Od 5. 5. 2021 se interní, osteologická a nutriční ambulance přesouvá z pavilonu F do přízemí pavilonu N (prostory bývalé gastro ambulance). 

Ambulance bude viditelně označena cedulkami, v případě nových pacientů se informujte na registru pavilonu N.

Telefonní klapky zůstávají stejné - 553 766 787 (sestra + objednávky), 553 766 891 (lékař).

Provozní doba ambulance je zachována.

Vrchní sestra GDO, Mgr. Monika JanáčováSmluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři