Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

NÁMĚSTEK / NÁMĚSTKYNĚ PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI
Požadujeme :
• vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu zdravotnického směru,
• odbornou způsobilost všeobecné sestry dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění,
• 10 let odborné praxe a praxe s řízením zdravotnického týmu,
• organizační, řídící a komunikační schopnosti,
• písemně vypracovanou koncepci rozvoje a řízení úseku ošetřovatelství ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o. (zašlete společně s přihláškou nebo nejpozději 1 týden před konáním výběrového řízení e-mailovou formou na adresu barbara.duskova@nemocnice.opava.cz).
Nabízíme :
• odpovídající platové podmínky,
• manažerskou pracovní pozici na akreditovaném pracovišti.
Nástup : dle dohody
Přílohy k přihlášce do výběrového řízení :
• strukturovaný profesní životopis,
• doklady o dosaženém vzdělání (notářsky ověřené),
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
• čestné prohlášení uchazeče/-ky, že proti němu/ní není vedeno trestní řízení,
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
• vlastní návrh koncepce řízení úseku ošetřovatelství.
Přihlášku do výběrového řízení řízení se všemi přílohami zasílejte do 6. 4. 2018 (včetně) na adresu:
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Mgr. Barbara Dušková
oddělení ŘLZ
Olomoucká 470/86
746 01 Opava
e-mail: barbara.duskova@nemocnice.opava.cz
 
   
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924