Od pátku 12. 6. 2020 jsou umožněny návštěvy pacientů SN v Opavě, mimo oddělení Interní, Plícní, Infekční a Geriatrické.

Je nutno dodržovat přijatá preventivní opatření:

  • Max jedna osoba u pacienta (netýká se doprovodu)
  • Návštěva musí mít vlastní roušku a před vstupem provést dezinfekci rukou
  • Max délka návštěvy 30 minut
  • Doba určená pro návštěvy od 15:00 do 17:00 hodin
  • Navštěvující osoba nesmí jevit známky onemocnění (rýma, kašel, teplota…)

Další případné změny provedeme následně po zhodnocení epidemiologické situace v regionu ke dni 30.6.2020

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel SNOSmluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři