Pokyny pro pacienty k odběru na COVID-19 ve Slezské nemocnici v Opavě:

Pacienti musí být k odběru COVID-19 objednáni.

Hrazeno z veřejného zdravotního pojištění - nutná indikace k odběru:

 • Všeobecný praktický lékař (VPL) nebo Praktický lékař pro děti a dorost (PLDD)
 • Ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče
 • Ambulantní lékař vybraných odborností – ORL, infektolog, pneumolog, LPS, internista

Registrace a objednání:

Lékař zaregistruje pacienta do systému ÚZIS, tím se dostane do evidence a je mu vytvořena žádanka.

POZOR: Bez indikace a založené žádanky v systému UZIS se pacient nemůže k odběru objednat!!! 

S vystavenou žádankou založenou lékařem/KHS se pacient musí přihlásit do systému RESERVATIC, kde se na PCR testy objedná na stanovený den (lékařem nebo hygienikem), k odběru na OM do Slezské nemocnice v Opavě.

Následně pacient obdrží SMS nebo email o potvrzení rezervace odběru (datum, čas). SMS zprávu si uchovejte, na odběrovém místě mohou požadovat potvrzení Vaší rezervace.

Objednávejte se zde:

V případě, že se pacient nemá možnost objednat přes rezervační systém RESERVATIC, může si termín objednat přímo na OM SNO.

Objednávky jsou dostupné na telefonním čísle 553 766 992 v pracovní době PO - PA v čase 8:00 - 11:00 hodin. Zde Vám sdělíme čas, kdy se dostavíte k odběru, a zaevidujeme Vás do systému. V tuto chvíli již SMS o rezervaci neobdržíte.

Při objednání budete vyzváni k poskytnutí níže uvedených údajů:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození + rodné číslo (číslo pojištěnce)
 • Pojišťovna
 • Adresa
 • Telefon
 • Jméno praktického lékaře indikujícího odběr

K odběrům se dostavte pouze automobilem a to z důvodu snížení rizika přenosu nákazy.

Na OM (odběrovém místě) obdržíte lístek s pokyny k případnému sdělení výsledku v případě, když neobdržíte výsledek prostřednictvím SMS.

Pokyny ke sdělení výsledků odběru

Výsledek odběru obdržíte prostřednictvím SMS na mobilní číslo, které jste uvedli.

Certifikát s výsledkem testu PCR získáte na této adrese: https://ocko.uzis.cz

Odběrové místo - odběrový stan:

 • Celá trasa je vyznačená viditelnými cedulemi.
 • Trasa je nastavena tak, aby pacienti mohli projet bez komplikací.
 • Odběry se provádí v tzv. odběrovém stanu kvalifikovanými pracovníky.
 • Odběrový stan se nachází v prostorách Psychiatrické nemocnice s průjezdem Slezskou nemocnicí.

Odběr:

 • Při dojezdu do odběrového stanu pacient zastaví a stáhne okénko.
 • Připravený tým odebere stěr.
 • Při odběru pacient obdrží lísteček s informacemi.
 • Poté pacient zavře okénko a projíždí stanem k vrátnici v PNO (dle ukazatelů).

V případě, že pacient nebude v systému SNO, bude personálem vyzván k předložení SMS, kterou obdržel při objednání. Pacienti, kteří nebudou mít registrační SMS, nebudou setřeni. Pacient je povinen registrační SMS na vyzvání předložit!!!

Rozpis hodin odběrového místa:

Provozní doba odběrového místa je Středa od 7:00 do 09:00 hodin.

Stěry se provádí v časech: 7:00 - 9:00 hodin

Vždy pouze objednaní pacienti.

Prosíme, dodržujte tyto stanovené časy. Nechoďte pěšky k odběru!!!

Respektujte pokyny odběrového týmu na místě.

Žádáme o maximální schovívavost k odběrovému týmu, jejich práce je velice náročná.

 

 


Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři