Pokyny pro pacienty k odběru na COVID-19 ve Slezské nemocnici v Opavě:

Pacienti mohou být k odběru COVID-19 objednáni:

1. Praktickým lékařem (PL)
2. Krajskou hygienickou zprávou MSK (KHS)

Pacienti jsou zaregistrováni PL nebo KHS do aplikace MSK, tím se dostanou do evidence objednaných.

Členové odběrového místa takto zjistí, že je pacient objednán. Objednaný pacient obdrží SMS s datem a dnem odběru (den dopředu v odpoledních hodinách).

K odběrům se dostavte automobilem, výjimečně můžete dojít pěšky. U vrátnice při vjezdu do areálu předložte cedulku COVID-19, kterou si doma připravíte (stačí napsat na papír COVID 19). Tím se prokážete, že jedete na odběr, tuto cedulku použijete i na výjezd ze SNO.

Na OM (odběrovém místě) obdržíte lístek s pokyny k případnému sdělení výsledku v případě, kdy neobdržíte výsledek prostřednictvím SMS.

Pokyny ke sdělení výsledků odběru

Při odběru na koronavir obdržíte do 24 hodin výsledek prostřednictvím SMS. V případě, že Vám výsledek nedojde, volejte až za 24 hodin po odběru na číslo 553 766 222 nebo 739 045 603 pouze v pracovní době a v čase: pondělí až pátek od 8:00 - 10:00, 13:00 - 14:00 hodin.

Pracovníkovi OM sdělíte důvod volání - výsledek odběru na koronavir, nahlásíte své jméno a příjmení. Budete vyzváni k sdělení rodného čísla, včetně lomítka, proto si připravte občanský průkaz nebo kartičku pojištěnce.

Odběrové místo - odběrový stan:

• Celá trasa je vyznačená viditelnými cedulemi.
• Trasa je nastavena tak, aby pacienti mohli projet bez komplikací.
• Odběry se provádí v tzv. odběrovém stanu kvalifikovanými pracovníky.
• Odběrový stan se nachází u zadní části Infekčního oddělení.

Odběr:

• Při dojezdu do odběrového stanu pacient zastaví a stáhne okénko.
• Připravený tým odebere stěr.
• Při odběru pacient obdrží lísteček s informacemi.
• Poté pacient zavře okénko a projíždí stanem zpět k vrátnici.

Rozpis hodin odběrového místa:

Provozní doba:

Pondělí - Pátek : 7:00 - 15:00 hod. , Sobota, Neděle, svátky: 8:00 - 11:00 hod.

Pouze objednaní pacienti.

Prosíme, dodržujte tyto stanovené časy. Nechoďte pěšky k odběru do nemocnice !!!

Vyčkejte na sdělení z nemocnice, kdy se máte k odběru dostavit, tento termín je nutno dodržet.

Respektujte pokyny odběrového týmu na místě.

Žádáme o maximální schovívavost k odběrovému týmu, jejich práce je velice náročná.Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři