučená série 10 - 15 aplikací/, 1 aplikace ...... 40,- Kč
Provozní doba fototerapie:
PO - PÁ ..... 6:00 - 12:00 hod., 13:00 - 14:30 hod.
Névová poradna

V naší ambulanci máme zvlášť vymezeny ordinační hodiny pro kontrolu znamének. Provádí se zde diagnostika a léčba kožních změn a nádorů, vyšetřování mateřských znamének a pigmentových změn kůže a jiných kožních lézí. Vyšetření se provádí speciálním přístrojem manuálním dermatoskopem. Po zhodnocení nálezu se mohou klienti objednat k chirurgickému zákroku na odstranění těchto kožních problémů. Přitom jsou seznámeni i s tím, zda se bude jednat o zákrok, který hradí pojišťovna nebo si ho budou hradit jako kosmetickou záležitost. Na ambulanci provádíme i dispenzarizací klientů s již pozitivním výsledkem vyšetření.

Naše ambulance se každoročně zapojuje do Evropského dne melanomu v ČR. Obsahem tohoto dne je nabídka bezplatného vyšetření pigmentových znamének a distribuce tiskových materiálů s osvětovou tematikou ochrany před sluncem.

Zákrokový sálek

Kožní ambulance ve Slezské nemocnici má svůj malý operační sálek, ve kterém lékaři provádějí drobné chirurgické zákroky. Patří sem výkony, které jsou prováděny ze zdravotního hlediska a jsou hrazeny pojišťovnou nebo zákroky za úhradu z hlediska kosmetického. Pojišťovny hradí jen odstranění znamének mající rizikový charakter. Lékař pacienta seznámí s postupem výkonu a pacient se může rozhodnout, zda zákrok absolvuje.

Nejčastější výkony hrazeny pojišťovnou:
• excize kožních karcinomů ze zdravotní indikace /basaliomy, spinaliomy, aktinické keratózy/ ev. melanomy in situ
• exice dysplastických névů ze zdravotního hlediska
• operační zákroky na nehtech, atheromy, incize abscesů
• kryalizace nádorů, které nejsou řešitelné excizí
• probatorní excize k objasnění diagnóz
Nejčastější výkony za úhradu pacienta hlavně z kosmetického hlediska:
• odstranění fibromů
• exkochleace početných seborrhoických veruk
• exice névů z kosmetických důvodů
Ceník výkonů:
• Excize 1 léze / znaménka / ...... 710,- Kč
• Okrsková anestezie ..... 120,- Kč
• Excize 1 léze včetně anestezie celkem ..... 830,- Kč
• Každá další léze ...... 200,- Kč
• Odstranění drobných lézí 1 - 10 ..... 260,- Kč
• Elektrokauter / 1 ošetření / ..... 170,- Kč
• Elektrokauter / 2-10 ošetření / ..... 350,- Kč
Lůžková část

Pro pacienty, kteří nyní potřebují léčbu v rámci hospitalizace jsou zajištěna kožní lůžka na oddělení. Pokud má být nemocný hospitalizován, je třeba konzultace s kožním lékařem Slezské nemocnice, který určí naléhavost přijetí. Pro lepší spolupráci s odděleními je lépe pacienty k hospitalizaci pokud možno předem objednat a dohodnout se s kožním lékařem Slezské nemocnice.

Poděkování za podporu

Vážení občané, podnikatelé, nadace…

Chtěl bych vám všem alespoň nyní touto cestou poděkovat za materiální i finanční podporu, kterou v současné těžké době poskytujete naší nemocnici.

Vážíme si toho všeho, co pro nás děláte a z mé pozice vám na oplátku mohu slíbit, že se budeme maximálně snažit poskytovat tu nejlepší péči, kterou jsme schopni zajistit.

Máme výborný tým zdravotníků a zaměstnanců a jsem přesvědčen, že to spolu zvládneme.

Budu moc rád, když se budeme moci s vámi všemi osobně setkat až se celá situace znormalizuje a osobně vám za vše poděkovat.

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel Slezské nemocnice v Opavě, p.o.        


 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924