Pokyny pro pacienty k odběru na COVID-19 ve Slezské nemocnici v Opavě:

Pacienti musí být k odběru COVID-19 objednáni.

Indikace k odběru:

1. Praktickým lékařem (PL)
2. Krajskou hygienickou zprávou MSK (KHS)
3. Preventivní PCR - hrazeno 2x do měsíce ZP

Praktický lékař, KHS:

PL nebo KHS zaregistruje pacienta do systému UZIS, tím se dostane do evidence a je mu vytvořena žádanka.

POZOR: Bez indikace PL nebo KHS a založené žádanky v systému UZIS se pacient nemůže k odběru objednat!!! 

S vystavenou žádankou založenou PL či KHS se pacient musí přihlásit do systému RESERVATIC, kde se na PCR testy objedná na stanovený den (lékařem nebo hygienikem), k odběru na OM do Slezské nemocnice v Opavě.

Následně pacient obdrží SMS nebo email o potvrzení rezervace odběru (datum, čas). SMS zprávu si uchovejte, na odběrovém místě mohou požadovat potvrzení Vaší rezervace.

Preventivní PCR – hrazeno 2x do měsíce ZP:

U preventivních testů PCR je povinnost dodržet maximální povolený počet stěrů za měsíc, což dle mimořádného opatření MZ ČR je 2x. Objednat se musíte v reservačním systému Reservatic a sebou si vytiskněte toto čestné prohlášení, které odevzdáte na odběrovém centru.

Objednávejte se zde:

V případě, že se pacient nemá možnost objednat přes rezervační systém RESERVATIC, může si termín objednat přímo na OM SNO.

Objednávky jsou dostupné na telefonním čísle 553 766 992 v pracovní době PO - PA v čase 8:00 - 11:00 hodin. Zde Vám sdělíme čas, kdy se dostavíte k odběru, a zaevidujeme Vás do systému. V tuto chvíli již SMS o rezervaci neobdržíte.

Při objednání budete vyzváni k poskytnutí níže uvedených údajů:

  • Jméno a příjmení
  • Datum narození + rodné číslo (číslo pojištěnce)
  • Pojišťovna
  • Adresa
  • Telefon
  • Jméno praktického lékaře indikujícího odběr, případě indikace KHS, nahlásíte KHS

Pracovník OM zkontroluje Vaši zaevidovanou žádanku v systému UZIS a zaregistruje Vás k odběru.

K odběrům se dostavte pouze automobilem a to z důvodu snížení rizika přenosu nákazy. U vrátnice při vjezdu do areálu předložte cedulku COVID-19, kterou si doma připravíte (stačí napsat na papír COVID 19). Tím se prokážete, že jedete na odběr, tuto cedulku použijete i na výjezd ze SNO.

Na OM (odběrovém místě) obdržíte lístek s pokyny k případnému sdělení výsledku v případě, když neobdržíte výsledek prostřednictvím SMS.

Pokyny ke sdělení výsledků odběru

Výsledek odběru obdržíte prostřednictvím SMS na mobilní číslo, které jste uvedli.

Certifikát s výsledkem testu PCR získáte na této adrese: https://ocko.uzis.cz

Odběrové místo - odběrový stan:

• Celá trasa je vyznačená viditelnými cedulemi.
• Trasa je nastavena tak, aby pacienti mohli projet bez komplikací.
• Odběry se provádí v tzv. odběrovém stanu kvalifikovanými pracovníky.
• Odběrový stan se nachází u zadní části Infekčního oddělení.

Odběr:

• Při dojezdu do odběrového stanu pacient zastaví a stáhne okénko.
• Připravený tým odebere stěr.
• Při odběru pacient obdrží lísteček s informacemi.
• Poté pacient zavře okénko a projíždí stanem zpět k vrátnici.

V případě, že pacient nebude v systému SNO, bude personálem vyzván k předložení SMS, kterou obdržel při objednání. Pacienti, kteří nebudou mít registrační SMS, nebudou setřeni. Pacient je povinen registrační SMS na vyzvání předložit!!!

Rozpis hodin odběrového místa:

Provozní doba odběrového místa je od 7:00 do 15:00 hodin.

Stěry se provádí v časech:

Pondělí - Pátek : 7:00 - 13:00 hodin

Sobota: 8:00 - 11:00 hodin

Vždy pouze objednaní pacienti.

Prosíme, dodržujte tyto stanovené časy. Nechoďte pěšky k odběru do nemocnice !!!

Vyčkejte na sdělení z nemocnice, kdy se máte k odběru dostavit, tento termín je nutno dodržet.

Respektujte pokyny odběrového týmu na místě.

Žádáme o maximální schovívavost k odběrovému týmu, jejich práce je velice náročná.Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři