ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ - pavilon V
Primář:
MUDr. Foldyna Karel
553 766 750
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra:
Bc. Kittlová Gabriela
553 766 752
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
   
zástupce primáře 553 766 751
kartotéka, objednávky 553 766 762
ortopedická ambulance I - traumatologická 553 766 759
ortopedická ambulance II - chronická 553 766 760
lůžkové oddělení 553 766 754, 553 766 755
dokumentární pracovnice 553 766 753
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
Operace kyčelního kloubu   [ 14.02.2015 ]
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
HISTORIE ODDĚLENÍ

V období po 2. světové válce začala Opavská nemocnice, pod vedením ředitele Sanetříka, usilovat o založení nového specializovaného oddělení. V budově na Popské ulici byl zahájen provoz nového ortopedického oddělení dne 1.1.1950. Lůžkové oddělení ortopedie bylo umístěno do 3. patra, ambulantní provoz byl lokalizován v přízemí a operační sály byly společné s chirurgií. Přednostou ortopedického oddělení byl jmenován MUDr. Vladimír Procházka, který přišel z ortopedické kliniky v Brně. Jeho zástupcem byl MUDr. Zdeněk Stypa. Sesterskou službu vykonávaly řádové sestry Řádu německých rytířů ze sousedního kláštera. Lůžkové oddělení mělo asi 30 lůžek, která se později rozšířila na 54 lůžek. Operační den byl 1x týdně, ale později pro rozšiřující se spektrum operací se zvýšil na 2 dny v týdnu.

Kritická doba nastala po náhlém a násilném odsunu řádových sester v roce 1952. Ke zlepšení situace došlo po nástupu civilních sester. Rozšiřoval se i lékařský tým. Od roku 1951 se začala budovat při ortopedickém oddělení i rehabilitace. Po odchodu primáře Procházky na Slovensko nastupuje na místo primáře opavské ortopedie MUDr. Zdeněk Stypa.

Již od počátku své činnosti bylo pracovní náplní ortopedického oddělení ošetřování končetinových traumat, ve spolupráci s chirurgickým oddělením. Operační řešení zlomenin proximálního femoru zajišťuje monopolně toto oddělení nepřetržitě od roku 1950. Prevence a léčba vrozeného vykloubení kyčelních kloubů (VVK) je další kapitolou, na které se oddělení od roku 1950 nepřetržitě podílí. Systém tzv. "trojího síta" - koncepce prevence a léčby VVK byl postupně úspěšně zaveden v 60.letech do celého okresu. Původní rtg screening byl ovšem již v 90.letech nahrazen rutinním USG vyšetřením. V roce 1979 ukončil MUDr. Stypa činnost primáře a na jeho místo byl jmenován MUDr. Zdeněk Blažek. Nový rozmach operativy s použitím metod tzv. AO byl včas zachycen a rozvinut také na ortopedickém oddělení v Opavě.

Po roce 1989 dochází k dalšímu explozivnímu rozvoji oboru, hlavně zásluhou snadněji dostupných materiálů, zevních fixátorů , instrumentárií, moderních rtg zesilovačů aj.. Zavádí se tzv. miniinvazivní traumatologie, hřebování zlomenin dlouhých kostí a od roku 1990 artroskopické operace kolena, ramene, lokte a hlezna. Zrychlení a zjednodušení administrativy přináší zavedení PC sítě v roce 1990 do ambulancí a později i na oddělení. V roce 1990 nastupuje na místo primáře MUDr. Vladimír Heinz.

Během celé 50-ti leté historie ortopedického oddělení v Opavě jim prošly desítky lékařů. Významná byla také jejich přednášková a publikační činnost. Byly referovány desítky přednášek na místní, celostátní i mezinárodní úrovni. V odborných časopisech bylo publikováno několik originálních prací, které přinesly i prioritní poznatky v ortopedii. Bohužel prostorové a stavební uspořádání ortopedického oddělení (sídlící v nevyhovujících prostorách na Popské ulici a dělící se o operační sály s oddělením urologickým) znemožňovalo zavedení aloplastik velkých kloubů. Pacienti byli odesíláni a dočasně operováni na ortopedickém oddělení ve Městě Albrechticích.

Opavská ortopedie se koncem května 2002 dočkala přestěhování do důstojných prostor nových operačních sálů a oddělení v areálu Slezské nemocnice v Opavě.

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Ortopedické oddělení se nachází v pavilonu chirurgických oborů. Je rozděleno na lůžkovou a ambulantní část.

Lůžková část

Lůžková část se nachází v prvním poschodí, její kapacita je 24 lůžek. Oddělení využívá také pooperační lůžka na JIP COS (Centrálních operačních sálů). Pokoje jsou 3-lůžkové s vlastním sociálním zařízením. Součástí lůžkové části oddělení je rehabilitace pod odborným dohledem rehabilitačních pracovníků a s využitím nejmodernějších rehabilitačních pomůcek - motodlah, které jsou obrovským přínosem pro pasivní rozcvičování po operacích kolen i kyčlí. Po operacích náhrad velkých kloubů (hlavně kyčelních) používáme rámových konstrukcí k závěsu dolních končetin k ehabilitaci a cvičení. Rehabilitace na oddělení má samostatnou místnost s možností aplikování fyzikální terapie.

Návštěvní hodiny na oddělení jsou každý den od 14:00 do 18:00 hodin. Informace o zdravotním stavu pacienta podá ošetřující lékař od 15:00 do 15:30 hodin pouze osobně, nikoli po telefonu.

Ambulantní část

Ambulantní část se nachází v přízemí, kde je její součástí komplex dvou ambulancí (traumatologická a ortopedická), sádrovna, dále využíváme sonografickou vyšetřovnu RTG oddělení a zákrokový ambulantní sál, který spadá pod chirurgické oddělení.

V naší ambulanci zajišťujeme sportovně-traumatologickou poradnu (pro pacienty celé ČR) s následnou konzervativní či operativní léčbou.

Operativa

Operujeme na moderním aseptickém operačním sále s laminárním prouděním vzduchu, vybaveným pojízdným RTG zesilovačem s pamětí, artroskopickou věží se shaverem , artrocarem a artroskopickou pumpou, s možností video i fotografického záznamu. Používáme moderní implantáty a instrumentária renomovaných výrobců.

Provádíme široké spektrum ortopedických operačních výkonů. Z nich nejčastější jsou artroskopické výkony na kolenních kloubech - s ošetřením poranění menisků ( menisektomie či sutura ), zkřížených vazů ( plastika předního zkříženého vazu), defektů chrupavek ( mosaic plastica), dále artroskopie ramene ( subacromiální dekomprese, stabilizační výkony aj.) a také artroskopie hlezna i lokte. Dalším stěžejním programen tohoto oddělení je implantace umělých kloubů ( náhrady necementované i cementované kyčelních a kolenních kloubů, včetně revizních operací ), která se výrazně rozvíjí po přestěhování do nového areálu. Zajišťujeme komplexní operativní léčbu končetinových poranění ( zlomeniny krčků stehenní kosti, dlouhých kostí, nitrokloubních poranění ) a poúrazových stavů pohybového aparátu. O operativní i ambulantní léčbu pacientů s úrazy končetin se dělíme s chirurgickým oddělením. Ambulantní výkony v lokální anestezii provádíme na aseptickém ambulantním zákrokovém sálku, viz ambulance.

Informace pro pacienty

Čekací doby u endoprotéz se pohybují kolem 1/2 až 1 roku, u ostatních výkonů, včetně artroskopických, kolem 1-2 měsíců.

Před operací je nutno navštívit praktického lékaře, který provede předoperační vyšetření a eventuálně zajistí speciální vyšetření u odborných lékařů - interní, diabetologické, zubní, gynekologické, ORL apod. (hlavně u operací kloubních náhrad). Tato vyšetření by neměla být starší dvou týdnů (laboratorní vyšetření maximálně týden). Ještě před nástupem zajišťuje ARO ambulance (anesteziologicko-resuscitačního oddělení) předoperační anesteziologické vyšetření, které pomůže určit, zda můžete podstoupit plánovaný výkon. Anesteziolog si s Vámi promluví o všech možnostech znecitlivění a pomůže Vám vybrat nejvhodnější způsob anestezie pro připravovaný zákrok i Váš zdravotní stav (více viz. webové stránky oddělení ARO).

Den před plánovanou operací se dostavte k přijetí dle navrženého termínu mezi 9:00 - 11:00 hodinou (ve všední dny) a mezi 15:00 - 16:00 hodinou (o víkendech, svátcích) přes centrální registr pacientů na ortopedické oddělení.

Přineste s sebou:

- průkaz zdravotní pojišťovny a občanský průkaz,
- doporučení ošetřujícího lékaře,
- výpis zdravotních nálezů,
- předoperační vyšetření (včetně anesteziologického vyšetření),
- RTG snímky,
- potvrzení o pracovní neschopnosti (je-li vystaveno),
- léky, které trvale užíváte,
- věci osobní hygieny,
- vhodnou obuv pro rehabilitaci po operaci.

 

Přibližná délka hospitalizace se u endoprotéz pohybuje od 10 do 14 dnů, u artroskopických náhrad zkřížených vazů kolem 5 dnů, u menších artroskopických zákroků a dalších jednodušších výkonů 2-5 dnů.

Při propuštění pacienti dostávají propouštěcí zprávu s doporučením dalšího léčebného postupu, režimu a způsobu rehabilitace s termínem kontroly v ortopedické ambulanci. U pacientů s endoprotézami a po závažnějších úrazech zajišťujeme komplexní rehabilitaci v Rehabilitačních ústavech Hrabyně a Chuchelná ( většinou z lůžka na lůžko ) nebo podáváme návrh na lázeňskou péči. Pacienti jsou vybaveni nezbytnými léky na následující 3 dny. Během této doby je vhodné hlásit se u svého praktického lékaře.

Budete-li během pobytu u nás s čímkoli nespokojeni, sdělte nám, prosím, své připomínky.

AKTUALITY
Endoprotéza (TEP) kolenního kloubu

Již od prosince 2004 používáme při operacích náhrad kolenních kloubů nový přístroj Orthopilot. Systém je založen na počítačovém zpracování dat sbíraných ze skeletu dolní končetiny pomocí infračervené kamery. Tato skládá počítačový obraz rovin, nutných ke správné a bezchybné resekci kosti před implantací endoprotézy. Vlastní operace je o něco delší, ale výhodou je daleko větší přesnost provedení a delší „životnost“ implantátu v lidském těle. Orthopilot může být podle zvoleného softwaru použit i k navigaci jiných kloubů.

Oxford je unikompartmentální náhrada kolenního kloubu. Jedná se o parciální náhradu kolenního kloubu, při níž dochází k náhradě pouze poškozeného femorálního kondylu a odpovídající tibiální části. Konstrukce náhrady umožňuje volný pohyb meniskové (polyelytenové) vložky po tibiálním platu, což koresponduje s anatomickým pohybem kolene. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o částečnou náhradu, je operační výkon jednodušší, rekonvalescence pacienta rychlejší, s dlouhodobým oddálením totální náhrady - tím je i ekonomicky výhodnější. Použití této formy náhrady je podmíněno přesnou indikací (artrotické degenerativní změny dané poloviny kolene, intaktní přední zkřížený vaz, minimální poruchy osy kolene). Operaci unikompartmentální náhrady kolena provádíme na našem ortopedickém oddělení již od roku 2005.

Endoprotéza (TEP) kyčelního kloubu

Technologickým novým krokem je povrchová náhrada kyčle (resurfacing) a tzv. miniendoprotezy vhodné pro mladší pacienty s ponecháním maxima vlastní kosti a náhradou jen kloubní plochy nebo minimální části krčku a hlavice. Naší snahou je, aby komplikace očekávatelné u každé novinky nepřevýšili její přínos.

Metha je krátký modulární necementovaný metafyzární dřík, který je svým tvarem předurčen k minimálně invazivní implantaci. Primární stabilita je dosažena umístěním proximální části dříku v laterální cervikální oblasti. U tohoto typu dříku je osteotomie femuru provedena o něco proximálněji než při klasické implantaci. Masiv velkého trochanteru zůstává prakticky nedotčený. Sekundární stability je velice efektivně dosaženo nástřikem z čistého titanu Plasmapore.

Novým trendem korekční osteotomie (OT) přináší technika vysoké OT tibie rozevřením klínu z vnitřní strany. Hlavním argumentem tohoto postupu je možnost přesné korekce osy končetiny. Techniky vysoké OT tibie rozevřením klínu z vnitřní strany doznaly v poslední době značného rozšíření. Vývoj úhlově stabilních implantátů posunul možnosti vysoké korekční OT tibie rozevřením klínu z vnitřní strany. Tyto implantáty umožňují stabilní fixaci při potřebě velké korekce mechanické osy končetiny, u osteotomií s velkým rozevřením na vnitřní straně. Stabilitu OT udrží dostatečně dlouhou dobu potřebnou ke zhojení. Tuto techniku provozujeme na našem ortopedickém oddělení od konce roku 2006.

Artroskopie ramene

Do stálého spektra jednodušších zákroků patří toaleta kloubu, subakromiální dekomprese, vyjmutí volného tělíska a podobně.

V poslední době díky pokročilým zkušenostem převažují výkony rekonstrukční - tedy takové, při kterých operatér přímo ošetří příčinu bolestí, či jiných potíží. Jedná se zejména o řešení nestabilit ramena a to nejčastěji předních. Dále sutury úponu dlouhé šlachy bicepsu /SLAP leze/. Stále více využíváme bioresorbovatalných fixačních materiálů.

Častou diagnózou jsou i ruptury tzv. rotátorové manžety, i tyto jsme s pomocí stále dokonalejšího instrumentária a nových typů implantátů schopni ošetřit artroskopicky. Pokud výjimečně nejsou okolnosti pro složitý rekonstrukční výkon vhodné, je možno změnit artroskopickou operaci na klasický typ - otevřenou operaci. Nově používáme při sutuře RM techniku dvouřadého ukotvení, která zvětší plochu kontaktu ke kosti a dává vyšší jistotu přihojení šlachy.Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři