Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace je provozovatelem zdravotnické dopravní služby (ZDS) od 1. 1. 2010. Tuto činnost převzala na základě rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje od Územního střediska záchranné služby MSK.

Převzetím byla nejen zachována plná šíře dosavadních poskytovaných služeb, ale došlo i k jejímu rozšíření a navýšení komfortu pro pacienta. V rámci udržování nejvyšších standardů poskytované péče je průběžně obnovován autopark sanitních vozidel. Všechny vozy jsou plně vybaveny dle platných vyhlášek pro provoz ZDS v ČR specializovanou firmou, která má normované licence k přestavbám sanitních vozů.

Přepravu sanitními vozidly zajišťuje zdravotnická dopravní služba Slezské nemocnice zejména ve své spádové oblasti, kde spravuje dvě stanoviště sanitních vozidel – Opava a Vítkov, ovšem je možné zajistit přepravu i po celé ČR a to dle stanovených podmínek.

Jsme smluvní partneři všech českých zdravotních pojišťoven:

111   Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201   Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207   Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209   Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
211   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213   RBP, zdravotní pojišťovna

Bezplatná přeprava hrazenou zdravotní pojišťovnou

Na přepravu sanitním vozem má nárok každý pojištěný pacient a to na základě indikace lékaře, který takto rozhodne ze zdravotních důvodů pacienta, to znamená, že musí existovat důvody, proč pacient nemůže použít hromadného dopravního prostředku. Typické důvody pro indikaci jsou imobilita pacienta, zhoršená pohyblivost, vyžádaný klidový režim, zmatenost či dezorientace a podobně. Podmínkou je, aby měl pacient příkaz ke zdravotnímu transportu – tzv. převozový lístek.

Každý pacient má právo na jeden doprovod, který zajistí dopomoc pacientovi směrem ke zdravotnickému  personálu v rámci poskytované péče, tento musí být taktéž indikován lékařem a označen na příkazu k zdravotnímu transportu. 

Objednání indikované přepravy pacienta:

1/ Telefonicky na dispečink: 553 766 540 - nepřetržitě 24 hodin denně

2/ Telefonicky na bezplatnou linku: 800 100 668 - nepřetržitě 24 hodin denně

Pokud pacient nemá nárok na sanitku, může si ji objednat na své náklady.

Služby dopravy pacientů za úplatu jsou poskytovány na vlastní žádost pacienta (tzn. převoz sanitním vozidlem, není indikován ošetřujícím lékařem). Platí se za celkem ujetou vzdálenost sanitního vozidla (cesta do místa určení a zpět na základnu).

V případě, že si převoz sanitním vozidlem hradíte sami, cena bude vypočtená ZDS dle níže uvedených tarifů (případné dotazy na tel: 553 766 850 (pouze v pracovní době):

Ceník služeb SNO: https://www.snopava.cz/files/verejnost/sno-cenik-zdravotnich-vykonu.pdf

Objednání neindikované přepravy pacienta za úhradu můžete provést jedním z těchto způsobů:

1/ Telefonicky na dispečink: 553 766 540 - nepřetržitě 24 hodin denně

2/ Telefonicky na bezplatnou linku: 800 100 668 - nepřetržitě 24 hodin denně

 Při objednání přepravy indikované i neindikované uveďte následující informace:

  • jméno a příjmení,
  • odkud a kam bude přeprava probíhat,
  • datum a čas přistavení sanitky,
  • vaše kontaktní údaje (přesnou adresu, telefon, e-mail),
  • zda je Váš převoz indikován a máte příkaz k transportu od lékaře

Využijete-li jakýkoliv způsob objednání dopravy, platnost Vaší objednávky bude potvrzena vždy dispečerem.

Využitím naší přepravní služby podpoříte Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvkovou organizaci, děkujeme.


Web od Linelab.