17. července 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KHS OSTRAVA

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává vzhledem k pandemické situaci v kraji toto mimořádné opatření mající za cíl minimalizovat další šíření nemoci v populaci (omezení shromážďování a návštěv rizikových skupin obyvatel a používání prostředků individuální ochrany).

Pokyny Mimořádné opatření KHS Ostrava ze dne 17. 7. 2020

23. března 2020

ALGORITMUS PRO TESTOVÁNÍ COVID-19

Ve spolupráci s HZS MSK Vám v příloze přikládáme nový algoritmus pro testování COVID-19 na odběrových místech.
Tento algoritmus byl vypracován dne 19.3.2020, může být dále upravován v závislosti na změnách epidemiologické situace a dalších souvisejících okolnostech.

Vedení Slezské nemocnice v Opavě

Pokyny Algoritmus pro testování COVID-19 na odběrových místech

19. března 2020

PROSBA VEDENÍ NEMOCNICE

Vedení Slezské nemocnice v Opavě se obrací na všechny návštěvníky, pacienty a dodavatele, aby z důvodu ochrany všech zdravotníků vstupovali do prostoru nemocnice minimálně s rouškou přes nos a ústa a dodržovali hygienické návyky. Děkujeme za pochopení a zajištění bezpečí pro naše zaměstnance.

Slezská nemocnice v Opavě
Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel

POKYNY A DOPORUČENÍ PRO RIZIKOVÉ HEMATO-ONKOLOGICKÉ PACIENTY HEMATOLOGICKÝCH AMBULANCÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE

Pokyny Pokyny a doporučení pro rizikové hemato-onkologické pacienty v souvislosti s koronavirem

18. března 2020

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Společnost pro transfuzní lékařství, vydala pro zdravotnická zařízení transfuzní služby v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace toto doporučení.

Doporučená opatření Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP pro zdravotnická zařízení transfuzní služby

INFORMACE PRO TĚHOTNÉ ŽENY V SOUVISLOSTI S COVID-19

Vážené a milé těhotné ženy a rodičky. Dovolte, abychom Vám podali informace o současné situaci v souvislosti s pandemií chřipky COVID-19 a možných důsledcích této infekce v graviditě a při porodu.

Informace pro těhotné ženy v souvislosti s COVID-19

16. března 2020

OMEZENÝ PROVOZ VŠECH NEAKUTNÍCH AMBULANCÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE

V důsledku nařízení vlády ČR a současné epidemiologické situace jsme nuceni s okamžitou platností omezit provoz těchto ambulancí a to takto: lékaři budou řešit pouze akutní změnu zdravotního stavu, která nesnese odkladu, vydávat e-recepty. Plánované a preventivní kontroly budou zrušeny a zatím nebudou stanoveny náhradní termíny. Toto opatření je platné i pro elektronické objednávání kontrol. Řešení je v kompetenci jednotlivých primářů. Neomezený provoz mají příjmové ambulance, ostatních ambulancí se týká tento provoz.

Omezený provoz je u těchto ambulancí:

• ARO - ambulance bolesti, nutriční ambulance, anesteziologická ambulance,
• Dětské oddělení - gastroenterologická, alergologická, kardiologická, endokrinologická, odborná ambulance,
• Geriatricko-doléčovací oddělení - geriatrická, osteologická, nutriční ambulance,
• Gynekologicko-porodnické oddělení - denní ambulance,
• Chirurgie - flebologická, proktologická, dětská, mamární, viscerální,
• Infekční oddělení- odborná ambulance,
• Interní oddělení - diabetologická, endokrinologická, gastroenterologická, nefrologická, kardiologická, onkologická ambulance,
• Kožní oddělení - lymfologická, venerologická, odborná ambulance,
• Neurologické oddělení - neurologická ambulance, neurosonografie,
• Oční oddělení - oční ambulance,
• ORL - chronická ambulance,
• Ortopedie - chronická ambulance,
• Rehabilitační oddělení - ambulance,
• Plicní oddělení - chronická ambulance,
• Urologické oddělení - chronická ambulance,
• RTG - preventivní mamografie

V lůžkovém provozu nemocnice zastavujeme plánované příjmy tam, kde není nebezpečí z prodlení.

Zastavujeme plánovanou operativu - poslední operační den je 18. 3. 2020. Následně budou operováni pouze pacienti s akutními stavy. Na porodnickém oddělení ukončujeme od 16. 3. 2020 přítomnost otců u porodu.

TAKÉ SLEZSKÁ NEMOCNICE ZŘIZUJE ODBĚROVÉ MÍSTO

Slezská nemocnice v Opavě zřizuje v souvislosti s koronavirovou infekcí odběrové místo:

• funkčnost od pondělí 16. 3. 2020 od 13:00 hodin
• provoz 24/7
• odběry pouze u pacientů s doporučením epidemiologa!!!
• prozatím nebudeme provádět odběry samoplátcům
• systém odběru - Rapid test ( pacient je ve vozidle, příjezd k zadnímu traktu infekčního oddělení S ), místo kryté stanem ( HZS )
• účast zástupců městské policie

Systém fungování místa:

• příjezd pacienta na stanoviště,
• volání na kontaktní číslo 739 045 603,
• kontaktování pacientů personálem, jejich příjem a zápis,
• zajištěno ve spolupráci se ZS, KHS.

Slezská nemocnice v Opavě
Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel


12. března 2020

SADA AKTUÁLNĚ PLATNÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Zde naleznete sadu aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a dalších doporučení a informací, které se týkají nebo by se mohly týkat jak Vašich zdravotnických zařízení, jakožto poskytovatelů nejširšího spektra zdravotní péče, tak případně konkrétních zaměstnanců.

Mimořádné opatření o zákazu prodeje osobních ochranných prostředků třídy FFP3
Mimořádné opatření o karanténě po návratu z Itálie
Mimořádné opatření o zákazu návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče
Mimořádné opatření o kontrolách na hraničních přechodech
Mimořádné opatření o uzavření základních a středních škol
Mimořádné opatření o zákazu konání akcí nad 100 zúčastněných osob

9. března 2020

KARANTÉNA A JAK SE V NÍ CHOVAT

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydala dne 9. 3. 2020 karanténní opatření a doporučení, jak se v karanténě chovat. Doporučení jsou v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN.

Karanténa a jak se v ní chovat

8. března 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 6. 3. 2020

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 3. 2020

3. března 2020

INFORMACE ŘEDITELE NEMOCNICE

Vážení pacienti,

pokud jste se v posledních 14 dnech vrátili z oblasti s hromadným výskytem koronavirové infekce (Čína, Jižní Korea, Severní Itálie - Lombardie, Benátsko) a současně máte chřipkové příznaky (zejména horečku, kašel, dušnost), NEPŘICHÁZEJTE DO AMBULANCÍ NEMOCNICE, ale volejte na telefonní číslo 112, kde se domluvíte na dalším postupu, vyšetření a dalších opatřeních.

Uvědomte si, že Vaše přítomnost v čekárnách nemocnice může ohrozit další přítomné pacienty a také personál naší nemocnice.

Děkujeme za akceptování naší žádosti.

Slezská nemocnice v Opavě
Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel

Další informace a doporučení:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Státní zdravotní ústav
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Aktuální počty nakažených (a zemřelých) pacientů ve světěSmluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři