OPAVA 19. 3. 2018 – Dostupná zdravotní péče spoluobčanů je jednou z priorit vedení opavské radnice. Proto v loňském roce uvolnila ze svého rozpočtu částku ve výši jednoho milionu korun na pořízení nového 3D/4D ultrazvuku pro gynekologicko-porodnické oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Dnes dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání přístroje za přítomnosti primátora Statutárního města Opavy Radima Křupaly

 

„Pomocí dotace Statutárního města Opava jsme mohli pořídit v minulém roce nový nejmodernější prostorový 3D/4D ultrazvukový přístroj k vyšetření těhotných žen a k diagnostice onemocnění v gynekologii,“ pochvaluje si spolupráci s městem ředitel Slezské nemocnice v Opavě Ladislav Václavec.

„Vysoká rozlišovací schopnost a kvalitní softwarové vybavení výrazně zvýšili přesnost jednotlivých vyšetření,“ upřesňuje přednosti nového přístroje primář gynekologicko-porodnického oddělení Alfréd Dörr a pokračuje: „Zejména těhotné ženy také oceňují kvalitní obraz a možnost nahrání obrazu svého dítěte (plodu) v prostoru děložní dutiny na přenosná média.“

Nový ultrazvuk usnadňuje a urychluje detekce a měření stanovených parametrů plodu k vyloučení poznatelných vývojových vad v rámci prvotrimestrálního screeningu, např. Downův syndrom, či k vyloučení opoždění nitroděložního růstu plodu. „Jsem opravdu rád, že jsem za město mohl dar předat. Věřím, že jej ocení také nastávající maminky, které musely za tímto důležitým vyšetřením odjíždět do jiných měst,“ dodal primátor Opavy Radim Křupala.

Díky této dotaci se podstatně zvýšila úroveň poskytované zdravotní péče na gynekologicko-porodnickém oddělení, pro zhruba 1100 rodiček a dalších téměr tři tisíce nově ošetřených žen, které každoročně projdou oddělením.

•         cena 1 597 200 Kč, z toho dotace města 1 mil. Kč
•         dodáno včetně 3D/4D sondy pro zobrazení plodu

Daniel Svoboda
Tiskový mluvčí SNO

          


Web od Linelab.