+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

VRCHNÍ SESTRA INTERNÍHO ODDĚLENÍ
Požadavky :
• odborná způsobilost všeobecné sestry dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění,
• ukončené specializační studium v oboru výhodou (Ošetřovatelská péče v interních oborech, Intenzivní péče apod.),
• minimálně 10 let odborné praxe v oboru ošetřovatelství, praxe v interním oboru výhodou,
• dobré organizační a řídící schopnosti,
• znalost práce na PC,
• flexibilita.
Přílohy k přihlášce do výběrového řízení :
• strukturovaný profesní životopis,
• doklady o dosaženém vzdělání,
• aktuální výpis z rejstříku trestů,
• čestné prohlášení uchazeče/-ky, že proti němu/ní není vedeno trestní řízení,
• vlastní návrh koncepce a vize práce vrchní sestry na interním oddělení.
Přihlášku do výběrového řízení řízení se všemi přílohami zasílejte do 31. 5. 2019 na adresu:
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Mgr. Barbara Dušková
oddělení ŘLZ
Olomoucká 470/86
746 01 Opava
e-mail: barbara.duskova@snopava.cz
 
 
   
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924