pohled od hlavního vjezdu
obr. A - pohled od hlavního vjezdu do nemocnice z ulice Rybova
pohled z ulice Olomoucká
obr. B - pohled od průchodu z ulice Olomoucká
SEZNAM ODDĚLENÍ PODLE OZNAČENÍ BUDOV

Budova A

ŘEDITELSTVÍ, POKLADNA, PODATELNA, PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ, SKLAD MTZ, SOCIÁLNÍ PRACOVNICE, ICT

Budova B

ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

Budova C

TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ, BABY BOX

Budova E

KOŽNÍ ODDĚLENÍ - ambulance, zákrokový sál, PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE, HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE

Budova F

REHABILITACE, OČNÍ ODDĚLENÍ

Budova G

RADIOLOGIE, MAGNETICKÁ REZONANCE, DENZITOMETRIE, MAMOGRAF

Budova H

GERIATRICKO-DOLÉČOVACÍ ODDĚLENÍ - lůžka, DIALÝZA, NEFROLOGICKÁ AMBULANCE, ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE, ARO - ANESTEZIOLOGICKÁ AMBULANCE

Budova K

ZUBNÍ CHIRURGIE s.r.o.

Budova L

NEUROLOGIE - ambulance, EMG, EEG (vstup přes pavilon N)

Budova M

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - ambulance, lůžka, JIP, LPS pro děti

Budova N

INTERNA - JIP, lůžka, INTERNÍ PŘÍJMOVÁ AMBULANCE, KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE, GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE, INTERNÍ A OSTEOLOGICKÁ AMBULANCE, SANITÁŘI, PLICNÍ ODDĚLENÍ - lůžka

Budova O

MIKROBIOLOGIE, PATOLOGIE

Budova P

PATOLOGIE

Budova R

ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Budova S

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ - lůžko

Budova T

ONKOLOGICKÉ AMBULANCE (t.č. v rekonstrukci, přestěhováno dna Psychiatrickou nemocnice - pavilon 7)

Budova U

CENTRÁLNÍ LABORATOŘE, PŘÍJEM MATERIÁLU, ODBĚROVÉ CENTRUM

Budova V

ARO, CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY, CENTRÁLNÍ JIP, GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ, CHIRURGIE, ORTOPEDIE, UROLOGIE, NEUROLOGIE - lůžka, ORL, CT, GASTROENTEROLOGICKÁ PORADNA, ENDOSKOPIE, LPS pro dospělé, PLICNÍ ODDĚLENÍ - ambulance

Budova W

INFEKČNÍ ambulance

 Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři