asistent rady kvality 553 766 993
sestra pro nemocniční hygienu 553 766 855
zdravotně sociální pracovník 553 766 109, 553 766 783, 553 766 793 (GDO)
nutriční terapeut 553 766 108
redistribuce stravy 553 766 670

Web od Linelab.