Dne 20. října 2015 byl úspěšným auditem certifikačního orgánu Certline završen dlouhodobý proces řízení a nastavení kvality na Centrální sterilizaci. Oddělení Chirurgie  ve Slezské nemocnici v Opavě, pod vedením prim. MUDr. Jiřího Hájka a vrchní sestry Bc. Hany Hozové, získalo certifikát kvality dle ČSN EN ISO 13485:20152 pro sterilizaci zdravotnických prostředků. Jedná se o mezinárodně uznávanou normu řízení kvality pro zdravotnické prostředky.

 

  Centrální sterilizace, kterou vede staniční sestra Ludmila Manová, úspěšně prokázala uplatnění a zavedení systému managementu kvality v souladu s mezinárodní normou ISO, kterou v současnosti získal zatím minimální počet centrálních sterilizací v České republice.

  Svým vybavením patří Centrální sterilizace k nejmodernějším v České republice. Poskytuje služby nejen pro oddělení Slezské nemocnice, ale také pro externí lékaře a další externí pracoviště (190 externích zákazníků - obvodní lékaři, zdravotnické ústavy, kosmetické i tetovací salony).  Činnost Centrální sterilizace uvnitř nemocnice je nejvíce spjata s činností na Centrálních operačních sálech SNO. Je zde využíván počítačový systém Medix, který umožňuje bezpečné a okamžité zajištění sterilního materiálu a instrumentária k operačním výkonům - plánovaným i akutním. Jako první v republice bylo naše pracoviště vybaveno plazmovým prokládacím sterilizátorem Sterrad 200™. V roce 2013 jsme obnovili plazmový sterilizátor za moderní PlazMax 80.


Web od Linelab.