+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Kontakt:
Mgr. Lenka Hanková
budova ředitelství, pavilon A
tel.: (+ 420) 553 766 102
mobil: (+ 420) 603 852 598
e-mail: ombudsman@snopava.cz
Osobní setkání je možné vždy na základě vzájemné telefonické nebo e-mailové domluvy.
Organizační zajištění mimo provozní dobu:   sekretariát ředitele
tel.: (+420) 553 766 101, e-mail: sekretariat@snopava.cz
Mgr. Lenka Hanková

Hlavním posláním ombudsmana Slezské nemocnice v Opavě je poskytnutí pomoci pacientům či jejich nejbližší rodině, příbuzným a přátelům při řešení problémů, které nastaly v souvislosti s léčbou ve Slezské nemocnici a hájit jejich práva.

Povinností ombudsmana je, v těsné spolupráci s vedením nemocnice a s vedením jednotlivých oddělení, prošetřit podanou stížnost či podnět, navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a v zákonné lhůtě písemně odpovědět stěžovateli.

Prošetřením stížností a podnětů, jejich řešením a kontrolou plnění přijatých opatření tak přispívá k trvalému zlepšování kvality poskytované péče nemocnice.

Jakým způsobem se můžete na nemocničního ombudsmana obracet se svými požadavky?

•  písemně - na adresu Ombudsman, Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01  OPAVA

•  elektronickou poštou na adresu ombudsman@snopava.cz

•  telefonicky – viz. kontakt

•  osobním podáním přímo ombudsmanovi na jeho pracovišti.

Z MÉDIÍ
 
   
 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924