HISTORIE

Muzeum patologie je součástí oddělení patologické anatomie, které bylo založeno profesorem Aloisem Maternou v roce 1911 a je velkou vzácností. Obdobné sbírky tekutinových preparátů jsou součástí lékařských fakult, ale bez možnosti návštěv pro veřejnost.

Nacházejí se zde preparáty patologicky změněných orgánů konzervované formaldehydem ve skleněných nádobách. Kromě nich mohou návštěvníci vidět kostěné preparáty, knihy zemřelých, historické knihy, sklíčka, bločky, písemnosti, diapozitivy i nástroje. Zakladatel sbírku rozšiřoval po celých 49 let působení ve Slezské nemocnici. Preparáty obsahují různé nemoci orgánů a tkání, jako jsou zhoubné i nezhoubné nádory, záněty a vrozené vývojové vady.

Po vystěhování profesora Materny z České republiky jeho sbírka chátrala, část se i ztratila. V roce 1993 její zbytky ze sklepních prostor zachránil a vystavil MUDr. Vladimír Plaček. V tradici exkurzí pak pokračoval i MUDr. Josef Palas.

SOUČASNOST

V roce 2015 došlo k revitalizaci části tekutinových preparátů postižených vysycháním ve spolupráci s Mgr. Ing. Hanou Rajhelovou z Konzervátorského centra FPF Slezské univerzity. Studentka Kateřina Baťková vypracovala a výborně obhájila bakalářskou práci Průzkum tekutinových preparátů Slezské nemocnice v Opavě - návrh metodiky preventivní konzervace.

Dne 10.6.2016 bylo Muzeum patologie znovu otevřeno a v rámci evropské akce Noc muzeí otevřelo své dveře návštěvníkům s velkým úspěchem. Téměř pravidelně Muzeum patologie navštěvují skupiny studentů všech věkových kategorií: základních i středních škol a to zejména zdravotnických, biologických kroužků, Slezské univerzity, Ostravské univerzity, Univerzity třetího věku i jiných škol zabývajících se problematikou zdravotnictví, dále také klienti Psychiatrické nemocnice. Přivítali jsme i delegaci zástupců Senátu České republiky včetně bývalé ministryně zdravotnictví MUDr. Milady Emmerové, hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, studentku farmacie z Japonska a mnoho dalších.

Celé oddělení patologické anatomie, včetně muzea patologie, si můžete také prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří, který Slezská nemocnice každoročně pořádá.

OTEVÍRACÍ DOBA

Poslední úterý v měsíci od 13:00 do 15:00 hodin komentovaná prohlídka.

Skupina více než pěti osob si může objednat individuální termín komentované prohlídky na čísle 553 766 503.

Pondělí - pátek v době 8:00 - 14:00 hod. si můžete zakoupit turistické známky (40,- Kč) nebo turistické nálepky (15,- Kč).

Vstup zdarma!

Srdečně Vás zveme k návštěvě.


Web od Linelab.