Doporučení pro návštěvníky a pacienty Slezské nemocnice:

Počet pozitivních případů onemocnění Covid-19 se aktuálně zvyšuje v celé Evropě včetně České republiky a ani náš kraj není výjimkou.

Žádáme Vás proto o vstřícnost a ohleduplnost při návštěvě naší nemocnice a hospitalizovaných pacientů. Současnou situaci nechceme řešit striktním zákazem návštěv a příkazem použití respirátorů (což však není vyloučeno při zhoršení situace).

Obracíme se proto na Vás s žádostí o zvážení nutnosti a četnosti návštěv Vašich blízkých v nemocnici. Zároveň doporučujeme, abyste při vstupu do nemocnice používali ochranu nosu a úst a v případě, že jevíte známky onemocnění (kašel, rýma, teplota apod.) svou návštěvu v nemocnici i ambulanci odložili. Chraňme společně naše zdraví.

Děkujeme za pochopení.

Vedení Slezské nemocniceSmluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři