Kontakty

   
asistent rady kvality 553 766 993
sestra pro nemocniční hygienu 553 766 855
zdravotně sociální pracovník 553 766 109
nutriční terapeut 553 766 108
redistribuce stravy 553 766 670


Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři