O nás

Naše oddělení nukleární medicíny poskytuje klinickým pracovištím spektrum diagnostických vyšetření v oboru nukleární medicíny občanům regionů Opava, Vítkov, Bruntál, Jeseník a dále i pro zdravotnická zařízení vzdálenějších regionů. Některá specializovaná vyšetření provádíme jako jediné pracoviště v Moravskoslezském kraji. Provádíme také ambulantní léčbu radionuklidy.

Jak vypadá vyšetření srdce v praxi na novém hybridním diagnostickém přístroji, který byl instalován v roce 2019 můžete shlédnout v následujícím videodokumentu. Ve videu se také dozvíte jak přístroj pracuje, jak probíhá příprava radiofarmak a také jak se na vyšetření podílí celý tým zaměstnanců oddělení nukleární medicíny.


Stručně o nukleární medicíně

Zdravotní služby poskytované na oddělení nukleární medicíny jsou prováděny v souladu s koncepcí oboru na základě žádanky lékaře požadujícího vyšetření a písemného informovaného souhlasu pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

Nukleární medicína používá k vyšetření funkce orgánů lidského těla radioaktivní látky. Tyto radioaktivní látky neboli radiofarmaka se s různou intenzitou akumulují ve tkáních a orgánech a emitované záření vycházející z těla pacienta je detekováno. Radiofarmaka jsou látky netoxické, většinou nealergizující.

Vyšetření spočívá v aplikaci malého množství radiofarmaka nejčastěji do žíly, také požitím či inhalačně (vdechováním) a následuje uložení pacienta pod přístroj (scintilační gamakameru), kde je snímán obraz vyšetřovaného orgánu (scintigrafie). Získaná data ze scintilační gamakamery se ukládají do databáze počítače a posléze jsou lékaři oddělení vyhodnocovány. Výsledek scintigrafie je odeslán požadujícímu lékaři.

Veškeré procesy na oddělení nukleární medicíny probíhají podle Místních standardních operačních postupů, které podrobně popisují účel, indikace, kontraindikace a způsob provedení jednotlivých vyšetření. Dále popisují i nutné přístrojové i personální vybavení. Tyto místní standardy důsledně vycházejí z Národních radiologických standardů pro nukleární medicínu, které jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 2/2016 nebo na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Radiační zátěž organizmu při scintigrafických vyšetřeních je nízká, zpravidla nižší či stejná jako u běžného rentgenového vyšetření. Pro rychlejší vyloučení radionuklidu z organizmu doporučujeme zvýšit příjem tekutin po vyšetření. Vyšetření pomocí radiofarmak mohou absolvovat všechny věkové kategorie včetně kojenců. V případě těhotenství a kojení se vyšetření provádí pouze tehdy, je-li nezbytně nutné.

Každé vyšetření má různou délku trvání. Čas mezi aplikací radiofarmaka a vlastním provedením vyšetření je různý v závislosti na vyšetřovaném orgánu. Pokyny k jednotlivým vyšetřením naleznete níže.

Radiofarmaka jsou pro Vás připraveny v den vyšetření na určitou hodinu. Jejich použitelnost je časově velmi omezena, proto se dostavte k vyšetření včas! Nemůžete-li se k vyšetření dostavit, buďte prosím tak laskaví a dejte nám to včas vědět, nejpozději den před vyšetřením. Kromě žádanky k vyšetření a průkazu zdravotní pojišťovny přiberte seznam léků, které pravidelně užíváte, eventuálně si je vezměte s sebou. Nezapomeňte na jídlo a tekutiny, případně knihu či časopis ke zpříjemnění čekání. Na našem oddělení je rovněž volně k dispozici internetové připojení.


Informace o průběhu a přípravě na jednotlivá vyšetření

Každý typ vyšetření může být různě modifikován a vyžaduje různě dlouhou dobu nezbytnou k jeho provedení.

Mezi jednotlivými fázemi vyšetření tráví pacienti volný čas dle vlastního uvážení, v některých případech se mohou vzdálit i mimo areál nemocnice. Přesné informace se dovíte před vlastní aplikací radiofarmaka v den vyšetření, orientačně se můžete řídit následujícím přehledem. Pro pacienty ze vzdálených míst, hůře pohyblivé či jen déle čekající, je k dispozici útulná čekárna, kde si v klidu mohou číst, sledovat televizní program nebo jen odpočívat.


Kde nás najdete?

Naše oddělení (pavilon B) se nachází po pravé straně při vstupu do areálu z Olomoucké ulice.


Provoz oddělení


Ordinační hodiny Provozní doba
Pondělí 6:30 - 15:00 6:00 - 15:30
Úterý 6:30 - 15:00 6:00 - 15:30
Středa 6:30 - 15:00 6:00 - 15:30
Čtvrtek 6:30 - 15:00 6:00 - 15:30
Pátek 6:30 - 14:00 6:00 - 14:00