V letošním roce získali všichni zdravotní klauni certifikát z berlínské univerzity Steinbeis-Hochschule Berlin, pod niž spadá i International Institute for Medical Clownng.

Občanské sdružení Zdravotní klaun se tak stalo první organizací svého druhu na světě, která má certifikované zdravotní klauny.

Tato akreditace je zárukou profesionality zdravotních klaunů, kteří přicházejí za nemocnými dětmi také do naší nemocnice.Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři