Pokyny pro pacienty přo odběru na COVID-19 ve Slezské nemocnici v Opavě:

Pacienti mohou být k odběru COVID-19 objednáni:

1. Praktickým lékařem (PL)
2. Krajskou hygienickou zprávou MSK (KHS)

Pacienti jsou zaregistrováni PL nebo KHS do aplikace MSK, tím se dostanou do evidence objednaných. Členové odběrového místa takto zjistí, že je pacient objednán.

PL nebo KHS poučí pacienta o tom, že k odběrům COVID-19 musí dostavit pouze automobilem (nesmí dojít pěšky). U vrátnice při vjezdu do areálu pacient sdělí, že jede na odběr COVID-19.

Ideální je, aby měl pacient napsanou cedulku ODBĚR - COVID-19, kterou pouze ukáže přes okno a nemusí komunikovat se vstupní kontrolou.

V případě, že pacient je imobilní, nebo mu jeho zdravotní stav nedovolí se do Odběrového místa dopravit, zvolí KHS možnost odběru doma za pomocí výjezdového týmu ZZS MSK. Výjezdový tým zajistí KHS a vyšle je k pacientovi, toto se děje pouze po jejich linii, řídí si to sami. Pacient čeká doma, KHS mu pouze sdělí, kdy dojedou, nikam se nevolá, pacient pouze čeká.

Bude-li Praktický lékař, po zhodnocení zdravotního stavu pacienta, vyžadovat odběr v domácím prostředí, musí vždy kontaktovat KHS MSK, která výjezdový tým zajistí.

Postup členů odběrového týmu:

• Členové odběrového týmu kontaktují pacienta a domluví se s ním na daný den a hodinu.
• Sdělí pacientovi, že musí dojet pouze autem – u vjezdu do areálu ukáže přes okno cedulku ODBĚR-COVID-19.
• Již při telefonním hovoru se snaží pacientovi vysvětlit odběrový tým, kudy dojede k Odběrovému místu.
• Členové OT se vždy snaží, aby dojeli všichni členové jedné domácnosti najednou.
• Členové OT sdělují výsledky stěrů na základě zavolání pacienta. Kontakt pacient obdrží ihned po stěru. Pro identifikaci musí pacient vždy sdělit celé své RČ. Po té mu bude sdělen výsledek. Zpravidla je do 24 hodin.

Lístek, který pacienti obdrží, obsahuje:

Pokyny ke sdělení výsledků odběru

Při odběru na koronavir, volejte na výsledek až za 24 hodin po odběru na číslo 553 766 222 v čase: pondělí až pátek od 8:00 - 10:00, 13:00 - 14:00.
Sestře sdělíte důvod volání - výsledek odběru na koronavir, nahlásíte své jméno a příjmení.
Budete vyzváni k sdělení rodného čísla, včetně lomítka, proto si připravte občanský průkaz nebo kartičku pojištěnce.

Odběrové místo - odběrový stan:

• Celá trasa je vyznačená viditelnými cedulemi. Dopravu koordinuje také policista Městské policie.
• Trasa je nastavena tak, aby pacienti mohli projet bez komplikací.
• Odběry se provádí v tzv. odběrovém stanu kvalifikovanými pracovníky.
• Odběrový stan se nachází u zadní části Infekčního oddělení.

Odběr:

• Při dojezdu do odběrového stanu pacient zastaví a stáhne okénko.
• Připravený tým odebere stěr.
• Po odběru pacient obdrží lísteček, kde je napsán telefonní kontakt, kde si pacient za 24 hodin může zavolat na výsledek.
• Poté pacient zavře okénko a projíždí stanem zpět k vrátnici.

Rozpis hodin odběrového místa:

Provozní doba: Pondělí - Pátek : 7:00 - 15:00 hod.

Doba určená pro odběr stěrů (ordinační doba) je v časech:

Pondělí - Pátek : 8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00 hod.

Prosíme, dodržujte tyto stanovené časy. Nechoďte pěšky k odběru do nemocnice !!!

Vyčkejte na sdělení z nemocnice, kdy se máte k odběru dostavit, tento termín je nutno dodržet.

Respektujte pokyny odběrového týmu na místě.

Žádáme o maximální schovívavost k odběrovému týmu, jejich práce je velice náročná.Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři