Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 2. 7. 2021 se od 9. 7. 2021 nastavuje následující režim návštěv hospitalizovaných pacientů:

1. Návštěvní hodiny jsou každý den v čase od 15:00 do 17:00 hodin.

2. Zákaz návštěv nadále platí u pacientů, kteří jsou v karanténě z důvodu infekčního onemocnění.

3. Počet návštěvníků u jednoho pacienta ve stejném čase je omezen na 30 minut a na jednu osobu.

4. Navštěvující osoba počká u vstupu na oddělení příchodu zaměstnance nemocnice, kterému předloží jedno z níže uvedených:

  1. negativní výsledek antigenního testu, který nesmí být starší 72 hodin, nebo
  2. negativní výsledek testu na PCR, který nesmí být starší než 7 dní, nebo
  3. potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 (laboratorně potvrzeného), ne staršího 180 dní, nebo
  4. mezinárodní certifikát o prodělaném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky, v případě dvoudávkového schématu podle SPC, uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky, v případě jednodávkového schématu podle SPC, uplynulo nejméně 14 dní.

5. Zaměstnanec nemocnice zkontroluje, zda návštěva nejeví příznaky onemocnění Covid-19.

6. Navštěvující osoba si pod dohledem zaměstnance při vstupu vydezinfikuje ruce.

7. Pacient i navštěvující osoba mají po celou dobu návštěvy nasazený respirátor FFP2.

8. Návštěvy udržují odstup min. 2 metry mezi různými osobami.

9. Zaměstnanec nemocnice může kdykoliv návštěvu z provozního důvodu ukončit.Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři