Probíhající projekty:
Název projektu: Zateplení Domova sester Slezské nemocnice v Opavě
Celkové způsobilé výdaje: 7 201 287,- Kč.
Dotace EU: 2 880 635,- Kč.
Příspěvek příjemce podpory: 4 320 652,- Kč (60 %).
Stručný popis projektu: Předmětem podpory je zateplení obvodového pláště, zateplení střechy a výměna oken a dvěří v objektu Domova sester Slezské nemocnice v Opavě. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.
Termín realizace projektu: od 28. 5. 2019 do 24. 11. 2019

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt:
Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

 

Název projektu: Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o. – 2. část

Cíle projektu: Cílem projektu je rozvinout infrastrukturu pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení sloužícího k poskytování zdravotních služeb v oborech a metodách návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o. V rámci projektu bude pořízen nový výpočetní tomograf (CT) a skiagrafický RTG přístroj.
Termín realizace projektu: od 1. 7. 2019 do 31. 3. 2020

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Název projektu: Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici. Zajistit automatický sběr a archivaci logů z jednotlivých informačních systémů a jiných aktivních prvků v síťovém prostředí nemocnice včetně reportingu a analýzy bezpečnostních incidentů nebo jiných abnormálních stavů. Výše uvedená opatření budou napomáhat zvýšení odolnosti významných systémů proti kybernetickým hrozbám a doplní soubor opatření, které byly zavedeny v souvislosti s platností zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Neméně důležitým cílem je také přínos projektu v oblasti GDPR. Jednotlivé komponenty projektu budou chránit osobní údaje.
Termín realizace projektu: do 31. 5. 2020

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR z Integrovaného regionálního operačního programu.

Uzavřené projekty:
Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem
Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních


Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři