GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ - pavilon V
Primář:
MUDr. Dörr Alfréd, CSc.
553 766 280
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra:
Vaňková Věra
553 766 282
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
   
zástupce primáře 553 766 281
dokumentární pracovnice 553 766 283
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Rozhodnutí o akreditaci Rozhodnutí o akreditaci
Co do porodnice Informace pro rodičky - Co si vzít do opavské porodnice
Screening Downovy choroby Screening Downovy choroby
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Lůžková část gynekologicko-porodnického oddělení a porodní sál se nachází ve III. podlaží nového pavilonu V. Ambulantní část a zákrokový sál se stacionářem je v přízemí téhož pavilonu.

Ve stejné budově je také oddělení chirurgie, urologie, ortopedie a zejména centrální operační sály. Tím je zajištěna rychlá spolupráce chirurgických oborů a okamžitá dosažitelnost operačních sálů.

Oddělení poskytuje komplexní gynekologicko-porodnickou péči.

Porodní sál spolu se stanicí šestinedělí a neonatologií tvoří komplex zajišťující bezpečný průběh porodu a poporodního období pro matku a dítě.

Porody probíhají na nadstandardně vybavených porodních pokojích s vlídným prostředím, špičkovým přístrojovým vybavením a pod dohledem zkušeného týmu se schopností kdykoli řešit i složité porodní a poporodní stavy. Tento dohled je kontinuálně zajištěn i v pohotovostní službě dvěma porodníky a dětským lékařem.

Porod vedeme:

• přirozeným způsobem

• s respektováním porodních plánů

• s přítomností členů rodiny u porodu, event. s přítomností duly

• porod v ambulantním režimu je také možný

• respektujeme i programovaný porod

• zajišťujeme časný kontakt matky s dítětem ihned po porodu - bonding

Vedeme poradnu pro rizikové těhotenství a ultrazvukovou diagnostiku. Velký důraz klademe na prohloubení prenatální péče, zejména na včasný záchyt poznatelných vývojových vad. Tato diagnostika se celosvětově přesouvá do ranějších stádií těhotenství, tj. do období kolem 12-13 týdne. Oddělení získalo mezinárodní certifikát na časnou diagnostiku vrozených vývojových vad. Za tímto účelem je oddělení vybaveno vysoce kvalitním ultrazvukovým přístrojem 3D. Prostorové 3D zobrazení plodu v děloze nabízíme i jako nadstandardní službu, obvykle mezi 22. - 26. týdnem těhotenství. Zobrazení plodu vám můžeme nahrát na DVD, do telefonu nebo na USB zařízení.

Proč rodit v porodnici v Opavě se dozvíte na pravidelných předporodních kurzech spojených s prohlídkou porodnice, jak uvádí následující pozvánka.

E-mailová adresa pro kontakt maminek s porodními asistentkami je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V oblasti gynekologických onemocnění se věnujeme zejména minimálně invazivním endoskopickým operačním výkonům a zákrokům, pokročilé vaginální operativě, plastickým operacím zevních rodidel a pochvy, diagnostice a léčbě přednádorových stavů a onkologických onemocnění.

Nově provádíme korekční operace sestupu rodidel a pochvy pomocí sítěk.

K dispozici je zákrokový operační sál k poskytování operačních výkonů s krátkodobou, obvykle jednodenní hospitalizací a k ambulantním výkonům s pooperačním dosledováním na přilehlém jednodenním lůžkovém stacionáři.

Poskytujeme konziliární služby pro ostatní oddělení nemocnice a také využíváme služeb těchto oddělení a komplementu nemocnice pro naše pacientky. Nabízíme specializované služby v problematice dětské gynekologie.

Oddělení byla ministerstvem zdravotnictví udělena akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu lékařů v gynekologii a porodnictví. Současně také na oddělení probíhá praktická výuka ve zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek a výuka pro žákyně Střední zdravotní školy v Opavě a studenty Slezské univerzity.

Ambulantní provoz ( telefon: 553 766 301)
staniční sestra - telefon: 553 766 304

V přízemí pavilonu V jsou 4 ambulance s přístrojovým vybavením včetně 3 ultrazvukových přístrojů a CTG monitoru, s prostornou čekárnou a kabinkami.

V této části poskytujeme kromě běžné ambulantní činnosti a příjmu pacientek k léčebným výkonům také specializované poradny pro diagnostiku přednádorových stavů včetně expertní kolposkopie, poradnu pro dětské gynekologické onemocnění, poradnu porodního sálu pro rizikové a patologické těhotenství a konzilární poradnu pro jiná oddělení nemocnice a pro privátní gynekology. V činnosti je také ambulance závodního gynekologa.

Expertní kolposkopii (certifikované vyšetření děložního čípku pod mikroskopem) jsme rozšířili o cervikografii, tj. pořízení fotografické dokumentace aktuálního nálezu na děložním čípku. Tento nález se pak dá sledovat v čase po operační nebo jiné léčbě. Navíc objektivní nález může sledovat pacientka na monitoru, kde ji lékař ukáže problematické místa a navrhne léčebné postupy.

Součástí ambulantního traktu je také zákrokový sál a denní stacionář umožňující krátkodobý pobyt po provedeném léčebném zákroku.

Harmonogram provozu ambulancí
Ambulance příjmová a konziliární
denně 7:00 - 15:30, neakutní odborná konzilia z oddělení v úterý od 9:00 - 14:00 hodin
 
Ambulance porodního sálu
pondělí 7:00 - 14:00
čtvrtek 7:30 - 14:00
 
Ultrazvuk 3D, 4D
pondělí 12:00 - 14:30
čtvrtek 12:00 - 14:30
 
Poradna pro nepravidelnosti menstruačního cyklu
čtvrtek 13:00 - 15:00
 
Ordinace dětské gynekologie
středa 10:30 - 14:30
 
Expertní onkologické a jiné konzilium
středa 9:00 - 14:00
 
Odborná konziliární poradna
středa 12:00 - 14:00
 
Závodní gynekolog a odborná konzilia ze soukromých ambulancí
čtvrtek 13:00 - 15:00
 
Poradna pro gynekologickou estetiku a úpravu ochablého pánevního dna
pátek 9:00 - 12:00
 
Prvotrimestrální screening vrozených vývojových vad
pátek 9:00 - 14:00
Porodnická část oddělení ( telefon: 553 766 284 )
Porodní sál
staniční sestra - telefon: 553 766 285

Porodní sál má 4 samostatné porodní místnosti s nadstandardním vybavením, ambulanci a v bezprostřední blízkosti operační sál. Je zde moderní přístrojové vybavení k monitorování stavu plodu i matky v průběhu porodu a také ultrazvuk a injektomaty.

Je připraven poskytnout vlídné, domácké prostředí a moderní přístup rodičkám od 35. týdne těhotenství. Ženy s předčasnými porody před tímto termínem jsou převáženy do perinatologického centra v Ostravě.

Při samotném porodu je možnost individuální strategie vedení porodu pro každou klientku s respektováním ev. porodních plánů vypracovaných rodičkou. Nebráníme se ani přání programovaných porodů a porodů za účasti „duly“, samozřejmě při dodržení medicínských zásad.

Porod je veden za přítomnosti lékaře, s respektováním soukromí a individuálního přístupu k rodičce a jejímu eventuálnímu doprovodu.

Na přání rodičky může být porod i bez fyzické přítomnosti lékaře, který je ale ihned k dispozici při řešení nepravidelností.

K monitorování stavu plodu nyní využíváme nejmodernější technickou vymoženost - telemetrickou kardiotokografii (KTG nebo CTG), která umožňuje pohyb rodičky bez omezení až do vzdálenosti 50 m od monitoru, mohou být také ve sprše nebo masážní vaně bez přerušení snímání nitroděložního stavu plodu. Kromě zmíněného vysokého komfortu rodiček dovedou tyto přístroje i mnoho dalších významných funkcí ke sledování nitroděložního stavu plodu. Samozřejmostí je současné snímání pulzu matky, monitorování krevního tlaku matky a také saturace její krve kyslíkem. Umožňuje také přímé snímání srdeční akce plodu.

Vždy je k dispozici operační sál k akutnímu ukončení porodu císařským řezem.

Při porodech používáme moderní relaxační pomůcky ( např. ribstol, žíněnky, míče, sedací vaky) a hydroterapii, případně aromaterapii a muzikoterapii. Díky sponzorskému daru je u nás k dispozici unikátní porodnické zařízení Combitrac k alternativnímu vedení I. a II. doby porodní na sedačce se závěsným zařízením. Toto umožňuje rodičce a partnerovi nalézt takovou vertikální polohu, která bude při porodu nejvíce vyhovovat. Tato poloha je pro porod nejpříznivější a dovoluje zároveň kombinaci s porodní analgezií a neomezuje monitorování stavu plodu.

Nabízíme možnost tlumení porodních bolestí. Ve spolupráci s anesteziologem poskytujeme epidurální analgesii. Využívame pestré škály alternativních léků ( inhalace Entonoxu - viz. odkazy níže, paracervikální analgetický blok, účinné protibolestivé léky).

Co je Entonox
Informovaný souhlas pacientky k použití přípravku Entonox

Po porodu přikládáme dítě co nejdříve k prsu matky. Jeho zdravotní stav je po celou dobu pobytu na porodním sále monitorován pulsním oxymetrem, kterým se sleduje okysličení krve novorozence. Za přístup pracoviště ke kojení novorozenců získala nemocnice titul „Baby friendly hospital“. Vysoké hodnocení získal porodní sál i v anketě společnosti Aperio.

Naše porodnice je zařazena mezi pracoviště umožňující komerční odběr pupečníkové krve.

Ambulance porodního sálu

Ambulance porodního sálu zabezpečuje konziliární, preventivní a terapeutické činnosti pro těhotné od 24. týdne těhotenství. Činnost ambulance je zabezpečena lékařem s odbornou způsobilosti v oboru a kompletním přístrojovým vybavením pro diagnostiku nepravidelností u matky nebo plodu ( kardiotokografy, ultrazvuk a další). Ambulance aktivně spolupracuje s diabetologickou ambulanci nemocnice zaměřenou na sledování poruchy glukozové tolerance a úpravu diabetu v souvislosti s těhotenstvím. Ženy v pokročilém těhotenství mohou být také sledovány na ambulanci porodního sálu, nejlépe poslední 2 týdny před očekávaným porodem (nebo i dříve, podle doporučení svého ošetřujícího gynekologa).

Ke zmírnění bolesti zad, pánve a dolních končetin nabízíme Kinesiotaping.

Co je Kinesiotaping

Možnosti přípravy rodiček k porodu, cvičení pro těhotné a plavání těhotných jsou samozřejmostí, spolupráce našeho oddělení je navázána prostřednictvím naši porodni asistenky s Baby klubem Kačka.

Předporodní kurzy a prohlídky porodnice probíhají každé liché úterý od 14:00 hodin.

Stanice šestinedělí
staniční sestra - telefon: 553 766 2924

Pečuje o nedělky a jejích novorozence. Slouží zde společně porodní asistentky i dětské sestry. V rámci stanice „rooming in“, tj. společné ošetřování matky a novorozence ihned po porodu, je věnována maximální pozornost rozvoji laktace u matky a plnému kojení novorozence. K dispozici jsou i 3 nadstandardní pokoje s kompletním vybavením, s možností přespání partnera i s možností ošetřování dvojčátek. Pooperační pokoj po císařském řezu lze připravit i s adekvátním monitoringem vitálních funkcí.

Pro bezpečí novorozence, prevenci náhlého úmrtí a klidný pobyt jeho maminky poskytujeme monitorování dechu novorozence zařízením Babysense s možností jeho zápůjčky i domů. Podrobnosti lze získat při předporodní přípravě nebo v poporodním období.

Novorozenecká stanice
ordinář - telefon: 553 766 590

Je velmi dobře přístrojově vybavena. Má inkubátory pro dočasnou péči o rizikového novorozence a moderní postýlku pro léčbu světlem při novorozenecké žloutence. Péče o fyziologické novorozence probíhá v režimu "rooming in" se snahou o plné kojení. Nabízíme laktační poradnu a informace i po telefonu ( velmi podrobné informace jsou na webových stránkách dětského oddělení ).

Gynekologická část oddělení ( telefon: 553 766 288 )
Lůžková stanice gynekologie
staniční sestra - telefon: 553 766 287

Gynekologie poskytuje léčebnou péči jak konzervativní, tak přípravu k operačním výkonům a pooperační péči. Také jsou zde hospitalizované ženy s komplikacemi v časném i pozdním těhotenství.

Na gynekologické stanici jsou jedno až třílůžkové pokoje a 1 nadstandardní pokoj. V rámci pooperační péče je k dispozici bed side monitoring tj. pooperační sledování životních funkcí.

Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením a TV, v nadstandardním provedení i ledničkou.

Operační sály

Moderní centrální operační sály, na stejném poschodí v blízkosti našeho oddělení, jsou kvalitně vybavené pro klasické i endoskopické minimálně invazivní operační výkony (laparoskopie, hysteroskopie).

Zákrokový sál

Zákrokový sál je součástí gynekologického oddělení a je umístněn vedle ambulantního traktu v přízemí pavilonu.

Je moderně vybaven pro poskytování krátkodobých výkonů v celkové anestesii nebo v lokálním znecitlivení. Součástí je denní stacionář se 4 lůžky.

Provádíme diagnostické a léčebné výkony hysteroskopické, tj. prohlídnutí a odstranění nepravidelností v dutině děložní a další operační výkony v dutině děložní a na děložním čípku.

Nabízíme také plastické a estetické operační výkony na zevních rodidlech a v pochvě.

Poskytujeme zde i akutní léčebně zákroky nepřetržitě.

K plánovaným výkonům se objednává na telefonním čísle 553 766 304.

Ceník nabízených nadstandardních služeb je uveden na webových stránkách Slezské nemocnice.Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři