+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
ODDĚLENÍ TUBEKULÓZY A RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ - pavilon N
   
Primář: MUDr. Nykel Zdeněk
553 766 330
zdenek.nykel@snopava.cz
   
   
Vrchní sestra: Bc. Haasová Blanka
553 766 332
blanka.haasova@snopava.cz
   
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře   553 766 811
dokumentární pracovnice   553 766 334
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
MUDr. Zdeněk Nykel, primář plicního oddělení SNO   [ 24.10.2016 ]
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

V rámci funkčního vyšetřování dýchacích cest jsou prováděna základní spirometrická vyšetření, dále jsou realizovány bronchomotorické testy - test zátěžový metacholinem, test bronchodilatační - ventolinem, atroventem apod.. Je zajištěna návaznost a úzká spolupráce s jinými odděleními, především pak s ambulancemi praktických lékařů a odborných ambulancí, zvláště alergologických. Tato vyšetření jsou prováděna jak u dospělých, tak i u dětí.

Bronchoskopická vyšetření jsou prováděna moderním flexibilním videobronchoskopem.

Oddělení TRN dále nabízí možnost ultrazvukového vyšetřování plic, a to jak v ambulantní části, tak i na lůžkové jednotce, kde je nový sono přístroj. Toto vyšetření významně zvyšuje kvalitu vyšetřování a usnadňuje provádění lékařských a léčebných úkonů přímo na TRN oddělení. Dále snižuje počet RTG vyšetření a snižuje riziko a počet možných komplikací invazivních výkonů.

Ambulantní část

Ambulantní část plicního oddělení SNO patří mezi nemocnice s širokou spádovou oblastí.

Je zde velké množství klientů - kuřáků, z nichž řada se již opakovaně snažila a snaží své závislosti na tabáku zbavit. Proto v naší nemocnici došlo ke zřízení ambulance odvykání kouření - CLZT, která se tak zařadila do sítě celorepublikových center. Provoz je zajištěn vyškoleným personálem, kdy lékaři i středně zdravotnický personál absolvoval odpovídající kurz - léčba závislosti na tabáku.

Lůžková část

Lůžkové oddělení zajišťuje péči pro pacienty s nemocemi spadajícími do oboru TRN, a to na jedné 25-ti lůžkové jednotce v 5.patře pavilonu N v areálu nemocnice. Na dané oddělení je výtahem zajištěn bezbariérový přístup.

V přízemí budovy se nachází ambulantní a vyšetřovací část oddělení, jejíž provoz je zajištěn atestovaným lékařem v oboru TRN ve spolupráci s vyškolenými sestrami k provádění základních i specializovaných výkonů.

Oddělení je členěno do 10 pokojů 3-lůžkových a 2-lůžkových. Všechny pokoje jsou vybaveny umyvadlem s přívodem teplé a studené vody, v oknech jsou stahovací žaluzie. Každý pokoj je vybaven barevným TV přijímačem napojeným na společnou anténu. Poplatek za využívání TV je 40 Kč/den.

Na oddělení jsou toalety a koupelna. Je zde umístěna vybavená kuchyně, jídlo je klientům podáváno přímo na pokoje. Na oddělení je uzamykatelná šatna pro klienty, cennosti lze uložit do trezoru.

Provoz oddělení se řídí ústavním provozním řádem a dále potřebami vycházejícími ze specifikace oboru TRN. Návštěvní hodiny jsou denně od 14:00 – 18:00 hodin, po domluvě lze zajistit individuální návštěvní hodiny či trvání doby návštěvy.

Oddělení TRN zajišťuje konziliární činnost pro ostatní lůžkové stanice, úzce spolupracuje se všemi obory nemocnice a také s pracovišti vyššího typu.

   
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924