Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od 21. 10. 2021 ve Slezské nemocnici Opava plošný zákaz návštěv.

Zákaz se nevztahuje na doprovod u porodu, doprovod zákonného zástupce u dětských pacientů a návštěvu u pacienta v terminálním stádiu onemocnění.

Vedení Slezské nemocniceSmluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři