pohled od hlavního vjezdu
obr. A - pohled od hlavního vjezdu do nemocnice z ulice Rybova
pohled z ulice Olomoucká
obr. B - pohled od průchodu z ulice Olomoucká
SEZNAM ODDĚLENÍ PODLE OZNAČENÍ BUDOV

Budova A

přízemí: POKLADNA, PODATELNA, SKLAD MTZ, ICT

1. patro: ŘEDITELSTVÍ, PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

2. patro: FINANČNÍ ÚČTÁRNA, ODDĚLENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN, SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Budova B

ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

Budova C

TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ, BABY BOX

Budova E

přízemí: KOŽNÍ ODDĚLENÍ - ambulance, zákrokový sál

1. patro: HEMATOLOGICKÉ AMBULANCE, PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

Budova F

přízemí: REHABILITACE

1. patro: OČNÍ ODDĚLENÍ

Budova G

RADIOLOGIE, MAGNETICKÁ REZONANCE, DENZITOMETRIE, MAMOGRAF

Budova H

přízemí: GERIATRICKO-DOLÉČOVACÍ ODDĚLENÍ - lůžka (H1), DIALÝZA (nefrologická ambulance), INTERNA (endokrinologická ambulance), ARO (anesteziologická ambulance)

1. patro: GERIATRICKO-DOLÉČOVACÍ ODDĚLENÍ - lůžka (H2), DIALÝZA (sál)

2. patro: GERIATRICKO-DOLÉČOVACÍ ODDĚLENÍ - lůžka (H2), DIALÝZA (kanceláře lékařů a sester)

Budova K

ZUBNÍ CHIRURGIE s.r.o.

Budova L

přízemí: PLICNÍ ODDĚLENÍ - ambulance, NEUROLOGIE - ambulance, EMG, EEG

1. patro: NEUROLOGIE - lůžka, INTERNA - gastroenterologická ambulance, endoskopie

2. patro: GERIATRICKO-DOLÉČOVACÍ ODDĚLENÍ - lůžka (L3)

Budova M

přízemí: DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - ambulance, LPS pro děti

1. patro: DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - lůžka (oddělení větších dětí, JIP)

2. patro: DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - lůžka (oddělení menších dětí)

Budova N

přízemí: INTERNA - ambulance (příjmová, kardiologická, gastroenterologická, interní a osteologická)

1. patro: INTERNA - lůžka (JIP)

2. patro: INTERNA - lůžka (N1)

3. patro: INTERNA - lůžka (N2)

4. patro: INTERNA - lůžka (N3)

5. patro: PLICNÍ ODDĚLENÍ - lůžka

Budova O

přízemí: MIKROBIOLOGIE

1. patro: PATOLOGIE

Budova P

PATOLOGIE

Budova R

ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Budova S

přízemí: INFEKČNÍ ODDĚLENÍ - ambulance

1. patro: INFEKČNÍ ODDĚLENÍ - lůžko (S1)

2. patro: INFEKČNÍ ODDĚLENÍ - lůžko (S2, JIP)

Budova T

ONKOLOGIE

Budova U

CENTRÁLNÍ LABORATOŘE, PŘÍJEM MATERIÁLU, ODBĚROVÉ CENTRUM

Budova V

ARO, CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY, CENTRÁLNÍ JIP, GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ, CHIRURGIE, ORTOPEDIE, UROLOGIE, ORL, CT, LPS pro dospělé

Budova W

MĚSTSKÁ POLICIE

 


Web od Linelab.