Nejmodernější babybox nahradil jedenáct let starou schránku ve Slezské nemocnici v Opavě. Zařízení je opět umístěno na budově Transfuzního centra Slezské nemocnice v Opavě, k němuž je snadný přístup z Olomoucké ulice.

V opavském babyboxu bylo dosud odloženo 5 nechtěných novorozenců. Na pořízení nového babyboxu, který je vyhřívaný i klimatizovaný, výraznou měrou (100.000,- Kč) přispěl Moravskoslezský kraj.

Slavnostního uvedení nového babyboxu do provozu se zúčastnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví MUDr. Martin Gebauer, Ludvík Hess /zakladatel Babyboxu v ČR/, primář Dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Dalibor Hudec, MBA a zástupkyně náměstka pro léčebnou péči Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Ingrid Rýznarová a další hosté i dárci.

Jiří Krušina,
mluvčí SNO a SZZ Krnov
telefon: 724 014 860

  

Web od Linelab.