Probíhající projekty:

Název projektu: Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě

Celkové způsobilé výdaje: 149 996 025,67 Kč.
Dotace EU 100%: 149 996 025,67 Kč.

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je modernizace a rekonstrukce pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace včetně pořízení přístrojového vybavení v návaznosti na opatření reagující na boj s COVID - 19.

Termín realizace projektu: od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2023
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt:
 Centrum pro regionální rozvoj ČR
Příjemce dotace: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Název projektu: Rozvoj infektologického pracoviště Slezské nemocnice v Opavě

Celkové výdaje projektu: 49 050 712,36 Kč.

Celkové způsobilé výdaje: 40 000 000,00 Kč.
Dotace EU 70%: 28 000 000,00 Kč.
Příspěvek příjemce podpory: 21 050 712,36 Kč.

Stručný popis projektu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy pavilonu S (infektologie) a pořízení přístrojů a vybavení na Infekční oddělení Slezské nemocnice v Opavě.

Termín realizace projektu: od 15. 2. 2021 do 30. 09. 2023
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt:
 Centrum pro regionální rozvoj ČR
Příjemce dotace: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Uzavřené projekty:
Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem
Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních


Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři