Geriatrické a doléčovací oddělení Slezské nemocnice připravilo pro své hospitalizované pacienty odloučené od rodin a přátel videotelefonní hovory za pomocí aplikace Skype.

Všichni pacienti byli dne 3. 4. 2020 otestováni pomocí testů PCR na COVID-19 a všechny testy jsou negativní. Bohužel zdravotní stav pacientů z důvodů nedoléčení ještě neumožňuje vrátit se zpět do domácího prostředí.

Naše oddělení má pacienty umístěné na dvou lůžkových stanicích. Na obou odděleních máme v notebooku aplikaci Skype a pomocí videohovoru tak mohou pacienti komunikovat se svými blízkými.

Rádi bychom vyzvali ke spolupráci vnoučata nebo občany, kteří jsou zdatní IT technice, aby pomohli potřebnou aplikaci rodinám hospitalizovaných nainstalovat do PC. Následně můžete kontaktovat personál na daných odděleních F nebo L3. Pro zajištění kontinuální komunikace je nutné se domluvit s personálem na oddělení na určitém komunikačním čase.

Touto cestou chce vedení Slezské nemocnice umožnit pacientům GDO snadnější komunikaci a zpříjemnit jim nejen Velikonoční svátky, ale celé toto krizové období.

Primář MUDR. Ingrid Rýznarová, vrchní sestra GDO Mgr. Monika Janáčová


Web od Linelab.