FORMULÁŘE
Plná moc k poskytování zdravotních služeb dítěti Plná moc k poskytování zdravotních služeb dítěti
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15-ti let o provedení zdravotní služby Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15-ti let o provedení zdravotní služby
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15-ti let o provedení zdravotní služby Dříve vyslovené přání podle § 36 zákona č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Otevírací doba pokladny SNO Otevírací doba pokladny SNO
Čekací doby v nemocnici Čekací doby pojištěnců na jednotlivé plánované výkony ve Slezské nemocnici pro rok 2022/2023
Zpráva ošetřujícího lékaře Zpráva ošetřujícího lékaře - vydala Česká asociace pojišťoven
Přítomnost – doprovod pacienta na operačním sále Přítomnost – doprovod pacienta na operačním sále
Asistenční a vodící pes v SNO Asistenční a vodící pes v SNO
Informace pro pozůstalé Informace pro pozůstalé
Komunikační karty pro pacienty cizince a zdravotníky Komunikační karty pro pacienty cizince a zdravotníky
ADMINISTRATIVNÍ ZDRAVOTNÍ VÝKONY
Právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu Právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu
Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace Žádost o zhotovení kopie zdravotnické dokumentace
Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace - manželé Žádost o zhotovení kopie zdravotnické dokumentace manželů
Čestné prohlášení osoby blízké Čestné prohlášení osoby blízké
VYŠETŘENÍ NA MAGNETICKÉ REZONANCI
Poučení před vyšetřením Poučení před vyšetřením
Žádanka o vyšetření Žádanka o vyšetření
Pokyny pro pacienty s implantáty Pokyny pro pacienty s implantáty
PRÁVA PACIENTŮ
Práva pacienta v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. Práva pacienta v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.
Práva pacienta (anglická verze) Práva pacienta (anglická verze)
Práva pacienta (neměcká verze) Práva pacienta (neměcká verze)
Práva pacienta (francouzská verze) Práva pacienta (francouzská verze)
Práva pacienta (polská verze) Práva pacienta (polská verze)
Práva pacienta (ruská verze) Práva pacienta (ruská verze)
Práva pacienta (vietnamská verze) Práva pacienta (vietnamská verze)
Smlouva o provádění sterilizace Okamžik - publikace pro nevidomé
Kniha bezpečí MZČR Kniha bezpečí
Práva tělesně postižených Práva tělesně postižených
Práva hospitalizovaných dětí Práva hospitalizovaných dětí
DAROVACÍ SMLOUVY
Vzor darovací smlouvy - finanční dar
Vzor darovací smlouvy - věcný dar
Poděkování dárcům, informace pro dárce krve


Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři