Ceník zdravotních výkonů a služeb Ceník zdravotních výkonů a služeb [aktualizace k 1. 7. 2022]
Ceník sterilizovaných materiálů Ceny doplňující enterální výživy (sippingy, krémy) [platnost od 1. 8. 2016]
Ceník sterilizovaných materiálů Ceník sterilizovaných materiálů [platnost od 8. 12. 2020]
Ceník vakcín Ceník vakcín [platnost od 1. 1. 2018]
Poznámka k cenám vakcín - ceny očkovacích látek se mohou v průběhu roku měnit, někdy nahoru ale i směrem dolů. Dochází k tomu pod vlivem různých časově ohraničených cenových akcí a výhodnějších nabídek, někdy vlivem kurzu koruny k Euru, někdy podle dostupnosti na trhu atd.

Ceníky laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník centrální laboratoře Centrální laboratoře, úsek biochemie [platnost od 15. 1. 2022]
Ceník centrální laboratoře Centrální laboratoře, úsek mikrobiologie [platnost od 1. 1. 2022]
Ceník centrální laboratoře Hematologie a transfuziologie [platnost od 1. 2. 2021]


Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři