+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

PRIMÁŘ INTERNÍHO ODDĚLENÍ
Požadavky :
• specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství,
• praxi v oboru minimálně 10 let, z toho minimálně 3 roky ve vedoucí pracovní pozici,
• osobnostní a profesní předpoklady pro řízení zdravotnického týmu.
Přílohy k přihlášce do výběrového řízení :
• strukturovaný profesní životopis,
• doklady o dosaženém vzdělání,
• licenci ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře,
• platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
• čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno trestní řízení,
• písemně vypracovanou koncepci rozvoje interního oddělení.
Kontakt :
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel Slezské nemocnice
tel: 553 766 101
e-mail: ladislav.vaclavec@snopava.cz
Přihlášku do výběrového řízení řízení se všemi přílohami zasílejte do 10. 10. 2019 na adresu:
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Mgr. Barbara Dušková
oddělení ŘLZ
Olomoucká 470/86
746 01 Opava
e-mail: barbara.duskova@snopava.cz
 
   
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924