+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Zařízení péče o děti předškolního věku ve Slezské nemocnici v Opavě:
-  je provozováno od 2.1.2014 v nově rekonstruované budově R v areálu Slezské nemocnice v Opavě,
-  přijímá pouze děti zaměstnanců Slezské nemocnice v Opavě,
-  je provozováno v pracovní dny od 5.45 do 16.30 hodin (po osobní dohodě s rodiči a podle potřeby lze otevřít zařízení před 5.45 a
ukončit po 16.30 hodině),
-  přijímá děti ve věku od 2 do 6 let - v případě nezvládání hygienických návyků dítěte je možno si nosit papírové pleny,
-  kapacita zařízení je 24 dětí,
-  o děti se budou starat osoby, které splňují svým vzděláním kvalifikační předpoklady pro výkon práce pečující osoby dle pravidel
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
-  možnosti docházky dítěte - celodenní / půldenní, vždy však min. na 3 hodiny denně.
-  výše celodenního stravného je 61,- Kč / den (výše stravného bude odvozena od skutečné docházky dítěte do zařízení,
celodenní stravné zahrnuje svačinu, oběd, svačinu, pitný režim),
-  výše polodenního stravného je 53,- Kč / den (výše stravného bude odvozena od skutečné docházky dítěte do zařízení,
polodenní stravné zahrnuje 1 svačinu, oběd, pitný režim).
Hlavní výhody našeho zařízení:
• Nové moderně vybavené prostory.
• Možnost umístit dítě do zařízení během celého školního roku - i v době prázdnin.
• Firemní zařízení je situováno přímo v areálu Slezské nemocnice.
• Zařízení je pro děti již od dvou let věku.
• Prodloužená pracovní doba, či přizpůsobení se pracovní době rodičů.
• Možnost vidět své dítě i během pracovní doby.
• Možnost volby pobytu dítěte v zařízení dle směn a délky úvazku rodiče.
• Malé zařízení – skupina 24 dětí. Individuální přístup k dětem i jejich rodičům.
• Do budoucna individuální příprava předškolních dětí pro vstup do základního vzdělávání. Spolupráce s nejbližší základní školou
(základní škola Englišova).
• Odborný personál.
Podmínky pro přijetí dítěte:
1. Zákonný zástupce dítěte musí být zaměstnancem Slezské nemocnice v Opavě.
2. Vyplněný formulář „Přihláška dítěte k zápisu do zařízení péče o děti“. Najdete ke stažení ve složce Dokumenty nebo přímo
ve školce.
3. Volná kapacita firemního zařízení.
Zařízení péče o děti v SNO má již naplněnou kapacitu! Přihlášky ale lze průběžně podávat na podatelně SNO.
V případě volné kapacity budete informováni vedením Zařízení péče o děti v SNO.
 
   
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924